Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy v roce 2008

2. 12. 2008

15.Turkovice - dopravní nehoda

Obrazek

V pondělí 1.prosince 2008  ve 08:45  naše jednotka vyjížděla k malé dopravní nehodě na silnici mezi Turkovicemi a Ondřejovem, kde řidička vozidla Ford Fiesta na kopci "Záduší" nezvládla na kluzké vozovce řízení a sjela do příkopu a následně do pole. Ke zranění ani poškození majetku třetí osoby nedošlo. Díky podmáčenému terénu byl na pomoc pro vyproštění přivolán traktor. Následovalo vytažení osobního vozidla na vozovku a ukončení zásahu.

Fotogalerie: http://www.hasiciturkovice.cz/fotoalbum/zasahy/zasah-2008-c_15-turkovice-mala-dopravni-nehoda

Jenda Brabec

14.Turkovice náledí a dopravní nehoda

Obrazek

V sobotu 22.listopadu kolem půl dvanácté dopoledne naše jednotka vyjela k malé dopravní nehodě vozidla Škoda Favorit, které díky kluzké vozovce sjelo do příkopu v místě  provozovny místního truhlářství v Turkovicích .Ke zranění ani k žádné škodě na majetku a vozidle nedošlo. Před vlastním vyprostěním vozidla bylo nutno provést posyp komunikace cca v délce 400m, neboť silnice byla pokryta ujetou vrstvou sněhu a její povrch byl nesjízdný. Následovalo vytažení vozidla z příkopu a odjezd na základnu. Během celého zásahu jsme prováděli regulaci dopravy tak, aby nedošlo k dalším kolizím.

Fotogalerie: http://www.hasiciturkovice.cz/fotoalbum/zasahy/zasah-2008-c_14-turkovice---naledi

13.Turkovice - dopravní nehoda

Na základě informace místní občanky paní D. nás OPIS v Kolíně dne 24.října  krátce po dvacáté hodině vyslal k dopravní nehodě na silnici vedoucí z Turkovic do Senohrab (cca 200m od konce obce Turkovice). Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, havarované vozidlo Škoda Favorit, které vyvrátilo tři kamenné krajníky a zastavilo se o strom. Ve vozidle cestoval pouze řidič, krerý utrpěl  oděrky. Byl proveden průzkum, odpojena autobaterie a přivolána Policie České Republiky.  Po celou dobu zásahu jsme prováděli řízení dopravy v obou směrech. Po vyšetření a sepsání dopravní nehody nám Policie ČR umožnila vozidlo z příkopu vytáhnout a odtáhnout na místo mimo silnici. Vyproštění vozidla proběhlo dvojfázově.  Dále bylo nutno použít sorbent, neboť z vozidla unikal olej.

Fotogalerie: http://www.hasiciturkovice.cz/fotoalbum/zasahy/zasah-2008-c_13-dopravni-nehoda-turkovice

Obrazek

12.Lensedly - požár osobního automobilu

V úterý 27.srpna krátce po půl sedé ráno nás OPIS v Kolíně poslal pomoci likvidovat  požár lesního porostu za obcí Lensedly směrem na Kaliště. Teprve po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že v blízkosti  lesního porostu  hoří osobní automobil. Zasahovali jsme jako druzí v pořadí za jednotkou z Lensedel. Na místě byly nasazeny dva proudy "C". Naše jednotka spolupracovala v týlu na hasebních pracích. Po lokalizaci požáru bylo ještě nutno dohasit  motorový a zavazadlový prostor, který byl uzavřený. Dále jsme doplňovalie vodou CAS 25 SDH Lensedly. Na místo následně dorazila Policie ČR pro vyšetření příčiny požáru.

Fotogalerie: http://www.hasiciturkovice.cz/fotoalbum/zasahy/zasah-2008-c_12-pozar-automobilu-lensedly

Obrazek

11.Turkovice - likvidace sršňů Musilovi

V pondělí 28.7.  nás požádala místní občanka a majitelka rod. domu v Turkovicích paní Jarmila M. o likvidaci sršňů v obydleném přístavku jejího rodinného domu. Zásah byl zahájen kolem jednadvacáté hodiny. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že sršně hnízdí v podhledu ve štítu přístavku a skrz spáry uvnitř dřevěné konstrukce ve vnitřní části objektu prolézají dovnitř objektu. Uvnitř přístavku v podkroví se nachází ložnice a díky usídlení tohoto hmyzu není obyvatelná, neboť hmyz zde napadá obyvatele. Rozhodl jsem se pro likvidaci hmyzu a  za  použití  zapálených sirných knotů a s pomocí včelařského kuřáku jsme hmyz zlikvidovali. Jako záložní prostředky byly připraveny insekticidy, PHP CO2, motorový vysavač a vodní mlha. Žádného z těchto prostředků však nebylo třeba. Po likvidaci hmyzu jsme poučili majitelku o nutnosti zajistit větrání místnosti minimálně po dobu 48 hodin a zakázali jsme po tuto dobu pobyt osob uvnitř místnosti. Po skončení zásahu jsme se vrátili na základnu, kde jsme zjistili prasklé vysokotlaké potrubí přívodu paliva u 1. válce – přímo na vstřikovači. Závadu jsme odstranili. Proto je uveden návrat na základnu až ve 23:30, kdy byla závada odstraněna.

