Jiné akce v roce 2016

Branný den v ZŠ Ondřejov

5. 7. 2016

 Branný den v Základní a mateřské škole Bratří Fričů v Ondřejově pomáháme organizovat každým rokem, vždy na konci školního roku. Obvykle začíná vyhlášením požárního poplachu pro hlavní budovu školy, který pokračuje evakuací všech žáků, učitelů i ostatního personálu. Žáci se shromáždí na určeném místě na náměstí, před budovou pošty a než se rozejdou na jednotlivá stanoviště k plnění úkolů, shlédnou ukázku práce hasičů u zásahu. Nejinak tomu bylo i letos, když ve čtvrtek 23.června v 7:55 starosta SDH Turkovice a velitel branného dne vyhlásil požární poplach.

V přípravě jsme dlouho přemýšleli, jakou ukázku si připravíme pro letošní rok. Často se v minulých letech opakovaly ukázky likvidace požárů s ukázkami zásahů u dopravních nehod. Chtěli jsme ukázat něco nového, a tak volba padla právě na ukázku záchrany osob pomocí lanové techniky. Původní záměr provést ukázku přímo z 1. Patra budovy jsme nakonec změnili vzhledem k místním podmínkám – žáci ani učitelé by dostatečně neviděli na práci záchranářů a celá ukázka by byla poměrně zdlouhavá, neboť by bylo potřeba provádět ještě dodatečná zajištění jak lezců tak i zachraňovaných osob. Školní budovu jsme nahradili zásahovým automobilem Liaz TA4 a k zavěšení lan využili jeřábové rameno. Vozidlo jsme umístili tak, aby všichni účastníci ukázky dobře viděli a prostor doplnili komentářem z rozhlasu DA Mercedes Sprinter. Nejprve jsme předvedli lanové techniky a poté ukázali způsob záchrany osob pomocí přenosného žebříku. Ukázku jsme zakončili praktickým provedením záchrany osoby pomocí lanových technik. Ukázka se přítomným líbila, za což nás odměnili potleskem. V tento moment se po třídách žáci odebrali na jednotlivá stanoviště plnit své úkoly. Několik z nich jsme pro ně též připravili i my.

Konkrétně to bylo stanoviště s technickými prostředky, kde kromě ukázky jejich funkce jsme se žáky probírali způsoby přivolání pomoci v tísni, jak se zachovat pokud se stanou svědky takové mimořádné události a také jak vzniku mimořádných událostí předcházet – jak se chovat při pobytu v přírodě, na akcích s větším počtem osob a v domácnosti. Na dalším pracovišti žáci viděli ochranné oděvy , kteří hasiči používají při práci – Klasický zásahový oděv, oblek proti sálavému teplu, protichemický oblek, oblek proti bodavému hmyzu, lezeckou kombinézu, postroj a příslušenství. Některé obleky jsme jim též prakticky ukázali včetně dýchacích přístrojů. Na třetím stanovišti si žáci vyzkoušeli práci se džberovou stříkačkou, jejich úkolem bylo srazit 5 terčů. Naše čtvrté stanoviště bylo vyhrazeno pro nácvik poskytování první pomoci. Úkolem žáků bylo ošetření poranění holeně, které bylo namaskované na figurantovi a vypadalo opravdu věrohodně. Většina přítomných včetně učitelů byla po několika hodinách venku přehřátá, proto jsme vytvořili pomocí kombinované proudnice vodní mlhu. Svlažení a ochlazení přišlo všem vhod, někteří by vydrželi pod mlhou snad celé dopoledne.

Branný den v místní Základní škole připravovalo 10 členů SDH Turkovice a jeden dobrovolník navíc – figurant. Nejnáročnější pro nás bylo dát tolik lidí dohromady, protože akce musí proběhnout v pracovní době, což pro většinu z nás znamenalo čerpat dovolenou. I přes to se podařilo akci v tak hojném počtu zajistit. Podobnou akci jsme uspořádali též pro ondřejovskou Mateřskou školu (je součástí Základní školy) již 8.června t.r. Potřebám Mateřské školy však program upravujeme a vzhledem k velkému počtu žáků obou škol připravujeme programy odděleně.

Zdravotní asistence barochov

25. 6. 2016
v sobotu 25.června 2016 jsme na okrskové soutěži v požárním sportu okrsku č.4 Mnichovicko zajišťovali zdravotnickou asistenci.  Akci zajišťoval 1 hasič – zdravotník s vozidlem Mercedes Sprinter. Nikomu se nic nestalo a tak jsme nemuseli zasahovat.

Ukázka činnosti a zdravotní asistence Třemblat

18. 6. 2016
V sobotu 18.června 2016 jsme u příležitosti oslav 110 let založení SDH Třemblaty zajišťovali zdravotní asistenci na soutěži v požárním sportu okrsku č. 2 a též jsme byli požádáni o ukázku zásahu při dopravní nehodě ve spolupráci s SDH Třemblaty. Akci zajišťovali 2 hasiči – zdravotníci a samozřejmě naše vozidlo MB Sprinter.  Asistence se obešla bez zásahu, v ukázce jsme předvedli simulovanou činnost ZZS dopravní nehody.

Ukázka činnosti dětský den Mukařov

11. 6. 2016
Starosta SDH Mukařov nás požádal o ukázku našeho vozidla MB Sprinter v sanitní úpravě u příležitosti dětského dne v Mukařově. Akce se konala v sobotu 11.června 2016 a zajišťoval ji služebně nejmladší člen naší jednotky jako řidič.

