Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy v roce 2018 "Nový zásah!"

25. 9. 2018

13. Hradové Střímelice - požár chaty

V pondělí 10.září 2018 ve 12:56 nás KOPIS  vyslal k likvidaci požáru v Hradových Střímelicích. Technika CAS 25 Š7O6 RTHP RZ 2S1 8112 nevyjela -
porucha startování, proto jsme po konzultaci s KOPIS vyjeli technikou CAS 20 T815 CA 18 RZ 1SM 27-65. Po příjezdu na místo zásahu jsme dle pokynů velitele zásahu rozebírali nejprve tepelnou izolaci v podkroví a poté se podíleli též na rozebírání plechové střešní krytiny. Dále jsme tvořili zálohu na místě události.
Během zásahu nedošlo ke zranění žádného ze zasahujících hasičů JSDHo 219206 Turkovice. .

12. Ondřejov - technická pomoc - slavnosti

V sobotu 8.září 2018 ve 12:19 na žádost starosty Obce Ondřejov jsme po konzultaci s KOPIS vyjeli do Obce Ondřejov poskytnout zdravotní
asistenci na Slavnostech Obce Ondřejov. Na místě události jsme poskytovali předlékařskou první pomoc účastníkům a
účinkujícím.

 

11. Kovářovice - požár lesa

Ve čtvrtek 23.srpna  v 17:15 vyslal KOPIS naši jednotku k likvidaci požáru porostu v obci Zaječice - Krámský. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli vozidly
CAS25 Š706 RZ 2S1 8112 a CAS20 T815 RZ 1SM 2765. Po příjezdu na místo zásahu jsme dle pokynů velitele zásahu prováděli doplňování vody pro CAS32 JSDHo Čerčany na požářišti. Po likvidaci požáru velitel zásahu ukončil
naši činnost a my se vrátili zpět na základnu.

 

10. Turkovice - technická pomoc - zalévání zeleně

V období 3-22.8.2018 na žádost starosty obce jsme prováděli v období such zálivku veřejné zeleně v Turkovicích , která byla čerstvě oseta a vysazena a díky suchu hrozilo tak její uschnutí a znehodnocení provedených prací. V závislosti na aktuálním počasí a předpovědi jsme operativně vyjížděli a provedli zálivku v požadovaných lokalitách.
Vzhledem k aktuálnímu suchu jsme pro tyto účely čerpali vodu z řeky Sázavy v Poddubí.

 

9.Mirošovice - technická pomoc - likvidace nebezpečného sršního hnízda

V sobotu 11.srpna ve 8:13 naše jednotka vyjížděla do Mirošovic P. se obrátil na místně příslušnou JSDHo Senohraby
s žádostí o odstranění hnízda sršňů ve štítu rodinného domu. Sršně mu znemožňovaly větrání, neboť při otevřených
oknech zalétávaly dovnitř domu a obtěžovaly tak obyvatele. Protože místně příslušná jednotka tuto činnost
neprovádí, následně požádal naší jednoptku o pomoc s likvidací tohoto hmyzu. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli na
místo určení. Na místě zjištěno sršní hnízdo velikosti cca 30x30x50 cm ve štítu rodinného domu, těsně nad oknem ve
2. n.p. , ve výšce cca. 9m nad zemí. Pro přístup k hnízdu jsme použili plošinu, hnízdo jsme špachtlí sundali do
připraveného pytle a zbytky díla a volně polétávajícího hmyzu odsáli motorovým vysavačem na hmyz. Nakonec jsme
štítový prostor ošetříli biolitem pro zamezení návratu sršňů a stavby nového hnízda.

 

8. Turkovice - technická pomoc - včelí roj

V úterý 7.srpna 2018 ve 13:10 vyjížděla naše jednotka do RD pana K, v Turkovicích ulice Pod Oborou. Pan K  nás požádal o pomoc se zmírněním pohybu včel na jeho pozemku. V domě se v tu chvíli nacházela jeho dcera pí. Hana Trenčanská se dvěma dětmi kojeneckého věku. Po konzultaci s KOPISem jsme vyjeli k události. Průzkumem na místě zjištěno, že majitel je včelař, na pozemku 7 úlú, otzevřené dveře do včelařské místnosti v suterénu. Včely našly v místnosti staré souše a pořádaly masivní nálety na zbytky medu. Za pomoci včelařského kuřáku, vysokozlakého proudu , ventilátoru a foukače se nám podařilo včely
skropit, usměrnit jejich pohyb a zmírnit. Dveře do včelařské místnosti jsme uzavřeli, včelaři jsme vyndali dle jeho pokynů včelařské nářadí a ochranný oblek. V době odjezdu již byly včely klidnéa neobtěžovaly svými přelety okolí.
Uživatelku nemovitosti, pí. T. jsme poučili. S majitelem p. K. jsme se domluvili, že další postup, t.j. zejména vyklizení místnosti od všech zbylých včel si již zajistí jako včelař sám.

