Zásahy v roce 2022

8) Záchrana osob a zvířat – Turkovice

7) Požár lesa po pálení – Turkovice

Na žádost KOPIS vyjela naše jednotka na požár lesa v obci Turkovice v ulici Ke Šmejkalce.  Jednotka vyjela technikou TATRA 815 CA18 a OA VW T5. Na místo události jsme dorazili jako první jednotka v pořadí. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn požár travního porostu v řídké části lesa o celkové rozloze cca 200m2. Ve spolupráci s JSDHo Ondřejov jsme rozvinuli útočné vedení a obsloužili 1 proud D. Po lokalizaci a prolití lesní hrabanky byl velitelem HZS Říčany nařízen naší jednotce hodinový dohled na požářišti. Po uplynutí této doby a kontrole požářiště jsme se vrátili zpět na základnu

6) Požár živého plotu – Ondřejov

V odpoledních hodinách dne 13.3.2022 nás KOPIS ten den již podruhé vyslal na likvidaci požáru. Tentokrát se jednalo o travní porost v Obci Ondřejov v ulici Na Bělidlech, který se šíří do okolí. Vyjeli jsme technikou CAS 25, CA 18 a OA VW T5. Na místo události jsme dorazili jako první Jednotka v pořadí následována jednotkou Ondřejov. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o požár travního porostu, který částečně zasáhl i vzrostlé túje kterými byl ohraničený pozemek a část travního porostu mimo pozemek směrem do okolí. V době našeho příjezdu již nebylo plamenné hoření ale jednalo se pouze o doutnající spáleniště. Pomocí jednoho proudu C a vysokotlakého proudu jsme provedli společně s JSDH Ondřejov dohašení, prolití okolí a tújí, aby se zamezilo případnému šíření do okolí. Po domluvě s velitelem zásahu z HSZ Říčany a předání majiteli jsme se vrátili na základnu.

5) Požár nízké budovy – Třemblat

V noci 13.3.2022 ze soboty na neděli přijali středočeští hasiči oznámení o požáru dřeva na zahradě rodinného domu v Třemblatu, místní části obce Ondřejov v okrese Praha-východ.

První volající uvedl, že na pozemku se kromě velkého množství dřeva nachází také různé druhy starých a nepotřebných věcí, a požár se začíná šířit směrem k rodinnému domu. Operační důstojník na místo vyslal profesionální jednotku z Říčan spolu s dobrovolnými jednotkami obcí Onřejov, Struhařov, Třemblat a Turkovice.

Jelikož při příjezdu jednotek k události byl rodinný dům požárem už zasažen, zaměřili se hasiči na chránění dalších okolo stojících rodinných domů. Velitel zásahu zároveň nechal zvýšit poplachový stupeň na druhý a povolal na místo další jednotky. Poplach se tedy rozezněl u dobrovolných hasičů obcí Hrusice, Mnichovice, Mukařov, Senohraby a Zvánovice. Z benešovské profesionální stanice vyjel také protiplynový automobil, který disponuje zásobou náhradních lahví do dýchacích přístrojů, v kterých celý zásah probíhal. K likvidaci plamenného hoření a na ochranu ostatních objektů nasadili hasiči celkem osm vodních proudů. Požářiště bylo rozděleno na tři úseky, na místí nádrži v Třemblatu bylo zřízeno čerpací stanoviště a vodu dovážely cisterny na místo kyvadlově. Čtvrt hodiny po třetí hodině byl požár pod kontrolou, dále se nešířil a tak mohla být nahlášena jeho lokalizace. Hasiči se následně zaměřili na rozebírání konstrukcí za pomoci motorových a rozbrušovacích pil, vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek. V půl páté bylo možné snížit poplachový stupeň na základní a některé jednotky se mohly vrátit na své základny. V šest hodin bylo místo protokolárně předáno a místní dobrovolné jednotce Třemblat nařízena šestihodinová dohlídka nad požářištěm. Škoda, kterou požár způsobil, byla předběžně odhadnuta na 400 tisíc korun. Proč začalo hořet, zjišťuje hasičský vyšetřovatel.

por. Ing. Tereza Fliegerová
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

Zdroj Pozary.cz

 

4) Požár zemědělského stroje – Ondřejov

Dne 4.3.2022 nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru traktoru do obce Ondřejov. Na místo události jsme přijeli jako 2. jednotka v pořadí za JSDHo Ondřejov. Provedli jsme nasvícení místa zásahu a dle pokynů velitele zásahu tvořili zálohu na místě události. Po provedené lokalizaci nás velitel jednotky HZS Říčany odeslal zpět na základnu.

