Historie

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Turkovicích

Sbor dobrovolných hasičů v Turkovicích byl založen 9.prosince 1900. Jako první činní členové se přihlásili: Vojtěch Macháček (velitel sboru), František Krpal (podvelitel), dále František Trojánek, Josef Palouček, Antonín Křivánek, František Drexler, Jaroslav Daneš, Josef Kroupa čp. 17, František Kroupa čp. 8, Antonín Kroupa, Alois Novák a František Pecka.

Dalších zakládajících členů bylo 27 a členů přispívajících 31.

V následujícím roce 1901, přesně 28.července zakoupili pověření členové sboru od firmy R.A. Smekal – Smíchov ruční stříkačku za 1300 korun (existuje jako majetek soudobého sboru dodnes). Pro zajímavost: ještě v roce 1956 plně sloužila při námětových cvičeních.

25.srpna téhož roku stříkačku slavnostně vysvětil důstojný Pán, p. Josef Brhovský – farář v Hrusicích. (Pro vysvětlení: Turkovice byly až do roku 1921 osadou obce Hrusice).

U příležitosti 50. výročí existence sboru proběhla 9.července 1950 slavnostní schůze. Při které byly předány diplomy třem zakládajícím členům sboru za „padesátiletou činnost hasičskou“ – p. Františku Kroupovi čp. 8, Josefu Kroupovi čp. 17 a Josefu Paloučkovi.

V tomto období – v padesátých letech si členové svépomocí staví novou hasičskou zbrojnici, která byla dokončena v prosinci roku 1957 (odpracováno občany přes 1500 brigádnických hodin).

Mají již k dispozici auto značky Praga typ RN, později 7.3. 1960 byla zakoupena Tatra 805 a stříkačka značky Opel Olympie.

S tímto vybavením zasahovali dobrovolní hasiči více než třicet let, zúčastnili se soutěží a námětových cvičení.

V roce 1964 získali jako místní jednotka Československého svazu požární ochrany čestné uznání od okresního výboru za dobrou práci při hašení požáru lesa v oblasti Hláska – Senohraby.

V roce 1970 byla uspořádána soutěž k 70. výročí založení hasičského sboru za účasti družstev z Ondřejova, Třemblat, Zvánovic, Kališť, Lensedel a Turkovic.

Po roce 1996 se dala dohromady parta nadšených mladých chlapců a začíná nová éra turkovickýh hasičů.

.Bylo to v prosinci, kdy  se na místním rybníku sešla parta mladých turkováků, kteří se rozhodli, že po letech stagnace obnoví činnost zdejšího hasičského spolku. V té době však nikdo z nás netušil, jak dlouhá a trnitá bude cesta za vytčeným cílem.

Na jaře 1997 se poprvé schází nová generace turkovických hasičů ve zbrojnici a začínají první přípravné práce. Zprovozňujeme Tatru 805 a stříkačku PPS 12. Ostatní materiál, zejména hadice, je nepoužitelný a proto organizujeme první sběr železného šrotu a z výtěžku pořizujeme nutné náhradní díly na techniku, některé hadice a benzín do auta a stříkačky. V červnu 1997 se zúčastňujeme první hasičské soutěže u příležitosti oslav výročí 100 let založení hasičů v Hrusicích. Soutěžilo se zde v disciplínách běh na 100 m překážek a požární útok. Obsadili jsme 4. místo z 8 zúčastněných hasičských družstev. Tato soutěž se nezapomenutelně vryla do paměti všech turkováků jako historický milník ve vývoji hasičského sboru v Turkovicích. Na podzim 1997 potom dochází k oficiálnímu znovuzaložení sboru, stará garda tak oficiálně předala vedení sboru nové nastupující generaci. Předání vedení sboru bylo tím nejlepším řešením. Mladí tak měli prostor pro seberealizaci, ale současně také zodpovědnost za budoucí vývoj. Starostou sboru byl zvolen Josef Brabec ml., velitelem Jan Brabec, pokladníkem dočasně Josef Brabec ml., kterého záhy vystřídala Martina Dvořáková (nyní Bílá). Jednatelem zvolila valná hromada Pavla Janeše a jako revizoři účtů pracovali František Srna a František Krasl. Členem výboru byl zvolen Jiří Srna. Až na drobné změny pracuje výbor v tomto složení dodnes.

