Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše obec

Oficiální stránky obce Ondřejova, pod kterou Turkovice správně spadají, naleznete na adrese http://www.obecondrejov.cz .

Historie Turkovic je spojena s osudy pánů Dubských a hradu Dubé i farnosti hrusické. Hrad Dubá stál již r. 1233, jeho pánem byl Matyáš z Dubé (praotec pánů Dubských z rodu Benešoviců). První písemná zmínka o vsi Turkovice se našla z roku 1428 ve statku Dubském (podle zemských knih – DDV, 15-tč.I.154). Původ jména souvisí nejspíše s označením „Túrek“ (jako túr lítý) – odtud rod Turkovici – Turkovice.

Několik údajů o počtu obyvatel: Osada měla v r. 1843 – 23 popisných čísel a 163 lidí, r. 1890 – 25 pč. a 151 lidí, r. 1910 – 28 pč. A 138 obyvatel.

Obec leží v malebném kraji Posázaví a Josefa Lady. Jako osada patřila až do r. 1921 politicky k obci Hrusice. Sem směřoval veřejný život zdejších lidí (fara, škola, hřbitov). O odloučení požádalo zastupitelstvo osady v r. 1919, ve zmíněném r. 1921 bylo okresními úřady schváleno a provedeno. Turkovice se staly samostatnou obcí a to až do r. 1960, kdy došlo k územní reorganizaci státu.

Od 24.března 1960 byla obec sloučena s městysem Ondřejov.

A nyní heslovitě o životě a rozvoji obce po první světové válce:

1919 – 1923 probíhalo budování jednak místních komunikací (některá stavení musela ustoupit vznikajícím cestám – byla zbourána a majitelé si postavili domky nové) a jednak silnici z Turkovic do Hrušova (známé serpentiny) a silnice z Turkovic do Lensed.

1927 – 1928 zavádění elektrického proudu prováděla firma Rudolfa Hory z Kamenného Přívozu a 29.května 1928 se rozsvítilo v obci první elektrické světlo

1929 – byl podán návrh na zřízení pomníku padlých v 1. sv. válce

1943 – zavedení veřejné telefonní hovorny

1930 – 1945 v těchto letech lze obec celkově charakterizovat jako malozemědělskou. Existovaly tu čtyři větší usedlosti a několik chalup s menší výměrou polí.

1945 – 26.5. – proběhla ustavující schůze MNV

1948 – zakoupení domku čp. 21 pro výstavbu budovy MNV

1949 – zavedení veřejného osvětlení v obci

1950 – zakoupení zařízení pro místní rozhlas

1951 – úprava návsi a veřejných cest

1952 – nákup motorové stříkačky a stavba budovy MNV

1953 – znovuzřízení vodní nádrže

leden – ustanovení prvního místního JZD III.typu

září – návrh na zřízení prodejny potravin „Jednota“ v budově MNV

listopad – zakoupení nákl. auta pro účely požárního sboru

1954 – 12.1. rozhodnuto o postavení nové požární zbrojnice

23.2. – podána žádost na referát dopravy ONV Říčany ke zřízení autobusové stanice na lince Strančice - Stříbrná Skalice

na podzim došlo k rozpadu JZD

1957 – další snahy o znovuzaložení družstva

v prosinci dokončena stavba požární zbrojnice (odpracováno občany přes 1500 brig. hodin)

1958 – zbudována autobusová čekárna

1959 – výstavba kravína, zavedení vodovodu do stájí

- přemístění pomníku padlých na nově upravené místo

- JZD obhospodařovalo v té době 65ha polí, 6ha luk a pastvin, chovalo 46 ks skotu (z toho 20 dojnic), 56 ks prasat, 8 koní a 296 ks drůbeže

