Jdi na obsah Jdi na menu
 


Turkovičtí hasiči mají největší cisternu v Čechách

1. 10. 2017

Turkovičtí hasiči mají největší cisternu v Čechách

 

Jedno z nejúspěšnějších období mají za sebou turkovičtí hasiči. V uplynulém období se podařilo završit léta čekání na vhodné podvozky pro stavbu moderní zásahové techniky.

Podařilo se nám získat bezúplatným převodem od Středočeského kraje automobil VW Transporter T5, který bude přestavěn na rychlý zásahový automobi s předurčením pro zásahy u dopravních nehod a drobné technické zásahy. Automobil získal do svého vlastnictví místní Sbor dobrovolných hasičů, který bude celou přestavbu financovat a jehož členové se budou podílet na rekonstrukci.

Dalším úspěchem bylo získání cisternového automobilu Tatra 815 CA 18 rovněž bezúplatným převodem, tentokráte to bylo z resortu Ministerstva obrany. Automobil získala Obec Ondřejov do svého vlastnictví a bude použit pro účely výjezdové jednotky v Turkovicích. Na zprovznění tohoto vozidla odpracovali členové SDH Turkovice mnoho hodin a díky úspěšně provedeným provozním zkouškám a absolvování nezbytných administrativních procedur je dnes již registrováno v civilním registru vozidel, což je základní podmínka k tomu, aby jej bylo možno provozovat na pozemních komunikacích. V brzké době tak bude uvedeno i na výjezd, neboť vozidlo je vybaveno čerpadlem a cisternou o objemu dokonce 18 m3!!! což představuje největší hasičskou cisternu z pohledu objemu, která se u nás využívá. Běžné velké hasičské cisterny mají poloviční objem nádrže, pro srovnání třeba CAS 25 , kterou nyní turkovičtí hasiči mají určenou k výjezdu má objem nádrže jen 3,5 m3. Vozidlo bude předurčeno pouze k zásahu u požárů, vzhledem k velkému objemu cisterny neuveze žádné další vybavení potřebné pro jiné druhy zásahů. Do budoucna bychom chtěli provést modernizaci nástavby a střední opravu podvozku tak, abychom vozidlo více přizpůsobili potřebám hasičů – a sice zmenšili nádrž na vodu a získali tak více místa pro další vybavení. Tím by vozidlo nahradilo stávající zastaralý autombil CAS 25 na podvozku Š706 RTHP. K tomu však bude potřeba zajistit financování.

Aby toho nebylo v oblasti techniky málo, povedlo se provést střední opravu vozidla pro technické zásahy – Liaz TA4 včetně opravy podvozku. Máme skříně přizpůsobené našim potřebám, máme lidi vyškolené jako jeřábníky a vazače. Vozidlo je tedy plně připraveno plnit svou roli v naší jednotce.

V letošním roce vyjížděla turkovická jednotka celkem k 13-ti událostem, 8 z nich byly technické zásahy, 4 požáry a v jednom případě se jednalo o pátrání po pohřešované osobě. 9 událostí se odehrálo na katastru obce Ondřejov. Nejvzdálenější zásah byl požár pole v obci Benátky – mezi Sázavou a Uhlířskými Janovicemi. Mezi náročné zásahy patřil zásah při požáru v Choceradské ulici v Ondřejově a při požáru lesa v Mirošovicích. Jednotka vyjela ke všem událostem, ke kterým byla povolána a to vždy v minimálním počtu 4 hasičů.

Výcvik jednotky byl letos zaměřen kromě povinných školení strojníků a velitelů také na nositele dýchací techniky. To jsou ti hasiči, kteří jsou schopni zasahovat i v zakouřeném prostředí. Kromě výcviku v polygonu HZS DP Metro jsme věnovali spoustu hodin též výcviku na zbrojnici. Klíčový byl pro nás výcvik v Přestavlkách u Čerčan, který proběhl o víkendu 30.září a 1. října. Na 10 modelových situacích připravených jako skutečné zásahy jsme si prakticky nacvičili taktické postupy u zásahů a posbírali též cenné zkušenosti od kolegů profesionálů. V rámci výcviku hasičů předurčených k zásahům u dopravních nehod jsme se zůčastnili Mezinárodního mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Milevsku. Ani oblast práce ve výškách a nad volnou hloubkou nezanedbáváme, letos absolvoval školení náš instruktor a v průběhu podzimu bude proškolena celá jednotka.

V oblasti sportu jsme ani letos nezaháleli - v soutěžích TFA známých pod lidovým názvem železný hasič naše barvy reprezentovaly Terezie Srnová, Jana Dvořáková a Josef Brabec nejml.. Všichni tři si v soutěžích vedli velmi dobře – děvčatům se podařilo po 9. v 10-ti leté historii soutěže v Senohrabech získat putovní pohár pro vítězné družstvo, na stejné soutěži v individuálním hodnocení zvítězila v kategorii žen Jana Dvořáková a Josef Brabec nejml. vybojoval v kategorii starších žáků 2. místo. Jana Dvořáková se blýskla i na posledním 10, ročníku TFA v Mrači, kde o své formě nenechala nikoho na pochybách a zasloženě zvítězila. Také v požární sportu, který většině z vás utkvěl v paměti v podobě jedné z disciplín – požárního útoku – jsme nezaháleli. Turkováci zvítězili na okrskové soutěži 4. okrsku v Barochově, kde se jim podařilo v paralelních soubojích porazit jak družstvo ze Struhařova, tak i odvěké rivaly a kamarády současně – borce z SDH Řehenice. Na Memoriálu Jirky Kulhánka v Ondřejově nás však zradila technika, v obou pokusech se nám rozpojilo dopravní vedení na stroji a jen díky pohotové reakci nejmladšího člena družstva na postu strojníka se podařilo oba pokusy dokončit. Na nejlepší tento výkon nestačil, ale i tak jsme si celé odpoledne užili a současně zavzpomínali na kolegu – kamaráda, který už bohužel není mezi námi.

Co se týká ostatní činnosti, tak nejvíce akcí - 10 - byly zdravotní asistence, které na požádání poskytujeme pro organizátory sportovních a kulturních akcí v našem okolí. Tradiční Den záchranářů na Zámku Berchtold organizovaný pro stovky dětí z mateřských a základních škol ani letos nebyl bez naší účasti – ve spolupráci s Policií ČR, říční policí Slapy a posádkou ZZS vždy připravíme dětem zábavu na celé dopoledne. Nesmím opomenout ani spolupráci s Osadním výborem v Turkovicích při organizaci Dětského dne, pálení čarodějnic nebo při veřejné brigádě, kde jsme letos prořezali náletové dřeviny v ulici Ke Šmejkalce a vyčistili komunikace v celých Turkovicích. Komu se to zdá ještě málo, tak věřte, že přibližně 1x za 3 týdny ve vegetačním období sekáme trávu na obecních prostranstvích v Turkovicích. V nejbližší době nás čeká Mikulášská nadílka (5.12.) a rozdávání Betlémského světla (17.12.)

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru a jednotky, kteří se podíleli na uvedených akcích a díky nimž bychom nikdy nedocílili tak dobrých výsledků. Vám , našim spoluobčanům , bych chtěl poděkovat za přízeň a pozvat Vás na další akce, které pro veřejnost budeme pořádat ve spolupráci s Osadním výborem v Turkovicích v adventním čase.

 

Josef Brabec, velitelimg_5071-kopie.jpg