Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy v roce 2013!!!Nový Zásah!!!

7. 12. 2013

15. Hrusice-Šmejkalka - padlý strom přes komunikaci

V pátek 6. prosince v půl osmé ráno  po konzultaci s OPIS na základě žádosti místního občana pana Jahelky naše jednotka vyjela  k uvolnění komunikace III.tř. č. 3353 mezi obcemi Turkovice a Hrusice. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že komunikace je  zablokovaná spadlou břízou  o průměru cca. 40cm na pařezu. Nikdo nebyl zraněn ani nevznikla žádná další škoda. Provedli jsme dopravní opatření a pomocí motorové pily strom rozřezali, komunikaci uvolnili a na závěr zametli  zbytky pilin, listí a větviček.

Josef Brabec

 

 

 14. Turkovice - sklad u sportovního hřiště - likvidace vos

V pátek 2.srpna 2013 okolo 21.hodiny  jsme po konzultaci s OPIS vyjeli na žádost občanů Turkovic k likvidaci vos na dětském hřišti v Turkovicích. Průzkumem jsme zjistili, že vosy nízkými přelety obtěžují osoby v okolí hřiště. Hnízdo se nacházelo uvnitř dřevěné boudy sloužící jako sklad. Pomocí motorového vysavače jsme vosy zlikvidovali a vrátili se zpět na základnu.

Josef Brabec

 

13. Senohrabské údolí - padlý strom přes komunikaci

V sobotu 27.července 2013 byla naše jednotka pořádána starostou obce o  likvidaci padlého stromu přes státní silnici č.6031 v tzv. Senohrabském údolí. Po konzultaci s OPIS jsme vyjeli na místo události.

  Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že komunikace je v celé šířce zablokovaná spadlým habrem o průměru cca. 50cm na pařezu. Na místě se nacházely 2 vozidla vč. Posádek. Nikdo nebyl zraněn ani nevznikla žádná další škoda. Provedli jsme dopravní opatření a pomocí motorové pily strom rozřezali, komunikaci uvolnili a na závěr zametli a spláchli zbytky pilin, listí a větviček.

Josef Brabec


12. Turkovice - Povodně - hrozící protržení hráze rybníka

3. července v 17:31 hodin jsme vyjeli k zásahu  na hrozící přelití hráze místního rybníka. Průzkumem jsme zjistili, že hladina dosahuje kóty přelivu. Pro snížení přítoku vody do rybníka jsme provedli vyčištění obtokového kanálu a ucpání přítokové větve do rybníka. Vzhledem k tomu, že srážky ustávaly a také díky provedeným opatřením  začala hladina rybníka klesat a nehrozilo již jeho přelití.

 

Zásahu předcházely extrémní přívalové srážky doprovázené mohutným krupobitím, napadlo cca. 10cm  krup a tyto doslova „tekly“ celou obcí a ucpávaly dešťovou kanalizaci.

Josef Brabec

 

11. Turkovice - ulice Na Břehu - čerpání studny

4. června 2013 jsme na žádost pana S.  vyjeli k likvidaci požadavku  na vyčerpání studny po vniknutí svrchních vod na stavebním pozemku v ulici Na Břehu. Nasadili jsme ponorné čerpadlo KDFU 65 a studnu vyčerpali. Dále jsme poučili majitele o nutnosti desinfekce a odběru kontrolního vzorku k laboratornímu rozboru před dalším užíváním studny. Po ukončení zásahu jsme se vrátili na základnu.

Josef Brabec

 

10. Turkovice - ulice Ke Šmejkalce - čerpání studny

 

4.června 2013 v půl páté odpoledne jsme na žádost paní V.  a po konsultaci s OPIS  vyjeli k likvidaci požadavku  na vyčerpání studny po vniknutí svrchních vod. Nasadili jsme ponorné čerpadlo KDFU 65 a studnu vyčerpali. Dále jsme poučili majitelku o nutnosti desinfekce a odběru kontrolního vzorku k laboratornímu rozboru před dalším užíváním studny. Všimli jsme si, že v blízkosti č.p. 38 je ucpaná dešťová kanalizace.  Pomocí ženijního nářadí a kanalizačního krtka jsme ji vyčistili. Během zásahu nás oslovil místní občan pan Srna a požádal nás o vyčerpání studny na svém pozemku. Proto jsme se nevraceli na základnu, ale pokračovali v činnosti u další události.

 

Josef Brabec

 

9. Turkovice - ulice Slunečná - čerpání studny

3. června 2013 v 16hodin 44minut vyjela naše jednotka na žádost paní Brabcové a po konzultaci s OPIS  k likvidaci požadavku  na vyčerpání studny po vniknutí svrchních vod. Nasadili jsme ponorné čerpadlo KDFU 50 a studnu vyčerpali. Dále jsme poučili majitelku o nutnosti desinfekce a odběru kontrolního vzorku k laboratornímu rozboru před dalším užíváním studny.

 

Josef Brabec

 

8. Stříbrná Skalice - čerpání vody po povodni

3.června 2013 ve 12 hodin 57 minut jsme na žádost OPIS  vyjeli k čerpání vody ze zahrad v lokalitě Stříbrná Skalice – Marjánka. Na mísě zásahu jsme čerpali vodu ze zatopených zahrad po povodni a pracovali jsme podle pokynů velitele zásahu.

 

Poškozený materiál u zásahu: V průběhu zásahu došlo k poškození elektrického kabelu u čerpadla KDFU 80 v těsné blízkosti čerpadla elektrickým zkratem. Opravu je nutné provést odbornou firmou vzhledem k nutnosti zásahu do tělesa čerpadla a garance vodotěsnosti.