1960 – již zmíněná územní reorganizace státu – připojení obce k Ondřejovu

- sloučení obou JZD – nový název: JZD „Mír“ se sídlem v Ondřejově

-7.3. – usnesení o nákupu nákladního automobilu T 805 z uvolněných vojenských vozidel pro přepravu osob (na schůze do Ondřejova) i k účelům požární ochrany

1961 – opravena a zpevněna cesta Borka – Hrušov

- započata výstavba vodovodu (280 brig. hodin)

- rozšíření rybníka (381 brig. hodin)

- bylo provedeno čtvrté sčítání lidu s těmito výsledky: v obci se nachází 48 popisných čísel a 3 obydlené chaty s 72 byty a dalších 26 rekreačních chat

1962 – pokračování prací na vodovodu – položeno 760 km novodurového potrubí a odpracováno 1800 brig. hodin

1964 – hašení ohně v lese v blízkosti Hlásky – účinný zásah místní jednotky požární ochrany

1965 – úprava hřiště u požární zbrojnice

1966 – zrušení pohostinství U Krpalů a přebudováno majiteli na byty

1970 – k 1.12. provedeno další sčítání lidu s těmito výsledky pro naši obec:

155 obyvatel , 49 rod. domků, 57 bytů, 36 rekreačních chat. Obyvatelé vlastní 41 praček, 37 vysavačů, 16 chladniček, 34 televizorů, 21 motocyklů a 6 aut.

- dána do provozu truhlárna družstva RETEX, později přešla do vlastnictví a správy Ministerstva vnitra

1973 – odbahnění protipožární nádrže a zpevnění hráze železobetonovým pásem

1974 - 18.srpna - strhla se prudká bouře a průtrž mračen. V nočních hodinách došlo k protržení hráze rybníka Hubačov - zatopeny a poškozeny chaty a rodinné domky v okolí potoka Mnichovky - také hotel a kino v Hrušově. O život přišlo 6 lidí, které povodeň překvapila ve spánku. Rybník zůstal prázdný celých 10 let.

- začalo se s výstavbou nové prodejny potravin

- cesta z Borek do Hrušova získala asfaltový povrch

1975 - JZD sloučeno s Kališti – nový název: JZD Chovatel

- dokončena stavba prodejny a 29.11. slavnostně předána Jednotě – celkově odpracováno 2600 brig. hodin. Hodnota díla za nezaplacenou brig. práci činila 70 000Kč.

-13.11. v odpoledních hodinách došlo nedbalostí (při pálení suchého listí) k požáru staré budovy u Kroupů čp. 8

1976 – 1989 - občané žili svým každodenním běžným životem bez větších změn

1989 – listopad přinesl události vedoucí ke změně režimu – k rozpadu socialistického státu. V restitučních řízeních získávají původní majitelé nebo jejich dědici zpět pozemky, které měly vázány v JZD. Dochází k velkému rozprodávání.

Do roku 2003 vzniklo parcelací 35 pozemků na stavby rodinných domků, další parcelace stále pokračují. Krásná příroda, snazší dostupnost spojení s Prahou (blízká dálnice D1 a zavedení příměstské autobusové dopravy v r. 2001) lákají další lidi k trvalému bydlení v obci. Popisných čísel je už registrováno více než 80, což je téměř dvojnásobek oproti roku 1970.

V roce 2006 a 2007 bylo dokončeno volejbalové hřiště a hřiště pro děti, zpevněna cesta a upraveno okolí hasičské budovy. Jsou to jediné veřejné prostory patřící obci. Konají se zde schůze, porady, oslavy, volby.

Jednou z významných dominant je i Horka s nadmořskou výškou 451,3 m a věží Eurotel – nyní společnosti O2.

Z těchto míst jsou neskutečné výhledy do krajiny Posázaví. Krajina přitahuje nejen turisty, ale i běžkaře svými nádhernými terény pro tento rekreační sport. Opomenout nelze ani blízkost ondřejovské hvězdárny či Ladových Hrusic nebo zříceniny hradu Zlenice – Hláska.