Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Jako nezisková organizace Vám budeme vděční za jakýkoliv finanční příspěvek, který by pomohl navýšit náš rozpočet. Veškeré sponzorské dary jsou vedeny v účetních dokladech a jsou určeny výhradně na zlepšení materiálního vybavení zásahové jednotky, což se příznivě projeví v její akceschopnosti. Opět uvádíme, že její příslušníci vykonávají veškerou zásahovou činnost zdarma, bez nároku na jakoukoli odměnu či plat.

 

Připomínáme, že sponzorský dar je možno uvést v daňovém přiznání jako dar na veřejně prospěšné účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., Daně z příjmu ve znění pozdějších předpisů s možností snížit o tuto částku (při dodržení stanovených podmínek) základ daně z příjmu fyzických osob či právnických osob. Na přání sponzora bude tento uveden ve výroční zprávě.

 

Děkujeme všem sponzorům za jejich poskytnuté dary. 

 

Naši partneři:  

 

Středočeský kraj

Fond T-Mobile    


Obec Ondřejov 

 

Nadace VIA  

 

T-Mobile 

 

Stanislav Čihák 

 

Jan Mervart email:     

 

Vladimír Filip

 

Josef Matys 

 

Jaroslava Kolblová