Bývalá technika v Turkovicích

DVS 12 Avia 31 4×2

DVS 12 Avia 31 4×2 BRA 10-46, později 2S1 81-13, 2001 – 2015, r.v.1986 (DA12 L1Z)
Dopravní automobil nahradil zastaralou Tatru 805 a v prvních letech byl nejčastěji používán pro dopravu družstva na soutěže v požárním sportu a pro účely výcviku jednotky. Protože jsme disponovali jen jedním garážovým stáním, pronajali jsme si od p. Paclta část stodoly, kde parkovala právě Avie. V letech 2004 – 2010 probíhala rekonstrukce vozidla, která byla v r. 2005 přerušena pracemi na rekonstrukci cisternového automobilu s prodlouženou kabinou a to až do r. 2008. Rekonstrukci jsme prováděli kompletně vlastními silami, bylo na ní zapotřebí odpracovat 2470 hodin. Nově zrekonstruovaný interiér I exteriér vč. laku byl představen v roce 2010. Vozidlo se mohlo nově pyšnit dýchacími přístroji, hydraulickým vyprošťovacím zařízením, elektrocentrálou, osvětlovacím stožárem, ženijním nářadím, nízkotlakým a vysokotlakým čerpadlem, vestavěnou nádrží na 500 l vody, protichemickými obleky, prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, motorovou pilou, prostředky pro likvidaci obtížného hmyzu, raftovým člunem s vybavením, požárními hadicemi a armaturami a též zrenovovaným nastavovacím žebříkem. Díky své výbavě se nově používalo též na soutěže ve vyprošťování, na ukázky činností a jako prvosledové vozidlo pro technické zásahy. V několika případech vyjíždělo jako druhosledové vozidlo k požárům a plnilo funkci záložního vozidla v době, kdy CAS 25 byla v poruše. Na svou konstrukci toho mělo naloženo opravdu hodně a proto bylo v roce 2015 nahrazeno prostornějším technickým automobilem na podvozku LIAZ 101. Za 14 let služby najezdilo 7820 km. Dnes slouží hasičům v malé vísce u Přibyslavi. Pořizovací cena vozu byla 90 tis Kč, (koupila ho Obec Ondřejov jako náhradu DA 8 T805 od firmy Stavoremont z Krnova) a bylo v modrých barvách. V průběhu rekonstrukce, která vyšla na necelých 200 tis Kč a byla financována z prostředků SDH Turkovice, přešla do majetku Sboru
.

 

CAS 25 Š706 RTHP 4×4

CAS 25 Š706 RTHP 4×4 PH-92-90 1999 – 2007 r.v. 1982 (CAS25 3500/200 M2R)
V roce 1998 jsme s naší Kačenou vyjeli k několika požárům a už od toho prvního nám bylo jasné, že pro účinný zásah potřebujeme vézt k požáru vodu. Proto výbor SDH Turkovice rozhodl o pořízení cisternové automobilové stříkačky. Přestože jsme s tatrováckým podvozkem byli spokojeni, cisterny na podvozku Tatra 148 byly pro nás naprosto nedostupné a proto jsme se rozhodli pro levnější variantu. Stříkačku s cisternou jsme zakoupili za 50 tis. Kč od Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, najeto měla 10 500 km a bylo ve slušném stavu, bez koroze a plně funkční. Na její pořízení se skládali členové výboru – pořizovali jsme ji tedy výhradně ze svých vlastních prostředků. Auto mělo pouze krátkou kabinu pro 4 hasiče a jen dvoje dveře, proto bylo v roce 2007 nahrazeno stejným typem, modernizovaným a osazeným kabinou pro celé požární družstvo.Za necelých 8 let služby jsme s tímto automobilem ujeli 4737 km. Během působení ve sboru a v jednotce jsme na vozidle opravovali pouze běžné provozní závady, žádné větší opravy se u nás nedočkalo. Ta následovala až u nového majitele, SDH Přestavlky u Čerčan, kde automobil slouží dodnes (r.2021)
.

Tatra 805 aliaz „Kačena“

NA Tatra 805 4×4 PH-15-24 1965 – 2001 r.v. 1952 (DA8 L3R)
Miláček turkovických hasičů, auto, které ve službě bylo nejdéle ze všech. Bohužel mělo pouze valníkovou nástavbu, ve které naši zákonodárci zakázali přepravovat osoby. Proto musela ustoupit modernějšímu dopravnímu automobilu na podvozku Avia. Vozidlo bylo majetkem Obce Ondřejov, Obec jej získala převodem od armády. Sloužilo pro přepravu hasičského družstva na korbě vozu a k vlečení přívěsné požární stříkačky. Od roku 1997 do jejího prodeje v r. 2001 jsme s kačenou najezdili 1150 km.

 

Ruční stříkačka tažená koňským spřežením

Tato krásná ruční stříkačka patří mezi ozdoby našeho sboru. Je v původním originálním stavu a je poměrně zachovalá. V historii byla používána k hašení požárů na vesnici a jejím okolí. Vynikala v té době svým výkonem. Byl to zlom v technice hašení, kdy se přešlo z kyblíkové metody k takovéto stříkačce.