 

Od roku 1998 začala fungovat také výjezdová jednotka, zařazená jako JPO V /1, která zasahovala s technikou DA 8 T805 + PPS 12. I s touto technikou jsme se díky velmi úspěšnému působení u zásahů při požáru hotelu Čihák v Poddubí a při požáru sila ve Všestarech stali uznávanou jednotkou v řadách dobrovolných i profesionálních hasičů. Vybavili jsme se již v této době 3 ks izolačních dýchacích přístrojů Saturn.

Stále oblíbenější činností se pro nás stal požární sport. Od roku 1998 kromě družstva mužů se zúčastňuje pravidelně soutěží také naše ženské družstvo. První velký úspěch přichází na okresní soutěži v roce 1999 v areálu Letov, kde muži poráží celý zbytek okresu a vítězí v historicky rekordním čase požárního útoku 41,6 s. Ani děvčata se nenechala zahanbit a po skvělém výkonu si z této soutěže odvezla krásné druhé místo za čas 38,5 s, těsně za rivalkami z Řehenic.

 

V roce 1999 také vlastními silami rekonstruujeme budovu požární zbrojnice, provádíme úpravy pro budoucí možnost parkování cisternového automobilu. V rámci této rekonstrukce odvodňujeme pozemek v okolí zbrojnice a ze sponzorských darů pořizujeme nové vybavení.

Další zlom ve vývoji jednotky a sboru nastal v prosinci 1999, kdy z vlastních prostředků (doslova jsme se museli „složit“!) pořizujeme cisternovou automobilní stříkačku CAS 25 na podvozku Š706 RTHP od dobrovolných hasičů ze Staré Boleslavi. Hned na to je naše jednotka povolávána k řadě požárů, ale i ostatních událostí a v roce 2000 je povýšena do kategorie JPO III. Současně v tomto roce zastupitelstvo obce potvrzuje statut této jednotky a předává k bezplatnému užívání sboru budovu požární zbrojnice. Fenomenální sportovní soutěží završenou ukázkami zásahů turkovických hasičů oslavujeme výročí 100 let založení sboru. Oslavy pokračují o týden později taneční zábavou ve stylu country v sousedních Lensedlích (195 prodaných vstupenek do sálu s kapacitou 120 míst k sezení jasně hovoří o úspěchu oslav).

 

Od roku 2001 až do současnosti se dále úspěšně věnujeme požárnímu sportu, pravidelně vítězíme na soutěžích okresního významu, z nichž některé vyhráváme i 5x v ročních intervalech za sebou. V roce 2001 jsme vyměnili dopravní automobil Tatra 805 za moderní Avia DA 12 a postupně až do současnosti dovybavujeme jednotku materiálním a technickým vybavením, potřebným pro široké spektrum zásahů, ke kterým jsme povoláváni. Pravidelně pořádáme akce pro veřejnost – taneční zábavy, mikulášské nadílky, besedy s občany, žáky základní školy a dětmi z mateřské školky.

 

