Jiné akce v roce 2010

Mikuláš 2010 v Turkovicích

6. 12. 2010

Již se stalo tradicí, že se 5. prosince,  na svátek Mikuláše, parta nadšenců z řad turkovických soptíků převlékne do kostýmů čertů, Mikuláše a anděla a putují od stavení ke stavení, všude tam, kde jsou malé děti. Ne jinak tomu bylo i letos. Jelikož si děti většinou vzpomenou na to, že nebyly vždy hodné, mají z čertíků strach:-) Pokud ale slíbily, že se polepší a ti větší přidaly i básničku, pekla se bát nemusely a ještě dostaly malou nadílku.

Díky patří zejména Janě Dvořákové za organizaci celé akce a samozřejmě i soptíkům, kteří se na tomto svátku podíleli.

Dětský den s hasiči ve Hvězdonicích 26.6.2010

30. 6. 2010
V sobotu 26. června byla naše jednotka pozvána do nedalekých Hvězdonic, abychom zde svoji ukázkou obohatili program dětského dne. Celá akce byla organizátory výborně připravena a na děti i ostatní účastníky čekal opravdu zajímavý program a mnoho atrakcí. Za všechny bych uvedl: skákací hrady, plnění nerůznějších dětských úkolů na několika stanovištích, ukázka hasičské techniky, jízda na čtyřkolce, pohled na hřiště z výšky 49 metrů (z klece zavěšené na háku jeřábu), ukázka práce záchranářských psovodů společně s jejich čtyřnohými miláčky a to na souši i na vodě, jízda v policejním Passatu a v neposlední řadě ukázka jednotky z Turkovic a to se zaměřením na vyproštění a první pomoc při dopravní nehodě osobního automobilu a motorkáře.
Naše ukázka byla pojata jako taktické cvičení včetně figurantů. Zachraňovali se dvě osoby – řidič vozidla a motorkář. Dle zpětného ohlasu si myslím, že se ukázka povedla.
Opět bych si dovolil poděkovat všem klukům z naší jednotky, kteří se na ukázce  podíleli.

Obrazek

Obrazek

Den se záchranáři na zámku Berchtold 17.června 2010

  1. 6. 2010

Již podruhé v řadě byla naše jednotka požádána o spolupráci při zajištění dne se záchranáři na zámku Berchtold ve Vidovicích. Naším posláním bylo přiblížit více než 450 dětem činnost jednotek požární ochrany a ukázat část svého vybavení. Na závěr jsme si nejenom pro malé diváky připravili ukázku dopravní nehody s požárem společně se záchranou osob. Na této ukázce spolupracovala i Policie a Záchranná služba.
Myslím si, že se program líbil a věřím, že si děti odnesly i spousty nových poznatků.

Dovolil bych si poděkovat klukům z jednotky, kteří v pracovní době obětovali svoji dovolenou a reprezentovali naši jednotku. Dík patří i našemu kamarádovi Vikimu, který pořídil spousty fotografií

Branný den v ondřejovské základní škole(269)

  1. 6. 2010

Již potřetí v řadě pomáhá jednotka z Turkovic zajišťovat organizaci branného dne v onřejovské základní škole. Program byl zahájen vyhlášením poplachu přímo ve škole, kde jsme dohlíželi nad správným opuštěním budovy. Dále bylo naším úkolem zajistit stanoviště s požární tématikou a to konkrétně na starém fotbalovém hřišti. Děti od první do osmé třídy byly rozděleny do skupinek my jsme postupně formou konsultací ověřovali jejich dosavadní znalosti zaměřené na požární tématiku a zdravovědu a samozřejmě si od nás odnesly spousty nových a zajímavých informací a poznatků.
Jelikož bylo tropické počasí, připravili jsme si pro děti i kantory chlazené nápoje a káď s vodou. Branné dopoledne se dle mého názoru na našem stanovišti vyvedlo a tímto bych si dovolil poděkovat Jirkovi, Milošovi, Pepovi a panu Brabcovi za jejich obětavost při přípravě i na vlastním klání. Kluci díky!

Křest praporu a zásahového vozu SDH Mnichovice

2. 5. 2010
V neděli 2.května 2010 v odpoledních hodinách byla naše jednotka pozvána na křest nového zásahového automobilu a praporu do Mnichovic. Společně s ostatními oklolními jednotkami jsme zajišťovali ukázku naší techniky.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Velikonoce 2010

  1. 4. 2010

Tak a máme tu opět po roce Velikonoce. Jako každoročně jsme společně s ostatními soptíky z Turkovic vyrazili s pomlázku a koledou za našimi známými, kde se setkáváme téměř vždy s velice přívětivým přřivítáním.

Táhneme za jeden provaz!