3) Technická pomoc – odstranění překážek Turkovice, Březina

Dne 19.2.2022 ve 12:09  jsme na žádost KOPIS vyjeli k nahlášené události spadlého plotu do komunikace na silnici III. třídy číslo 6031 u stavby čističky odpadních vod v ulici ke Šmejkalce. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že plot byl neznámo kým postaven zpět do původního stavu. Pomocí vázacího drátu jsme zabezpečili poslední dvě pole plotu proti dalšímu spadnutí. Dále jsme po konzultaci s KOPIS pokračovali na obhlídku kritických míst na padající stromy.
V osadě Březina jsme průzkumem zjistili jeden spadlý strom přes přístupovou komunikaci a jeden vyvrácený strom zaklesnutý do větví jiného stromu, kde hrozil pád na komunikaci. Oba stromy měli cca 40cm na pařezu. Tuto skutečnost jsme nahlásili na KOPIS a začali s likvidací. Nakloněný strom jsme uvázali u paty a pomocí motorového navijáku z CAS25 jsme jej stáhli na zem. Následně jsme oba stromy pomocí motorové pily rozřezali na kusy dlouhé cca 10m, aby bylo možné případně použít vlastníkem na další zpracování.
Dále se na nás obrátil místní chatař  jedné z chat v osadě Březina zda by jsme mu nepomohli odstranit spadlý strom z jeho nemovitosti. Po konzultaci s KOPIS jsme začali likvidovat i tuto v pořadí již 3. událost. Průzkumem bylo zjištěno že na chatu dopadla špička stromu, která narušila střechu na objektu. Pomocí motorové pily jsme odstranili větve z kmene a dále pokračovali ze střechy, kde jsme po odstranění větví shodili na zem i kusy kmene. Pádem stromu byla narušena celková integrita střechy na přilehlé verandě a částečně i na samotném objektu. Majitel byl poučen o možných rizicích propadu střechy.
Po ukončení se jednotka vrátila na základnu.

2) Technická pomoc – odstranění spadlého stromu Březina

Dne 30.1.2022 nás KOPIS vyslal k likvidaci spadlého stromu přes lesní komunikaci v chatové osadě Březina. Vyjeli jsme vozidly CAS 25 Š706 a OA VW T5. Po příjezdu na místo zásahu jsme průzkumem zjistili, že se jedná o vzrostlý smrk o průměru cca. 50 cm na pařezu. Provedli jsme zajištění místa zásahu, osvětlení a pomocí motorových pil jsme strom rozřezali na cca. 4 metrové kusy (pro možnost dalšího využití jako kulatiny) a za pomoci motorového navijáku kmen odtáhli stranou. Dále jsme pokračovali v chatové osadě Březina na místo vhodné k otočení požární techniky a zjistili jsme dalším průzkumem, že se zde nacházejí další 2 stromy nakloněné nad lesní komunikaci (rovněž sloužící pro přístup k chatám). Informovali jsme KOPIS a pokračovali dále v likvidaci této nové události. Opět jsme zajistili místo zásahu, provedli osvětlení pracoviště a za pomoci lanového navijáku a motorových pil stromy strhli ze závěsu, uřízli na pařezu a odklidili mimo přístupovou komunikaci.
V průběhu prvního zásahu se na místo události nad rámec svolání dostavila jednotka JSDHo Hrusice. Vzhledem k rozsahu události a faktu, že se jednotka Hrusice dostavila v době, kdy byla první událost zlikvidována, nezasahovala a byla z rozhodnutí velitele zásahu vrácena zpět na základnu.

1) Požár nízké budovy – Lensedly Borka

V pátek 7.1.2022 nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru na adrese Kaliště, Lensedly 51. Vyjeli jsme vozidly Tatra 815 CA 18 a Š706 CAS 25. V průběhu jízdy na místo zásahu došlo fonicky přes RDST k upřesnění, že se jedná o Borka 51. Zastavili jsme tedy na adrese Turkovice, Borka 51 a průzkumem zjistili, že na této adrese nejde o žádnou mimořádnou událost. Pokračovali jsme tedy dále na adresu uvedenou ve výjezdové zprávě, tedy na adresu Kaliště, Lensedly 51. Protože k uvedenému objektu nevede přístupová komunikace, pro příjezd k objektu jsme využili louku a následně natáhli dopravní vedení 120m přes zarostlý remíz a mez směrem k objektu. Prováděli jsme prvotní zásah – objekt byl zasažen požárem v plném rozsahu. Zásah jsme vedli v dýchací technice 1 x proudem C. Po příjezdu jednotek Lensedly a Ondřejov na místo zásahu jsme vyslali vozidlo Tatra 815 CA 18 pro zajištění možnosti vedení proudu z druhé strany objektu do spodní části osady Šacung. Další proudy nasadili jednotky z Lensedel a Ondřejova a společnými silami, za doplnění posil ze stanice HZS Říčany jsme se podíleli na lokalizaci a následně i na likvidaci události. Po dobu hasebních prací jsme zajišťovali osvětlení nástupní plochy. Mezitím se Tatra 815 CA 18 s VEA HZS Říčany a T815 -7 CAS 30 HZS Říčany pokoušely provést útok od spodní části osady ŠACUNG. Postupně se dostaly přes svažitý terén a obtížně přístupnou louku až cca. 150 m pod zasažený objekt. Z rozhodnutí velitele zásahu zde jednotky nezasahovaly a vracely se na severní stranu požářiště – na místo již zřízené nástupní plochy.

 

Naše mládež v zimě

Tréninky mládeže pokračují v zimě v tělocvičně ondřejovského SKC. Scházíme se každou neděli odpoledne a připravujeme se na jarní kola hasičských soutěží. Stále máme volná místa v kategoriích starších žáků a dorostenců.