Obrazek

10. Turkovice - likvidace sršňů Kraslovi

28.7. kolem dvacáté dodiny naše jednotka  zasahovala u místní občanky paní Marie Kraslové ,která nás požádala o likvidaci sršňů , jež jí ohrožovali častými přelety nad vchodovými dveřmi  do objektu. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že sršní hnízdo se nachází v podhledu  nad vchodem do objektu a často přelétávající hmyz bezprostředně ohrožuje majitelku  při příchodu a odchodu z objektu. Použili jsme zapálené sirné knoty a pomocí včelařského kuřáku hmyz zlikvidovali. Jako záložní prostředky byly připraveny insekticidy, PHP CO2, motorový vysavač a vodní mlha. Žádného z těchto prostředků však nebylo třeba. Po likvidaci nás požádala sousedka paní Jarmila Musilová o likvidaci sršního hnízda  a proto jsme se nevraceli na základnu, ale přejeli jsme vozidlem k novému objektu a pokračovali dalším zásahem – viz samostatná zpráva.

Obrazek

.

9. Ondřejov - požár kontejnerů TKO

V noci ze dne 24. na 25.července. 2008 krátce po půlnoci nás OPIS v Kolíně poslal likvidovat požár dvou kontejnerů TKO v Ondřejově na náměstí. Krátce po výjezdu jsme byli odvoláni pro nadbytečnost.

8.Kostelní Střímelice - požár chaty s garáží bo úderu blesku

Naše jednotka byla na základě OPIS Kolín vyslána 3.července 2008  na požár rekreační chaty v katastru obce Kostelní Střímelice. Po příjezdu na místo zásahu již na místě zasahovala jednotka z Ondřejova. Na základě pokynů velitele jsme ihned doplnili vodou CAS SDH Ondřejov. Další část naší jednotky se podílela přímo na hasebních pracech.  Jelikož na místě nebyla ještě  cisterna jednotky z Uhlířských Janovic,  bylo nutno provést s naší CAS kyvadlovou dopravu vody a to z ondřejovského rybníka.  Po lokalizaci požáru jsme se aktivně podíleli na rozebírání konstrukcí a dohašování. Po skončení zásahu jsme ještě zrušili sací vedení u ondřejovského rybníka.

Za naší jednotku zasahovali: Josef Brabec senior, Fanda Srna, Honza Vaněk, Miloš Muller, Honza Zajíček a Jenda Brabec

Obrazek

Fotogalerie: http://www.hasiciturkovice.cz/fotoalbum/zasahy/zasah-c_8-3_7_2008-pozar-chaty-kostelni-strimelice

7.Hradové Střímelice - požár stohu sena

Naše jednotka byla na základě OPIS Kolín vyslána 26.černa ve třičtvrtě na osm ráno pomoci likvidovat požár stohu balíků sena umístěného na poli mezi obcemi Hradové Střímelice a Stříbrná skalice.

Po dojezdu na místo jsme na základě pokynů velitele zásahu prováděli společně s jednotkou s Ondřejova dohašování rozebraných balíků sena a doplňování vody z naší CAS.

Naše jednotka zasahovala ve složení: Jirka Srna, Honza Vaněk, Karel Haisl, Vašek Kolář a Jenda Brabec

Obrazek

Fotogalerie: http://www.hasiciturkovice.cz/fotoalbum/zasahy/zasah-26_6_200-pozar-stohu-hradove-strimelice

6.Hrusice - padlé stromy

Na základě informace  občanů z Hrusic jsme  po větrné smršti 25.června kolem půl desáté večer vyjeli s CAS 25 likvidovat padlé stromy na silnici III.třídy  v obci Hrusice směrem na Mnichovice.

Jednalo se o dvě švestky z aleje podél komunikace. Obě byly vyvrácené a zasahovaly do vozovky. Stromy byly rozřezány motorovou pilou a odklizeny z vozovky tak, aby nepřekážely. Po skončení řezání byly dále odstraněny polámané větve stromu a silnici jsme zametli. Po celou dobu zásahu bylo prováděno řízení dopravy.

Zásahu se za SDH Turkovice účastnily: Pepík, Jirka, Fanda, Miloš, Vašek, Marek a Jenda.

5.)Turkovice - padlý strom

Na základě informace místních občanů jsme po větrné smršti vyjeli 25.června před jednadvacátou hodinou s CAS 25 likvidovat padlý strom na silnici mezi obcemi Turkovice a Lensedly

Jednalo se o starou třešeň, která svým kmenem zasahovala do převážné části vozovky. Kmen byl rozřezán motorovou pilou a odklizen z vozovky tak, aby nepřekážel. Po skončení řezání byly dále odstraněny polámané větve stromu a silnici jsme zametli. Po celou dobu zásahu bylo prováděno řízení dopravy.