16. 3. 2010
10 zásahů během 30 hodin, obrovské fyzické i psychické vypětí, stres, zima, tma, kouř, všude plno krve a zraněných. Tohle je na každého hasiče opravdu velká porce na to, aby se dokázal vždy maximálně koncentrovat na aktuální situaci u zásahu. Není divu, že u posledních zásahů si hasiči sahali opravdu až na dno svých fyzických sil. U většiny zásahů pracovali v dýchací technice – na zádech si nosí 18 kg vážící dýchací přístroj a ještě přitom vynášeli z objektů raněné figuranty.
Pro mě – velitele jednotky to bylo hlavmě o psychice. musle jsem zvládat komunikaci se svou jednotkou u zásahu, s jednotkami, které s námi spolupracovali a také s operačním střediskem. Hlídal jsem si své hasiče a rozhodoval o dalším postupu. Rozhodování nebylo vždy jednoduché, ale to je práce velitele – musí se rozhodnout teď, obvykle nemá čas na delší analýzy situace.
Naštěstí jsme ale správná parta, kde vždycky dokáže jeden pomoci druhému. Ne jinak tomu bylo i na tomto soustředění. Jako velitel oceňuji příkladné nasazení všech hasičů v poli, jejich práci i cenné informace, které jsem od nich potřeboval pro svá rozhodnutí. Potvrdilo se mi, že doslova k nezaplacení je precizní práce na všech postech, a zejména na postu strojníka. Strojník je nepsaným zástupcem velitele, zejména v případech, kdy velitel je zaneprázdněn např. průzkumem, analýzou situace nebo jinými úkoly. Jirka Srna tuhle roli zvládnul na výbornou, perfektně mě doplňoval a kdykoliv byl připraven mi pomoci.
To, že z mám z absolvovaného soustředění dobrý pocit, je zásluha všech zůčastněných hasičů a záchranářů, se kterými jsme spolupracovali.. Jsem přesvědčen, že hlavní příčinou toho, že se nám dařilo, byl fakt, že jsme všichni táhli za jeden provaz. A to doslova. Jako velitel mám radost, že mám v týmu hasiče, na které se mohu spolehnout.
Ještě jednou tedy, Kenny, Miloši, Jirko, Fando, Karlásku, Pájo: Díky.

Obrazek

Red cross camp Písek – soustředění hasičů a záchranářů

15. 3. 2010
Během uplynulého víkendu 12. – 14. března se turkovičtí hasiči zúčastnili soustředění hasičů a záchranářů v Písku. Soustředění je vlastně metodickým zaměstnáním pro hasiče, záchranáře a ostatní složky. O co vlastně šlo? Soustředění je složeno z několika desítek modelových situací, které se v ničem neliší od skutečného zásahu a hasiči ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři a ostatními složkami likvidují tyto události stejně, jako by šlo o skutečné zásahy. Nad počínáním všech zasahujících bdí oči zkušených komisařů, kteří po ukončení akce rozeberou se zasahujícími postup a upozorní na chyby.
Letos, stejně jako v loňském roce se většina zásahů odehrála v areálu bývalých píseckých kasáren. Celkem jsme za víkend řešili asi 10 zásahů, nejčastěji požárů, ale zasahovali jsme také například u závalu osob, u simulace zřícené budovy, nebo u dopravní nehody autobusu.
O náročnosti akce svědčí fakt, že jsme spotřebovali při likvidaci požárů 20 000 litrů vzduchu z dýchacích přístrojů. Toto množství vzduchu spotřebuje při sledování televize jeden člověk přibližně za 20 hodin….. .
Hodně jsme se naučili a přitom současně také předvedli, že víme a umíme. Odborní komisaři hodnotili naše zásahy velmi dobře a to je ten nejlepší možný výstup z tohoto soustředění. Na dobré prezentaci turkováků se podíleli strojník Jirka Srna, číslo 1 Honza Vaněk, číslo 2 Miloš Muller, číslo 3 Karel Haisl a číslo 4 Fanda Srna pod velením mé maličkosti, Pepíka Brabce. Nesmím zapomenout ani na mladičkou zdravotnickou naději Pavlínu Srnovou, která sbírala zkušenosti s urgentní medicínou v týmu mnichovických zdravotnic. Všem zúčastněným děkuji za perfekní vystupování, profesionální přístup a příkladnou disciplínu, kterou po celý víkend prokazovali.
Závěrem bych chtěl poděkovat mnichovickým hasičům za to, že vzali Páju do svých řad, struhařovským hasičům za zapůjčení náhradních lahví k dýchacím přístrojům, bez nichž bychom neměli co dýchat:) Samozřejmě patří obrovský dík pořadatelům za to, že pro nás akci připravili, komisařům za jejich hodnocení, díky němuž jsme si uvědomili některé své chyby a figurantům, bez nichž by takovéto soustředění prostě nebylo ono.

Obrazek

Obrazek

Školení velitelů a strojníků Bílé Políčany

  1. 2. 2010

V termínu 9.-13. února 2010 se vybraní členové naší jednotky účastnili školení velitelů a strojníků v hasičské škole v Bílých Políčanech. Toto školení je pětidenní (40 vyučovacích hodin) a musí ho dle zákona absolvovat velitelé a strojníci jednotky požární ochrany kategorie 3 a to jedenkráte za pět let.
Během školení jsme nasbírali spousty nových a zajímavých poznatků, které se nám při naší záchranářské práci budou určitě hodit. Lektory byli ostřílení borci s mnohaletými zkušenostmi. Svým výkladem dokázali zaujmout po celý den výuky. Strojníci si vyzkoušeli mnoho cvičení v praxi s vodou. Závěrem školení byl písemný test. Dále strojníci prováděli praktickou zkoušku a velitelé zkoušku ústní. Všichni naši členové – Pepík Brabec, Fanda Srna, Jenda Brabec jako velitelé a Miloš Muller s Josef Brabec senior úspěšně tento kurz absolvovali. Gratulujeme.
Jmenovaní byli na kurzu ze svého volného času  nebo dovolené,  ušetřili tak značné prostředky z rozpočtu obce, za což jim patří nemalé díky.