Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2015 u hasičů v Turkovicích....

10. 3. 2016

Rok 2015 u hasičů v Turkovicích....

 

.... nám utekl jako voda. Celkově by se toto období dalo hodnotit jako úspěšné Posuďte sami. V první řadě se nám podařilo pro aktivní práci získat dva nové, mladé a zapálené členy, kteří současně se svým nástupem do Sboru dobrovolných hasičů v Turkovicích absolvovali též základní výcvik a stali se členy turkovické výjezdové jednotky. To po létech stagnace co se čllenské základny týče, znamená zásadní průlom a posun vpřed. Druhým významným mezníkem bylo pořízení moderního zásahového automobilu Liaz 101.860 v provedení TA4 (technický automobil) z vlastních prostředků sboru. V současné době je určen pro většinu technických zásahů, práci na vodě, práci ve výškách a nad volnou hloubkou, pro zásahy s přítomností nebezpečného hmyzu či pro práce s přítomností nebezpečných látek. Tento automobil nahradil zastaralou Avii 31 DA 12 a do budoucna projde rozsáhlou rekonstrukcí a přestavbou na plnohodnotnou cisternovou automobilní stříkačku CAS 25K. Jednalo se o nejvýznamější investici v dosavadní historii sboru.

V uplynulém roce jsme vyjeli celkem k 15-ti zásahům, z toho 5 bylo požárů, 3 dopravní nehody, 3x jsme poskytovali technickou pomoc, 2x odstraňovali spadlé stromy a 2x odchytávali nebezpečný hmyz. Pro podporu vycvičenosti výjezdové jednotky jsme uspořádali několik tematických výcvikových akcí a též jsme se zúčastnili Nočního taktického cvičení v Přestavlkách, kde jsme se museli vypořádat s 10 situacemi, které byly připraveny jako skutečné události.

Na své fyzické kondici musí pracovat každý člen výjezdové jednotky samostatně. Abychom si ověřili, jak na tom se svou kondicí jsme, účastnili jsme se mnoha soutěží. V požárním sportu se nám podařilo vyhrát okrskovou soutěž a postoupit tak do okresního kola v roce 2016. V soutěžích silového víceboje známého pod názvem Železný hasič, nebo také TFA, jsme v devítidílném seriálu soutěží Středočeské ligy vybojovali hned dvě první místa v celkovém hodnocení (v kategorii muži a dokonce i mezi ženami). Další ryze hasičskou soutěží, na které jsme nechyběli, byla soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, proběhla v Milevsku a víc než umístění na 9. příčce byly pro nás cenné nabyté zkušenosti, které zúročíme zejména u hasičských zásahů. Z ostatních sportů, kterým jsme se věnovali a díky kterým se nám také daří udržovat neustále výbornou fyzickou kondici, zmíním účast v běžeckých ligách Kopec a Běžec Podblanicka ( umístění 4x v první desítce celkového hodnocení lig), běh na běžkách (2x 4. místo v kategorii hasičů) a alpské disciplíny – obří slalom na lyžích a snowboardu.

Uspořádali jsme celkem 5 akcí s cílem podpořit vzájemné setkávání občanů Turkovic a obohatit kulturní a společenský život v obci. Konkrétně se jednalo o letní setkání občanů Turkovic, mikulášskou nadílku, rozdávání Betlémského světla, vánoční besídku a oslavu příchodu Nového roku. Na pálení čarodějnic a dětském dnu v Turkovicích jsme spolupracovali s Osadním výborem Turkovic. Všechny akce se setkaly s velkým ohlasem místních občanů.

Na žádost starosty obce jsme čistili obecní dešťovou kanalizaci, prováděli zálivku obecní zeleně a po deštích a v letních měsících též splachovali místní komunikace. Svépomocí jsme provedli opravu motorové stříkačky PS 12 a elektrocentrály. Dále jsme uspořádali několik brigád, na kterých se uklízely prostory požární zbrojnice, prováděla se údržba zásahové techniky včetně výměny provozních kapalin a také se zvyšoval průjezdný profil garážových vrat ( s cílem připravit garáž pro parkování vozidla Liaz 101.860 TA4).

V rámci preventivně – výchovné činnosti jsme se věnovali například zdravotnickým asistencím, kde jsme zajišťovali předlékařskou první pomoc - v Bernarticích na soukromé akci, ve Staré Boleslavi na okresní soutěži v požárním sportu a ve Sloupu u Davle na ligové hasičské soutěži Fire night Cup. Dále jsme předvedli činnost hasičké a zdravotnické posádky na mezinárodním mistrovství ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Milevsku a provedli ukázku hasičského vozu a vybavení na Dni záchranářů na Zámku Berchtold.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru za jejich úsilí a nasazení v průběhu celého roku, osadnímu výboru za vynikající spolupráci a Vám, našim spoluobčanům, za podporu naší činnosti.

 

Josef Brabec