Zásahu se za SDH Turkovice účastnily: Pepík, Jirka, Fanda, Miloš, Vašek, Marek a Jenda.

 

4.)Senohrabské údolí - padlé stromy

Na základě informace místních občanů jsme po větrné smršti vyjeli 25.června  kolem půl osmé večer s CAS 25 likvidovat padlé stromy na silnici mezi obcemi Turkovice a Senohraby.

Celkově se jednalo o dva vzrostlé stromy, které přímo bránily průjezdu komunikací. Padlé stromy byly rozřezány motorovou pilou a odklizeny z vozovky tak, aby nepřekážely. Po skončení řezání byly dále odstraněny polámané větve stromů a silnici jsme zametli. Po celou dobu zásahu bylo prováděno řízení dopravy.

Dále byl ve stejné lokalitě zjištěn mimo vozovku padlý strom do vedení VN. Tato skutečnost nahlášena na OPIS telefonicky.

Zásahu se účastnili: Honza Vaněk, Fanda Srna,Honza Zajíček, Vašek Kolář, Miloš Muller, Jirka Srna a Jenda Brabec

Obrazek

Fotogalerie: http://www.hasiciturkovice.cz/fotoalbum/zasahy/zasah-25_6_2008-vetrna-boure

3.) Dopravní nehoda na silnici mezi obcemi Turkovice a Senohraby

Dne 14.6.2008 kolem druhé hodiny ranní byla naše jednotka požádána o vyproštění osobního vozidla Wolkswagen Passat, které se nacházelo v příkopu v serpentinách pod Turkovicemi. Jeho řidič T.H. nezvládl řízení a sjel do příkopu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že nedošlo ke zranění, dále se nehoda obešla bez škody na majetku třetí osoby a veřejně prospěšného zařízení. Po dobu vyprošťování vozidla jsme prováděli dopravní zajištění komunikace. Následovalo vlasní vytažení vozidla, které se obešlo bez větších komplikací.

Zásahu se za SDH Turkovice účastnily: Pepík, Jirka, Fanda, Miloš, Vašek, Marek a Jenda.

Obrazek

Jenda Brabec - velitel jednotky

Fotogalerie: http://www.hasiciturkovice.cz/fotoalbum/zasahy/zasah-c_3-2008-dopravni-nehoda-turkovice/812

2.) Dopravní nehoda na silnici III. třídy mezi obcemi Turkovice a Ondřejov

Dne 24. května v půl druhé odpoledne jsme místním zjištěním shledali, že za obcí Turkovice ve směru na Ondřejov se v levotočivé zatáčce střetla dvě protijedoucí vozidla. Zasahovali jsme  s  vozidlem CAS 25 LIAZ. Na místo zásahu jsme dorazili po  Záchranné službě. Bylo informováno operační středisko o skutečném stavu událostí a ověřeno přivolání Policie ČR. Celkem v obou vozidlech bylo přepravováno sedm osob.  Zranění byla  pouze lehká, která byla ošetřena na místě.Díky postavení vozidel po nehodě byla zmíněná komunikace neprůjezdná, proto jsme prováděli odklonění dopravy a řízení. Z jednoho z vozidel unikal  olej, proto jsme postižené místo zasypali sorbentem. Dále při odpojování  baterie u vozidla Renolt došlo ke vznícení poškozené elektroinstalace, proto byl nasazen hasicí přístroj CO2. Po příjezdu státní a dopravní Policie a vyšetření nehody jsme odstranili pomocí CAS 25 LIAZ havarovaná vozidla mimo komunikaci tak, abychom zajistili její zprůjezdnění. Dále byl odklizen z komunikace použitý sorbent a ostaní nečistoty. Na místě jsme zasahovali jako jednotka jediná a to v následujícím složení Jan Vaněk, František Srna, Miloš Muller, Jana Dvořáková, Vašek Kolář, František Srna.senior a Jan Brabec.

Fotogalerie ze zásahu: http://www.hasiciturkovice.cz/fotoalbum/zasahy/zasah-2008-c_2-24_5_-bouracka-turkovice

Dvě videoukázky:

 

Jenda Brabec - velitel jednotky

1.) Požár bioskládky v lese v Katastru Obce Turkovice - Borka

Dne 6. dubna 2008 kolem sedmnácté hodiny nám místí občan pan Marek P.  nahlásil požár skládky bioodpadu na okraji Lesa. K zásahu jsme vyjeli s naší CAS 25 Liaz  v sestavě Pepa, Jirka, Keny a Jenda.  Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn požár bioskládky na rozloze cca 6m2. Nasadili jsme jeden proud C a provedli uhašení s následným rozebíráním skládky  tak, abychom se dostali až  k ohnisku. Z důvodu nutnosti doplnit  naší cisternu byla povolána CAS 25 SDH Lensedly. Příčina vznícení nezjištěna.

Obrazek

Foto: http://www.hasiciturkovice.cz/fotoalbum/zasahy/zasah-c_1-turkovice-borka-pozar-skladky

Jenda Brabec