Rok 2007 představuje další zásadní zlom ve vývoji sboru a zásahové jednotky. Po dvou letech usilovné práce uvádíme na výjezd automobil CAS 25 na podvozku Š706 RTHP po modernizaci a rekonstrukci. Tento automobil prošel kompletní modernizační přestavbou, zdvojnásobili jsme výkon motoru použitím nového Liaz Turbo M638 s výkonem 212 kW a vestavěli desetistupňovou převodovku Praga 10 P 80 (místo původní pětistupňové). Tyto úpravy nám umožnily výrazně zkrátit dojezdové časy na místo zásahu. Pro větší bezpečnost a pohodlí osádky jsme nainstalovali přídavnou elektromagnetickou brzdu – retardér, parkovací brzdu osadili pneumaticky ovládanými pružinovými válci a vytápění kabiny rozšířili o nezávislé topení. Nástavbu jsme také kompletně přepracovali a dali tak vzniknout novým úložným prostorům pro vybavení. Toto vybavení jsme rozšířili také zakoupením hydraulického vyprošťovacího zařízení, motorové rozbrušovací pily, elektrocentrály, plovoucího a ponorného čerpadla, radiostanic a přenosného počítače. Později jsme přidali také dvě asanační lišty a vyprošťovací naviják o tažné síle 100 tun. Získali jsme tak moderní zásahový automobil, který máme nyní zařazen jako vozidlo prvního výjezdu, je předurčen pro likvidaci všech druhů událostí, ke kterým je naše jednotka vybavena a školena. V roce 2007 však také vrcholí dlouholetá odborná a fyzická příprava zásahové jednotky historicky prvním vítězstvím na Noční soutěži v Dolínku, která je právem považována za nejnáročnější soutěž hasičských družstev.

 

Další rozvoj sboru, z pohledu aktivit, znamenala první účast na soutěži TFA v roce 2008. Tento typ soutěží nás natolik oslovil, že až do současnosti se mu věnuje přibližně 6 členů sboru, kteří pravidelně obsazují pozice na stupních vítězů ve středočeském kraji.

 

V letech 2009 – 2010 jsme dokončili opravu druhého zásahového vozidla – DA 12 na podvozku Avia 31. Kromě kompletní karosářské a mechanické opravy vozidla prováděné svépomocí jsme  rovněž vlastními silami vestavěli nádrž o objemu 500l s dvojicí čerpadel – nízkotlakého o výkonu 200l/min a tlaku 80 m.v.s, a vysokotlakého o výkonu 20l/min a tlaku 2500 m.v.s. . Dále jsme vozidlo vybavili elektrocentrálou a osvětlovacím stožárem, čtyřmi izolačními dýchacími přístroji, osobními prostředky a příslušenstvím pro práci ve výškách, raftovým člunem, protichemickými obleky OPCH-90 a SUNIT IV, hydraulickým vyprošťovacím nářadím, ženijním nářadím a základními prostředky k poskytování první pomoci. Vznikl tak automobil, který je určen jako prvosledový pro méně časté typy zásahů a jako posilový pro případ požárů nebo větších dopravních nehod. Tento automobil je navíc předurčen pro všechny typy výcviku jednotky a pro provádění preventivně výchovných akcí. Velkou výhodou je, že CAS 25, jako vozidlo prvního výjezdu zůstává téměř vždy na základně a je připraveno k výjezdu.

 

Roky 2011 a 2012 znamenaly další vývoj techniky a jak už se stalo u nás zvykem, trochu jinak než by se u hasičů dalo čekat. Uvedli jsme na výjezd dopravní automobil se sanitní zástavbou na podvozku MB Sprinter, který je předurčen ke všem zásahům s přítomností zraněných osob a pro zdravotnické asistence na ostatních akcích jako vozidlo předlékařské první pomoci. K tomuto účelu bylo také 10 hasičů z jednotky odborně vyškoleno.

 

Co bude dál? V letošním roce 2013 jsme se zúčastnili pro nás první soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.I nadále se budeme věnovat dalšímu rozvoji zásahové jednotky. Vždyť již dnes jsme schopni zasahovat nejen u požárů, ale i u dopravních nehod, případů s únikem ropných látek, v případě povodní, větrných smrští, u zásahů proti obtížnému hmyzu, ve výškách a nad volnými hloubkami, také u zásahů na vodě a s použitím raftového člunu.

 

Všechny tyto aktivity vyžadují neustálý trénink a zdokonalování odborné kvalifikace. Jsme tu přece proto, abychom kdykoliv pomohli Vám, občanům, ať už se nacházíte v jakékoliv tísnivé situaci. Jsme tu pro Vás, jsme připraveni Vám pomoci 24 hodin denně 7 dní v týdnu, , ale mnohem raději se s Vámi setkáme při přátelském posezení nebo jen tak, při rozhovoru na ulici.

 

 

Josef Brabec