Jdi na obsah Jdi na menu
 


Branný den v ZŠ Ondřejov

5. 7. 2016

 Branný den v Základní a mateřské škole Bratří Fričů v Ondřejově pomáháme organizovat každým rokem, vždy na konci školního roku. Obvykle začíná vyhlášením požárního poplachu pro hlavní budovu školy, který pokračuje evakuací všech žáků, učitelů i ostatního personálu. Žáci se shromáždí na určeném místě na náměstí, před budovou pošty a než se rozejdou na jednotlivá stanoviště k plnění úkolů, shlédnou ukázku práce hasičů u zásahu. Nejinak tomu bylo i letos, když ve čtvrtek 23.června v 7:55 starosta SDH Turkovice a velitel branného dne vyhlásil požární poplach.

     V přípravě jsme dlouho přemýšleli, jakou ukázku si připravíme pro letošní rok. Často se v minulých letech opakovaly ukázky likvidace požárů s ukázkami zásahů u dopravních nehod. Chtěli jsme ukázat něco nového, a tak volba padla právě na ukázku záchrany osob pomocí lanové techniky. Původní záměr provést ukázku přímo z 1. Patra budovy jsme nakonec změnili vzhledem k místním podmínkám – žáci ani učitelé by dostatečně neviděli na práci záchranářů a celá ukázka by byla poměrně zdlouhavá, neboť by bylo potřeba provádět ještě dodatečná zajištění jak lezců tak i zachraňovaných osob. Školní budovu jsme nahradili zásahovým automobilem Liaz TA4 a k zavěšení lan využili jeřábové rameno. Vozidlo jsme umístili tak, aby všichni účastníci ukázky dobře viděli a prostor doplnili komentářem z rozhlasu DA Mercedes Sprinter. Nejprve jsme předvedli lanové techniky a poté ukázali způsob záchrany osob pomocí přenosného žebříku. Ukázku jsme zakončili praktickým provedením záchrany osoby pomocí lanových technik. Ukázka se přítomným líbila, za což nás odměnili potleskem. V tento moment se po třídách žáci odebrali na jednotlivá stanoviště plnit své úkoly. Několik z nich jsme pro ně též připravili i my.

     Konkrétně to bylo stanoviště s technickými prostředky, kde kromě ukázky jejich funkce jsme se žáky probírali způsoby přivolání pomoci v tísni, jak se zachovat pokud se stanou svědky takové mimořádné události a také jak vzniku mimořádných událostí předcházet – jak se chovat při pobytu v přírodě, na akcích s větším počtem osob a v domácnosti. Na dalším pracovišti žáci viděli ochranné oděvy , kteří hasiči používají při práci – Klasický zásahový oděv, oblek proti sálavému teplu, protichemický oblek, oblek proti bodavému hmyzu, lezeckou kombinézu, postroj a příslušenství. Některé obleky jsme jim též prakticky ukázali včetně dýchacích přístrojů. Na třetím stanovišti si žáci vyzkoušeli práci se džberovou stříkačkou, jejich úkolem bylo srazit 5 terčů. Naše čtvrté stanoviště bylo vyhrazeno pro nácvik poskytování první pomoci. Úkolem žáků bylo ošetření poranění holeně, které bylo namaskované na figurantovi a vypadalo opravdu věrohodně. Většina přítomných včetně učitelů byla po několika hodinách venku přehřátá, proto jsme vytvořili pomocí kombinované proudnice vodní mlhu. Svlažení a ochlazení přišlo všem vhod, někteří by vydrželi pod mlhou snad celé dopoledne.

Branný den v místní Základní škole připravovalo 10 členů SDH Turkovice a jeden dobrovolník navíc – figurant. Nejnáročnější pro nás bylo dát tolik lidí dohromady, protože akce musí proběhnout v pracovní době, což pro většinu z nás znamenalo čerpat dovolenou. I přes to se podařilo akci v tak hojném počtu zajistit. Podobnou akci jsme uspořádali též pro ondřejovskou Mateřskou školu (je součástí Základní školy) již 8.června t.r. Potřebám Mateřské školy však program upravujeme a vzhledem k velkému počtu žáků obou škol připravujeme programy odděleně.

Josef Brabec

hriste.jpg