Josef Brabec

 

7.Kaliště-Lensedly - technická pomoc - plnění protipovodňových pytlů

2.června 2013  ve 20 hodin a 15 minut jsme na žádost velitele JSDHo Lensedly a starostky obce Kaliště vyjeli do obce Kaliště, místní části Poddubí , pomoci místní jednotce s plněním protipovodňových pytlů pískem. Na místě  jsme pracovali dle pokynů velitele JSDHo Lensedly.

 

Josef Brabec

 

 

6. Turkovice - Borka  - čerpání vody ze sklepa

 

6.června v 19:05  vyjela naše jednotka na základě žádostí pí N. dčerpat vodu ze zatopeného sklepa jejího domu na adrese Turkovice-  Borka  jsme po dohodě s OPIS vyjeli k likvidaci nahlášené události. Po příjezdu jsme průzkumem zjistili cca. 60cm  vody ve sklepě. Provedli jsme odčerpání vody pomocí elektrického kalového čerpadla. Dále jsme instruovali majitelku nemovitosti o způsobu obsluhy jejího malého čerpadla a čerpadlo ji zapojili tak, aby byla schopna si vodu samostatně odčerpávat.

 

Josef Brabec

 

 

5. Kaliště - Poddubí - spadlý strom

 

2.června 2013 kolem půl páté odpoledne jsme na základě žádosti OPIS vyjeli k události v obci Kaliště, místní části Poddubí odstranit spadlé stromy. Při cestě na místo zásahu  jsme se spojili s ohlašovatelem a zjistili, že událost byla již zlikvidována v dopoledních hodinách. Po konzultaci s OPIS jsme se vrátili na základnu.

 

Josef Brabec

 

 

 

4. Turkovice - Pod Oborou vyplavený sklep

 

2.června 2013 kolem osmé hodiny ranní nás OPIS vyslal likvidovat následky přívalového deště na adresu Ondřejov-Turkovice p.č. 2054/16 K.Ú. Turkovice. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že stékající voda z místní komunikace  po přívalovém dešti zaplavila část zhrady RD a část sklepních prostor. Majitel svépomocí zajistil odčerpávání nežádoucí vody.  Následně naše jednotka kontaktovala starostu obce, který přijel na postižené místo a domluvil s majitelem nemovitosti protipovodňová stavební opatření. 

 

Jenda Brabec

 

3.Turkovice-Borka - požár trafostanic

O zásah nás požádal velitel JSDHo Lensedly. Po konzulraci s OPIS byl vyhlášen poplach pro naší  jednotku. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že u obou trafostanic v k.ú. Turkovice došlo k požáru porostu. Prostřednictvím OPISu jsme požádali o vypnutí VN linek do celé obce.   Dále jsem požádal JSDHo Lensedly o kontrolu zbývajících trafostanic v k.ú. Lensedly. JSDHo Lensedly provedli hasební zásah u trafostanice poblíž KD Lensedly. Vzhledem k faktu, že trafostnice byly stále pod  napětím,  provedli jsme pouze dozor  nad místem zásahu u trafostanice PY 6164. Po příjezdu  jednotky HZS Říčany jsme předali řízení zásahu jejímu veliteli. Na základě jeho pokynu jsme provedli likvidaci požáru porostu o rozměrech 5x5m u druhé trafostanice – PY 6165 a dále vyčkali příjezdu  zástupce ČEZu. Poté, co velitel jednotky HZS předal míato zásahu ČEZu jsme odjeli na základnu.

Josef Brabec

 

 hasebni-prace.jpg

2.Hrusice - požár rodinného domu

Ve čtvrtek 7.února 2013 ve 20:42  byla naše jednotka vyslána na základě žádosti KOPIS k požáru rodinného domu v obci Hrusice. Na místo události jsme přijeli jako druzí v pořadí za jednotkou z Mnichovic. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár půdního prostoru, který se rozšířil na část střechy. Společně s kolegy z Mnichovic a jednotkou HZS ze Říčan jsme za použití dýchací techniky likvidovali vzniklý požár. Dále následovalo rozebírání konstrukce postižené střechy a dohašování. Souběžně jsme zajišťovali doplňování vodou prvního vozidla a také osvětlení místa uálosti halogenovými reflektory. Zásah byl komplikován mrazem a nestabilní stropní konstrukcí.

Jenda Brabec

1.Senohraby - technická pomoc - vyprošťování nákladního automobilu

Ve středu 2.ledna  ve 11:30  p. V.Š. hlásil na ohlašovnu požárů v Turkovicích, že v zatáčkách na silnici 6031 v k.ú. Turkovice na kluzké vozovce uvízl kamion (zn. MAN) a silnice je zde neprůjezdná. Informovali jsme OPIS a po konzultaci vyjeli k zásahu.  Průzkumem jsme zjistili, že kamion neuvízl v zatáčkách v k.ú. Turkovice, ale o 2 km dále v zatáčkách ne téže silnici, ale v k.ú. Senohraby. O této skutečnosti jsem informoval OPIS. Provedli jsme dopravní opatření. Průzkumem bylo zjištěno, že kamion sklouzl na nezpevněnou krajnici. Událostí nedošlo k žádné škodě,  proto jsme nepřivolali PČR. Posypali jsme vozovku v inkriminovaném místě a pomocí navijáku kamion vytáhli. Dále již pokračoval po vlastní ose. Požádali jsme OPIS o vyslání vozidla SÚS k zajištění sjízdnosti komunilkace posypem. Po vyproštění vozidla jsme se vrátili na základnu.

 

Pepík Brabec

 

situace.jpg

 

tahneme.jpg