Jdi na obsah Jdi na menu
 


Místní část Turkovice - informace pro občany

19. 8. 2010

Spoluobčané Turkovic,

níže můžete nahlédnout do korespondence mezi mnou a starostou obce Ondřejov Martinem Macháčkem  týkající se problematiky naší místní části. Podle jeho vyjádření se na většině bodech pracuje. Nechám na každém, ať si udělá svůj vlastní názor a úsudek. Případně se můžete vyjádřit k této problematice formou komentářů úplně dole pod tímto článkem.

Jenda Brabec - osadní výbor Turkovice

Ahoj Martine,

 na základě schůze občanů Turkovic a osadního výboru bych s Tebou potřeboval vyřešit pár bodů:

1. Vodovod

- v tuto chvíli je hotova páteřní síť vedoucí z Ondřejova přes Turkovice do Lensedel.

- občané , kteří projevili zájem o zhotovení přípojky a přímo sousedí s páteří vodovodu nemají v tuto chvíli hotové projekty a ani netuší, kdy dojde k vlastní realizaci napojení na hlavní řad.
Prosím o kontaktování projektanta a sdělení informace, v jakém časovém sledu a horizontu budou vlastní přípojky realizovány.

 - Podružné řady vodovodu v Turkovicích - pokud se nepletu, tak do této chvíle nebyl vybrán pro realizaci ani jeden podružný řad.

Zde by stálo za to společně vybrat alespoň jednu i více lokalit lokalit, kde je vody zapotřebí, přiložit projekt a požádat o dotaci.

2.Kanalizace

- zde prosím o informaci, zda je již hotová studie čistíren pro Ondřejov a Turkovice. Jedna z variant byla umístit velkou čistírnu v Turkovicích.
Zde si slíbil dotažení smluv a věcných břemen na dotčené pozemky vedení hlavního řadu a čistírny( Mullerovi,Dražilovi, pí Troníčková, pí Zoubková a další)
Dále dokončit projekt tak, aby se mohlo co nejdříve zažádat na Kraji o dotaci. Situace v Turkovicích ohledně splaškových vod je kritická.

3.Oprava místních komunikací v Turkovicích

- na základě žádosti pí Ladové a pana Vansi prosím o opravu živičnou směsí děr a výmolů v prostoru návse.
Dále prosím o realizaci odvodňovací jámy před hasičskou zbrojnicí a následné rekonstrukce příjezdové cesty k hasičárně, celé štěrkové plochy před ní a parkoviště u dětského hřiště včetně napojení na hlavní komunikaci a to pomocí obcí nabízeného asfaltového obrusu.
 Souběžně s touto akcí provést rekonstrukci prostoru kolem kontejnerů v prostoru křižovatky a to opět pomocí asfaltového obrusu.


 4. Zprůchodnění stezky pro pěší vedoucí z Ondřejova přes turkovickou horku do Lensedel

- zde potřeba provést vyřezání a vytrhání nežádoucího porostu a křoví, případně urovnání terénu. Na tuto akci byla dotace, zrealizovalo se pouze osázení stromky podél cesty a pouze minimální zprůchodnění.
Dále je potřeba udržovat porost mezi stromky i podél cesty(alespoň jednou za čas) Aktuálně nejsou v trávě stromky pomalu vidět.
Máme ještě několik dalších bodů ze schůze, na kterých ale ještě pracujeme.


Prosím o Tvé vyjádření.

 Za osadní ýbor Turkovice

Jenda Brabec

Ahoj Jendo a ostatní občané Turkovic,

odpovídám zatím jen narychlo:
1) Část přípojek pro Turkovice je už vyprojektována, zbytek se začne
dělat 15. srpna, projektant slíbil, že budou do měsíce poté, tj. asi do
15. září. Realizace přípojek začne po naplnění vodovodu, dezinfekci,
zkouškách a kolaudaci, to by podle stavbyvedoucího mělo být asi do konce
října. Bylo by dobré, kdyby občané už na přípojky šetřili.

Podružné řady - v Turkovicích je zažádáno o dotaci na všechny, které
jsou naprojektovány, to znamená prakticky všechny domy s výjimkou
nejnovější zástavby (dole za Dražilem, pak nahoře za Strnadem, a taky
ovšem lokality, kde zatím žádné domy nejsou, např. k vysílači). O dotace
je zažádáno, snad by mohla vyjít ještě letos na podzim, ovšem v současné
době Kalouskova šetření si nikdo není ničím jist.

2) Studii v předběžné podobě jsem nedávno dostal a přikládám ji, ale
ještě jsem v ní našel chyby. Ale už na základě tohoto materiálu se
budeme moci rozhodnout, zatím to vypadá, že opravdu nejlepší varianta
bude čistička pod Turkovicemi.

3) Někdy v září se bude ještě trochu asfaltovat, tak vyřídíme i náves.
Pokud jde o další úpravy cest obrusem, doufám, že na to letos peníze
zbydou, ale teď ještě tvrdě šetřím, abychom nemuseli sahat na půjčku. Na
podzim budu vědět víc, jak se vyvíjejí příjmy a výdaje, tak se rozhodne,
kdy a co se tím obrusem udělá. Zatím to vypadá, že bychom mohli vyjít s
penězi i bez půjčky, ale uvidíme.

4) Na úpravu cesty od křížku do Lensedel a současně i na cestu mezi
Luční ulicí v Ondřejově a Kališti byla přidělena dotace ve výši 2,5
mil., příjemcem je v tomto případě MAS Říčansko, ale podle dohody obec
zaplatí vlastní zdroje ve výši 10 %. S realizací se však začne až v
příštím roce, protože na trase Luční-Kaliště se před tím musí položit
vodovodní přivaděč.
Ty stromky mezi křížkem a Lensedly byl spíš omyl, dělal to ČSOP Vlašim,
který na to taky sehnal dotaci, ale naslibovali nám, že především
vyčistí tu cestu, a místo toho jen dali do křoví stromky. Dnes bych už
do toho podruhé nešel. Ta akce příští rok ale bude nejen vyklučení
cesty, ale taky její zpevněný povrch a někde informační tabule (u
vysílače, u památných lip apod.)

To je zatím vše, napiš další.

Zdraví Martin

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář