Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy v roce 2007

30. 12. 2007

1.) 18.ledna 22:24 Turkovice – Senohrabské údolí – padlý strom

Místní občan p. Brabec nám hlásil spadlý strom přes silnici III/6031 v Senohrabském údolí. Po příjezdu na místo zásahu jsme provedli dopravní opatření a pomocí motorové pily strom rozřezali a odstranili jej z vozovky.

2.) 18.ledna 23:08 Turkovice osobní automobil

Řidič a majitel vozu p. Jiří Korbl, bytem Domažlická 1410 251 01 Říčany nás požádal o vyproštění svého vozidla značky Opel Omega combi SPZ 1S5 8449 ze silničního příkopu na silnici III/6031 z Turkovic na Senohraby , kde na pozemku č.kat. 2284 k.ú. Turkovice dostal smyk a skončil na mezi za silničním příkopem. Průzkumem jsme zjistili, že nedošlo k žádnému zranění ani ke škoda proto nebyla přivolána Policie ČR. Vozidlo jsme vytáhli a řidič dále pokračoval v jízdě. Orientační dechovou zkouškou jsme u řidiče vyloučili požití alkoholických nápojů.

3.) 20.ledna 20:53 Bytovky Ondřejov utrhané střešní plechy

Při příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že částečně uvolněné plechy střešní krytiny na objektu U Bytovek 299 bezprostředně ohrožují okolí. Provedli jsme průzkum střechy. Jakýkoli zásah s pokusem o připevnění krytiny by znamenal bezprostřední ohrožení zasahujících hasičů. Proto jsme doporučili přeparkovat vozidla z okolí objektu a poučili obyvatele domu. Zejména jsme doporučili nevycházet ven a kontaktovat správce domu – bytové družstvo.

4.) 21.března 8:01 Turkovice – Bílá cesta padlý strom

OPIS nám hlásil spadlý strom v lokalitě tzv. „Bílé cesty“. Po příjezdu na místo zásahu jsme provedli průzkum a strom rozřezali motorovou pilou a odstranili z místní komunikace.

5.) 9.dubna 13:37 Poddubí - požár chaty

OPIS nám hlásil požár chaty č. 0289 v k.ú. Poddubí, majitel p. Dvořák, uživatel p. Zikmund tel: 602939942. Požár na OPIS hlásil místní chatař p. Holeček tel: 737988217. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že hořel okrasný smrkový pařez vlevo od vstupních dveří do chaty. V době příjezdu naší jednotky byl požár již uhašen místními chataři. Provedli jsme průzkum, odpojili elektřinu a 1 proudem C provedli dohašení. V rámci průzkumu jsme vnikli dovnitř objektu, abychom vyloučili případné rozšíření požáru přes dřevěnou konstrukci chaty dovnitř objektu. Po příjezdu jednotky HZS SK stanice Říčany jsme místo zásahu předali veliteli této jednotky a tento velitel ukončil naši činnost.

6.) 15.dubna 8:57 Černé Voděrady les

OPIS nám hlásil požár lesa v k.ú. Černé Voděrady. Po příjezdu na místo zásahu jsme postupovali dle pokynů velitele zásahu a utvořili jsme 2 C proudy k dohašování a zajistili kyvadlovou dopravu vody na požářiště.

7.) 30.dubna 23:08 Hrusice – požár hnoje a slámy

Místní občan p. Čihák nás požádal o pomoc – v blízkosti jeho nemovitosti již delší dobu nekontrolovaně hořel stoh slámy a hnoje. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že požár se nachází na pozemku majitele Václava Vávry, trvale bytem Hrusice č.p. 3, narozen 20.7.1936. Postižen byl stoh o rozměrech cca. 10x4 m, výška 3 m. Zahájili jsme zásah 2 proudy C a postupně rozebírali stoh. V průběhu prací jsme zjistili, že hloubka zasažení stohu požárem je větší, než jsme předpokládali a proto jsme povolali přes OPIS JSDHo 219186 Senohraby. Po příjezdu této jednotky jsme společnými silami požár zlikvidovali, zejména za pomoci hasící jehly se nám podařilo provést zásah zevnitř stohu.(ve výbavě JSDHo 219186 Senohraby). Protože se jednalo převážně o stoh hnoje, majiteli nevznikla žádná škoda. Žádná další škoda nevznikla ani třetím osobám.

8.) 20.května 18:24 Kunice - požár rodinného domu

OPIS nám hlásil požár rodinného domu v Kunicích. Po výjezdu k zásahu a telefonickému upřesnění informací nám operátorka sdělila, že jednotku Turkovice povolala omylem místo jednotky Senohraby. Proto jsme se bez dojezdu na místo zásahu vrátili na základnu.

9.) 25.května 22:22 Ondřejov – požár rodinného domu

OPIS nám hlásil požár rodinného domu v Ondřejově, lokalita na Křížku. Po příjezdu na místo zásahu jsme doplňovali CAS 25 JSDHo Ondřejov, spolupracovali na lokalizaci a likvidaci požáru a tvořili zálohu na místě události.

10.) 17.července 18:08 Turkovice – požár suchého záchodu

OPIS hlásil požár lesního porostu . Průzkumem zjištěno nehlášené drobné pálení, které bez dozoru přešlo v požár dřevěné záchodové budky a lesního porostu na ploše cca.10 m2. K požáru došlo na pozemku 1941/19, pozemek patří k objektu v obci Turkovice, č.p. 10, majitel a osoba odpovědná za pálení p. Jan Košťál, trvale bytem Mexická 2, Praha 10. V době příjezdu jednotek již byl požár uhašen majitelem. K zásahu se dostavily jednotky : 1. JSDHo Senohraby CAS 32, 2. JSDHo Turkovice 2x CAS 25, 3. JSDHo Ondřejov CAS 25. K zásahu byla povolána také CAS 32 HZS stanice Říčany, která v průběhu jízdy byla odvolána pro nadbytečnost. Po konzultaci s velitelem si doplní zprávu o zásahu o údaje týkající se výjezdu této jednotky. Majitele jsem poučil o zásadách pálení a nařídil mu střežení místa požáru po dobu 4 hodin.

11.) 21.července 3:24 Ostředek-D1-požár kamionu

OPIS nám hlásil požár kamionu na D1 29,6 – 30 km. Po výjezdu k zásahu a následném telefonickému upřesnění informací nám operační důstojník sdělil, že po dojezdu na místo zásahu jednotky HZS snižuje stupeň poplachu a požádal nás o návrat na základnu. Proto jsme se bez dojezdu na místo zásahu vrátili.

12.) 27.srpna 12:24 Turkovice – dopravní nehoda

Místní občan p. Dražil nám hlásil DN 2 OA na silnici č. 6031 z Turkovic směr Senohraby. V době příjezdu jednotky byla již na místě hlídka pořádkové služby PČR. Vzhledem k nejasným okolnostem zavinění DN hlídka doporučila vyčkat příjezdu dopravní hlídky PČR. Provedli jsme protipožární opatření + preventivní zásyp sorbentem a ve spolupráci s PČR uzávěru silnice č. 6031 v úseku Turkovice – potok Šmejkala, protože díky DN byly zablokovány oba jízdní pruhy a vyčkali příjezdu dopravní hlídky PČR. Po ohledání místa nehody jsme odstranili havarovaná vozidla mimo silnici a provedli úklid místa nehody.

13.) 9.listopadu 21:47 Turkovice – vytažení uvízlého nákl. Vozidla

Místní občan p. Petr Paclt nám hlásil dopravní nehodu lehkého nákladního automobilu na silnici č. 6031 z Turkovic směr Senohraby. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že automobil značky ISUZU SPZ PIA 08-71 řidič a majitel p. Vratislav Benda uvízl v silničním příkopu u výše citované silnice na pozemku č. 2284 k.ú. Turkovice. Při události nedošlo k poškození vozidla ani jiného veřejně prospěšného zařízení, ani k jiné škodě na majetku třetích osob. Provedli jsme dopraví opatření k zajištění místa nehody a uvízlý automobil vytáhli.

Při vytažení vozidla z příkopu došlo ke znečištění komunikace blátem, toto jsme na místě odstranili, aby nedošlo k další nehodě vlivem kluzkého povrchu.