Jiné akce v roce 2009

Obrazek

Obrazek

Silvestr 2009 s hasiči z Turkovic

1. 1. 2010
Na Silvestra roku 2009 jsme se opět s kolegy soptíky sešli na naší „Hasce“ abychom oslavili společně příchod Nového roku. Oproti letům minulým jsme sice neřádili v kompletní sestavě, ale i tak byla zábava dle mého názoru vydařená. Z večera jsme probrali vše možné a nemožné a pak už se jedlo, pilo, soutěžilo a tancovalo.

Jenda Brabec

Obrazek

Obrazek

Mikuláš 2009 v Turkovicích

5. 12. 2009

I letos se hrstka hasičů z Turkovic sešla 5. prosince v podvečer na klubovně, aby se přestrojila za čerty, anděla a Mikuláše a vydali se na obchůzku za malými dětmi. Letos je čekalo dvanáct stavení v počtu jednadvaceti dětí. Díky Janě Dvořákové. která má na úspěchu našeho tažení lví podíl, se akce podle mého názoru mimořádně povedla. Děti dostávali Mikulášské balíčky plné dobrot a ovoce.

Děkuji všem soptíkům, kteří se na akci podíleli, zejména Janě Dvořákové.

Obrazek

Sběr železného šrotu v Turkovicích

17. 10. 2009

Sběr železného šrotu pro rok 2009 v Turkovicích je minulostí. Děkujeme všem, kteří byť málem,ale přispěli trochou starého železa.  Zároveň bych si dovolil poděkovat panu Dvořákovi za zapůjčení Avie na odvoz a dále klukům z jednotky za ruku, kterou přiložili při nakládání a odvozu.

Nyní již neukládejte žádný šrot ani jiný odpad k požární zbrojnici. Děkujeme za pochopení. I my se snažíme udržovat pořádek kolem hasičárny.

V sobotu 27.června jsme uspořádali posezení s názvem Prase Sud. Dodatečně jsme oslavili dokončení rekonstrukce Avie. Dále jsme udělali jsme pomyslnou tečku za sportovní sezonou v roce 2009, které jsme věnovali nemalé úsilí. A zároveň jsme se rozloučili s Honzou Vaňkem, který se stal profesionálním vojákem.

Jedlo se, pilo, hodovalo a také sportovalo. Podle mého názoru se akce mimořádně vydařila.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Dopravní nehoda kamionu na D1 v KÚ Turkovice

29. 6. 2009

V pátek 26.června došlo ke tragické dopravní nehodě kamionu, který sjel z dálnice D1 ve směru na Prahu těsně před mostem přes potok Šmejkalka. Dále spadl z mostního náspu a zastavily ho až vzrostlé stromy. Řidič na místě zahynul. Kamion byl zcela zdemolován a díky těžkopřístupnému terénu bylo odstraňování následků nehody velice obtížné. Silnice v senohrabském údolí byla po dva dny uzavřena.

Obrazek

Branný den v ondřejovské základní škole

25. 6. 2009

V pondělí 22.června 2009  turkovičtí hasiči pomáhali  zajišťovat branný den v ondřejovské základní škole.Tato akce byla zahájena cvičnou evakuací školy včetně příjezdu a práce hasičů. Dále před školou proběhla ukázka výstroje a vybavení hasiče a použití vyprošťovacích zařízení u dopravních nehod včetně odborného komentáře.Pak následoval přesun na fotbalové hřiště, kde naše jednotka měla na starosti stanoviště s tématikou požární ochrana.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

100. výročí SDH Čtyřkoly a naše ukázky

24. 6. 2009

Na základě žádosti SDH Čtyřkoly jsme byly pozváni  v sobotu 20.června 2009 na oslavu 100.výročí založení jejich sboru, abychom předvedli několik ukázek zásahové činnosti. Připravili jsme si témata nebezpečný hmyz, dopravní nehodu a záchranu osob ve výšce.  Celé odpoledne probíhalo ve velice příjemné atmosféře a skutečně se bylo na co dívat, neboť na místě bylo spousty historické i moderní hasičské techniky.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Den se záchranáři na zámku Berchtold Vidovice