 

7.Turkovice - technická pomoc odstranění vosího hnízda

V pátek 3.srpna 2018 ve 19:08 zasahovala naše jednotka na základě žádosti místní občanky A.D. v Turkovicích ve Slunečné ulici. Paní A.D. nás požádala o likvidaci vosího hnízda v arkýři rodinného domu. Průzkumem na místě jsme zjistili, že hnízdo je skryté pod obkladem arkýře. Provedli jsme aplikaci sirných knotů pomocí včelařského kuřáku a vletový otvor ucpali montážní pěnou.

6.Lensedly - požár louky pod stožárem VN

V pátek 3. srpna 2018 ve 6:39 nás kopis vyslal k požáru louky pod stožárem VN v Lensedlích.Při výjezdu vozidlem CAS 25 3500/200 - S2R na podvozku Š706 došlo k poruše brzdového systému, vozidlo se zabrzdilo a nebylo možno pokračovat v jízdě. Proto jsme dodatečně vyjeli vozidlem CAS 20 18000/50 - S3LP na podvozku T815. Na místě zásahu nás velitel zásahu nejprve ponechal v záloze a posléze odeslal zpět na základnu. Vozidlu CAS 25 Š706 jsme za pomoci odtlačovacích šroubů uvolnili ruční brzdu a v nouzovém režimu dojeli zpět na základnu.

5. Hrušov - požár svahu u dálničního mostu

Ve středu 1.srpna cca ve 11:35 byla naše jednotka na základě žádosti KOPIS povolána k události požáru svahu lesního porostu nedaleko dálničního mostu v Hrušově.  Ještě před výjezdem KOPIS naší jednotku ze zásahu
odvolal.

4. Praha - Palackého most - taktické cvičení

V pátek 1.června 2018 v 9:00 se naše jednotka účastnila poskytla technickou pomoc v rámci taktického cvičení Hasičská Fontána Praha 2018. Postupovali jsme dle plánu cvičení a dle pokynů velitele úseku Palackého most p. Martina Legnera. Obsluhovali jsme 2 vodní proudy C napájené od čerpadla Hydrosub 2000 Somati.

asc_4971-1-.jpg

 

3. Turkovice - technická pomoc na žádost starosty obce

V sobotu 7.dubna 2018 v 7:45 naše jednotka na žádost starosty obce provedla spláchnutí místních komunikací v obci Turkovice. Dále jsme pořezali náletové dřeviny v ulici Ke šmejkalce a provedli úklid veřejných prostor okolo autobusových zastávek. Vzhledem k déletrvajícímu zásahu jsme též zajistili občerstvení pro zasahující hasiče.

 

2. Poddubí - požár hotelu - II.stupeň poplachu

Ve čtvrtek 25.ledna ve 1:57 nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru Hotelu Čihák v Poddubí. Při příjezdu na místo zásahu jsme zjistili požár objektu hotelu v plném rozsahu a okamžitě jsme požádali o posilové jednotky. Zásah jsme zahájili průzkumem, na místě již byla hlídka PČR, která informovala, že se v objektu nenachází žádné osoby. Zajistili jsme objekt - v době příjezdu byl již trvale odpojen od IS. Zásah jsme zahájili ve spolupráci s JSDHo Lensedly - vytvořili jsme dopravní vedení a 1 proud C a prováděli hasební práce ze severní strany objektu. Připravili jsme 1 proud C pro zásah zevnitř objektu a předali místo zásahu veliteli jednotky HZS. Dále jsme se podíleli na hasebních a likvidačních pracech, rozebírali konstrukce a dohašovali skrytá ohniska. Po přestavění techniky na místě zásahu jsme prováděli dálkovou dopravu vody z řeky Sázavy na požářiště a zajišťovali nepřetržité zásobení všech útočných proudů vč. plošiny a žebříku. Po celou dobu zásahu v nočních hodinách jsme osvětlovali požářiště. Pokud bylo třeba, pracovali jsme v izolačních dýchacích přístrojích. Po úplné likvidaci požáru jsme se na pokyn velitele zásahu vrátili na základnu.

img_20180125_023535.jpg

1. Lensedly - požár chaty

V sobotu 6.ledna nás ve 23:21 hod KOPIS vyslal k likvidaci požáru chaty v obci Lensedly. K objektu nevede přístupová cesta, při příjezdu jsme měli problém dojet přes rozblácenou louku, nakonec se to na druhý pokus podařilo. Na místo jsme dorazili jako 2. jednotka za místní JSDHo Lensedly, provedli jsme zajištění objektu - odpojení elektřiny, dále průzkum uvnitř objektu - vyvedli jsme 1 osobu a dále se podíleli na hasebních pracech a rozebírání konstrukcí. Vyčistili jsme krb od žhavého popela. Spolupracovali jsme na lokalizaci a likvidaci dle pokynů velitele zásahu. Po celou dobu zásahu jsme vzhledem k zakouření používali izolační dýchací přístroje. K návratu na základnu jsme vzhledem k blátivému terénu a svažité orientaci pozemku, přes který vede přístup k objektu, museli využít vytažení CAS 25 traktorem , který zajistila JSDHo Lensedly a který pomáhal vyprošťovat na místě techniku všech složek IZS.