Akce v roce 2021

Výcvik nositelů dýchací techniky

V neděli 12.prosince 2021 se členové naší jednotky zúčastnili výcviku v zakouřeném prostředí v areálu ČOV Mnichovice. Akci zorganizovali místní hasiči. Děkujeme za pozvání k výcviku. Akce byla výborně připravena a naprosto věrně simulovala reálné podmínky u zásahu.

Výcvik ve vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla

V týdnu od 11. do 17.10. jsme se s dalšími kolegy z řad dobrovolných hasičů zdokonalovali ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Třešničkou na dortu byl závěrečný výcvik pod vedením hasičů Škoda Auto na novém modelu Škoda Octavia IV Hybrid.

Příměstský tábor SKC Ondřejov

V pátek 30.7.2021 nás na hasičárně navštívili děti z příměstského tábora SKC Ondřejov. Připravili jsme si pro ně pestrý dopolední program plný teorie ale i poutavých ukázek. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání

Charitativní akce pro Houmr Run Benešov – Konopiště 20.6.2021

V neděli 20.6.2021 jsme ochlazovali závodníky na charitativním běhu Houmr Run pod záštitou Města Benešov na Konopišti. Kde jiní končí, my začínáme. Pořadatelé se snažili poptat sbory z okolí, ale marně. My jsme rozdělili jednotku na dvě části, jedna zůstala v pohotovosti s vozidlem Š706 CAS 25 doma a druhá zajišťovala s Tatrou 815 CA 18 tento charitativní běh. Významně nám pomohli i dorostenci.

 

Zálivka stromků 19.6.2021

Dnes, v sobotu 19.6.2021 jsme vzhledem k suchému rázu počasí zalévali stromky v okolí Turkovic, které byly vysázeny v loňském roce. Ilustrační foto.

Zálivka zeleně u pomníku padlých 16. a 17.6.2021

Na žádost Osadního Výboru Turkovice 16.6. a 17.6  provádíme intenzivní zálivku nové výsadby u pomníku padlých v Turkovicích.

 

Plnění parní lokomotivy pro České Dráhy

Dnes, v sobotu 12.6. 2021  jsme pro České Dráhy zajišťovali plnění parní lokomotivy na nádraží v Senohrabech. Využili jsme tak velký objem cisterny na naší Tatře 815 CA-18.

Den otevřených dveří na hasičárně v Turkovicích

V sobotu 5.6.2021 ve 13:30 hodin nastal po dlouhé době opět ten správný čas na akci pro veřejnost. Turkovičtí hasiči otevřeli nejen budovu místní požární zbrojnice, ale také všechny zásahové automobily, nechali nahlédnout do všech skříní i regálů a návštěvníkům ukázali praktické použití své výzbroje a výstroje.

Nešlo však jen o ukázkovou návštěvní akci, program byl, jak se na hasiče sluší a patří, založen na sportovních disciplínách, které hasiči používají při svém výcviku. Aby se mohli zapojit I ti nejmenší, upravili jsme soutěžní trať tak, aby její nástrahy zvládl opravdu každý. Sportovního zápolení se zúčastnilo 19 dětí a přidali se I někteří dospěláci. O legraci a zážitky tak nebyla nouze.

Když se o slovo přihlásila žízeň, měli jsme nachystanou sudovou limonádu a pro ty plnoleté několik variant lahvového piva. Přestávky na občerstvení mnozí využili k prohlídce modelu a projektové dokumentace stavby nové budovy zbrojnice, která nás čeká již v příštím roce.

Společně s našimi spoluobčany jsme strávili příjemné odpoledne a byli jsme velmi potěšeni velkou účastí dětí. Jejich nadšení a elán byly pro nás tou nejlepší odměnou za vynaložené úsilí při organizaci akce.

Cvičný závod ZPV naší mládeže 12.9.2021

Slunná zářijová neděle byla jako dělaná na prověrku naší mládeže na nadcházející dvě soutěže v požární všestrannosti. Proto se naši trenéři rozhodli uspořádat cvičný závod. Ten se odehrával v lesích u Turkovic a celkem na naše mladé čekal kilometrový úsek, na kterém si vyzkoušeli jak jsou na tom s dosavadními dovednostmi.

Pokračovat ve čtení „Cvičný závod ZPV naší mládeže 12.9.2021“

Letní tábor dorostu 10.7. – 14.7.2021 Nahořany

Letos v termínu 10.7. – 14.7.2021 proběhl už 3. ročník letního soustředění dorostu. Jedná se o akci, kterou organizujeme pro dorost z okolí a které se aktivně účastní i naši dorostenci. Letos jsme po dobré zkušenosti z roku 2019 využili opět základnu v kempu Nahořany. Hlavní náplní byl výcvik na vodě, Vltavu jsme vzali útokem od Lenory až po Boršov a vystřídali několik plavidel od kánoe až po 8-mi místný raft.

Pokračovat ve čtení „Letní tábor dorostu 10.7. – 14.7.2021 Nahořany“