21. 5. 2009

V pondělí 18. května byl uspořádán na zámečku Berchtold ve Vidovicích Záchranářský den určený zejména pro děti. Tohoto klání jsme se účastnili společně se Záchrannou službou a Policií ČR. Pro děti byl připraven bohatý program. Jednotlivé složky předváděli dětem přívětivou formou své náčiní a pomůcky a povídali si s nimi o krizových situacích. Dětmi asi nejoblíbenější byla ukázka s psovody. Na závěr jsme si pro všechny diváky připravili živou ukázku dopravní nehody dvou osobních automobilů. Tohoto zásahu se účastnily všechny záchrannářské složky a a jednotlivé úkony byly v přímém přenosu komentovány.

Myslím si, že se záchranářské dopoledne vydařilo a děti si odnesly spoustu zážitků a vědomostí. Děkuji všem z naší jednotky, kteří obětovali dovolenou pro ty nejmenší, dále za příkladnou spolupráci klukům ze záchranky a neméně kolegům policistům.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

TFA CUP – Železný hasič – 16.5. Mrač

20. 5. 2009

V sobotu 16. května se Jana, Keny Pepík a Jenda účastnili soutěže TFA CUP (Železný hasič) Mrač 2009. Je to jedna z nejnáročnějších hasičských soutěží. Jana startovala v kategorii bez dýchací techniky a pro kluky byl start s dýchákem výzvou:-)

O náročnosti soutěže svědčí fakt, že za dobu osmi minut Keny vydýchal jeden tisíc litrů vzduchu!

A jak jsme dopadli:

Jana Dvořáková –  kat. ženy bez DT  1.místo a je pro rok 2009 železnou hasičkou

Jenda Brabec – kat.muži s DT 3.místo

Josef Brabec – kat. muži s DT 8.místo

Jan Vaněk – kat. muži s DT 11.místo

Gratulujeme!

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Ohlédnutí za výroční valnou hromadou

26. 1. 2009

V sobotu 24.ledna proběhla v prostorech turkovické hasičárny výroční valná hromada. Z hostů bych si dovolil uvést zástupce z kolegů z Lensedel a Mnichovic, dále místní občany a starší hasiče. Až na pár doplňujících informací velitele vedl valnou hromadu vyčerpávajícím způsobem starosta sboru Pepa Brabec. V letošním roce byl program obohacen o promítání fotografií k aktuálně probíranému tématu. Dle zpětné vazby mohu říci, že proběhla valná hromada v pohodové a příjemné atmosféře.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu schůze podíleli.

Obrazek

!!!Vodovod v Turkovicích

22. 1. 2009

Turkovice 22.ledna 2009

Věc: Vodovodní síť Turkovice

Vážení spoluobčané, v roce 2009 se bude v místní části Turkovice budovat páteřní síť vodovodu, která povede z Ondřejova do Turkovic a to v tělese komunikace nebo její blízkosti a dale bude pokračovat do Lensedel. Ten kdo přímo sousedí s uvedenou komunikací vedoucí z Ondřejova do Lensedel se bude moci na vodovod bezprostředně připojit. Co to bude pro Vás znamenat: Podepsat smlouvu o připojení a uhradit v prvé etapě částku 2400,-Kč za projekt přípojky a za činnost spojenou s vyřízením územního rozhodnutí. V etapě druhé se bude jednat o vybudování vlastní přípojky do domu, jejíž částka by se měla pohybovat kolem 20.000,-Kč

V Úterý 27.ledna 2009 od 19 hodin se bude konat v prostorách požární zbrojnice v Turkovicích krátká schůze, na které si budete moci vyzvednout připravené smlouvy o připojení společně s průvodním dopisem a starosta obce Vám zodpoví Vaše případné dotazy. Ten kdo bude mít zájem o připojení a nebude se moci na uvedenou schůzi dostavit může prostřednictvím emailu brabec.jenda@seznam.cz nebo telefonu 603404388(Jan Brabec) zažádat o doručení smluv nebo se osobně zastavit na obecním úřadě v Ondřejově. Těch, co se připojení na vodovod týká, prosím o rozšíření této informace na své sousedy. Budování dalších rozvodů vodovodní sítě v Turkovicích bude závislé na finančních možnostech obce.

Výroční Valná hromada SDH Turkovice

16. 1. 2009

Výroční Valná hromada SDH Turkovice

Výbor SDH Turkovice zve všechny své členy, příznivce a občany Turkovic na Výroční Valnou hromadu, která se koná v turkovické hasičárně v sobotu 24.1. od 19:00.

Obrazek

V Turkovicích hrajeme hokej

16. 1. 2009

V Turkovicích hrajeme hokej!

Pokud je příznivé počasí, schází se příznivci ledního hokeje z řad turkovických hasičů a našich přátel v sobotu a v neděli odpoledne na turkovickém rybníku, aby sehráli několik hokejévých klání. Na ledové ploše zbyde dost místa také pro naše manželky, milenky i přítelkyně (někdo zvládá všechny najednou:)) a dokonce také pro ty nejmenší. Zkrátka bruslí celé Turkovice, a to je dobře!
Údržba ledové plochy je však náročná, po každé sněhové nadílce je nutno odklidit celou ledovou plochu. Několikrát také hasiči upravují povrch plochy skrápěním, žehlením nebo technikou svařování spár. To všechno proto, abychom se mohli pravidelně scházet při trošce zdravého pohybu.
Velký dík patří majiteli rybníka panu Tlamichovi, bez jehož laskavého svolení a pochopení pro aktivity na ledě by bruslení v Turkovicích nebylo možné.
Ve fotogalerii přinášíme některé momentky z nedělní pohokejové rozlučky. Doufám, že i ty si přijdeš s námi zahrát, zabruslit anebo jen tak popovídat na rybník!

Obrazek

Oprava spojky na Liazu 2. ledna 2009

3. 1. 2009

Po nedávné výměně  motoru v našem zásahovém automobilu CAS 25 LIAZ nás začala trápit spojka – docházelo k nežádoucímu prokluzu. Po opakovaných konzultacích s odborníky a  jsme se shodli, že bude nutno oddělit převodovku od motoru tak, abychom mohli určit a odstranit pravý problém. Podařilo se nám díky panu  Zdenkovi Dvořákovi zajistit montážní kanál s hydraulickým heverem. Abychom se ke spojce dostali, tak bylo nutno zdemontovat převodovcou skříň, která váží necelých 700kg. Na dílo jsme se vrhli v pátek v sedm hodin ráno v sestavě Jirka, Karlásek, Kenny, Fanda, Pepík, Zdenek Dvořák a já. Po provedení demontáže převodovky jsme zjistili, že stávajíčí setrvačník má nerovnou přítlačnou plochu. Ještě, že ho máme náhradní. Ačkoli v Turkovicích a ještě na motoru, ale máme…:-) Měníme setrvák, spojkovou lamelu a přichází momtáž zpět. Využíváme výhod montážní jámy a opravujeme ještě pólový nástavec retarderu, seřizujeme vůli čepů řízení, měníme vadný ventil na podtlakové houkačce.  přetěsňujme výpustní šrouby na olejové vaně. Odměnou za celodenní námahu všech byla dobře provedená oprava. Kluci, díky za Vaše velké nasazení.

Velké díky patří také:

Zdenkovi Dvořákovi – za výborné zázemí

Ivanovi Svobodovi  – za odborné konzultace

A samozřejmě všem soptíkům z Turkovic, kteří se na opravě podíleli

Obrazek