Dětský den pro MŠ Ondřejov

8. 6. 2016
ve středu 8. června  jsme měli vzácnou návštěvu. Nestává se totiž běžně, že by nás někdo na hasičárně navštívil. Děti z MŠ Ondřejov si udělaly výlet pěšky až k nám, do Turkovic a my, jak se sluší a patří, jsme jim ukázali naší techniku a vybavení.  Děti měli možnost vidět všechna naše auta. Nejvíce se jim líbila naše sanitka, kde si vyzkoušeli třeba krční límce, vakuové dlahy nebo pojízdná nosítka. Ukázali jsme jim také obleky a nářadí, které hasiči používají při své práci. Nakonec si mohli vyzkoušet práci s hasičskou proudnicí. Akci zajišťovali 3 hasiči a 1 hasič – zdravotník.

Zdravotní asistence Stará Boleslav

28. 5. 2016
V sobotu 28. května 2016 jsme kromě soutěžního zápolení zajišťovali také na okresní soutěži v požárním sportu okresu Praha-Východ také zdravotní asistenci. Ošetřili jsme 9 závodníků vesměs s lehčími potížemi, nevyhnul se nám ale ani podvrtnutý kotník či zlomenina. Akci zajišťovali 3 hasiči – zdravotníci a samozřejmostí bylo použití vozidla MB Sprinter jako mobilní ambulance.

Den záchranářů na zámku Berchtold

17. 5. 2016
I letos jsme na Dni záchranářů na Zámku Berchtold pomohli rozzářit stovky dětských úsměvů. Bylo to v úterý 17.května 2016, kdy jsme dětem ukazovali vybavení a obleky, které hasiči používají při práci. Nejvíc se jim samozřejmě líbilo zásahové auto a možnost vyzkoušet si práci s hasičskou proudnicí. Dětem  se akce líbila a také organizátoři byli s naší prací spokojeni. Akci zajišťovali 4 hasiči a vozidlo CAS 25.

Zdravotní asistence Sloup

15. 5. 2016
V noci ze soboty na neděli  14. – 15. května 2016 jsme zajišťovali zdravotní asistenci na soutěži v požárním útoku na 2B ve Sloupu u Davle pod názvem Fire Night Cup. Kromě skvělých výkonů na hranici 15-ti vteřin byla k vidění také stříkačka s motorem 2.0 TDi přímo v akci. Ošetřili jsme 13 lehčích poranění. Zajímavostí z pohledu zdravotníků bylo, že ona hezká průhledná a neónově nasvícená káď byla příčinou největšího počtu úrazů kolen závodníků. Všem ošetřeným přeji brzké zhojení, ostatním příjemné setkání třeba někde u piva ( nikoliv ve vztahu zdravotník – pacient). Akci zajišťovali s vozidlem MB Sprinter 2 hasiči – zdravotníci.

Pálení Čarodejnic

1. 5. 2016                                                                                                                                                     V sobotu 30. dubna pořádal osadní výbor Turkovice za pomoci SDH Turkovice další ročník akce pálení čarodejnic. Na hosty akce čekal program pro děti se soutěžemi, šplhání na laně,opékání vuřtů, občerstvení, a v neposlední řadě zapálení hranice a upálení čarodejnice. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli i hostům za účast.

Ukázka u dopravní nehody Milevsko

22. 4. 2016                                                                                                                                                 V pátek 22.4.2016 v předvečer soutěže MMČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Milevsku jsme ve spolupráci s SDH Dolní Jirčany předvedli ukázku činnosti záchranných složek u dopravní nehody. Naším úkolem bylo provést simulaci činnosti ZZS u této události. Akce probíhala až večer, díky čemuž jsme měli možnost vyzkoušet si práci za snížené viditelnosti. Účast: MB Sprinter a 2 hasiči – zdravotníci.

Cvičení v polygonu HZS Metro 2016

22. 3. 2016

V pondělí 29.března večer absolvovala převážná část naší výjezdové jednotky včetně dvou nováčků cvičení v polygonu HZS Metro v Praze. Polygon je zaměřen na pohyb hasiče na místě zásahu v kompletní výstroji včetně dýchacího přístroje a to za velmi ztížených podmínek. Jedná se o simulaci reálného zásahu včetně zakouření a překážek.

Školení nositelů dýchací techniky stanice HZS Říčany

21. 3. 2016

V neděli 20.března 2016 proběhlo na stanici HZS v Říčanech školení nositelů dýchací techniky a školení práce s kombinovanou proudnicí. Školení se účastnilo pět členů naší jednotky. Při školení s kombinovanou proudnicí došlo k poškození čerpadla naší CAS 25, redukce B/C, hadice C.

Činnost jednotky při zásahu – cvičení

28. 2. 2016

V neděli 28.února se uskutečnilo cvičení výjezdové jednotky Turkovice. Cvičení bylo zaměřeno zejména na mladší hasiče, aby dostali pod kůži základní návyky hasiče. Procvičovali jsme vybavení a uložení materiálu na zásahových vozidlech, ústroj a vybavení hasiče, bezpečný pohyb u zásahu, vlastní výjezd k zásahu, příjezd na místo zásahu, organizace na místě, práce v zásahových oblecích, práce v dýchací technice, zásah na hořící automobil, použití navijáku a další. Cvičení se účastnilo celkem devět členů výjezdové jednotky.

Záchrana na ledu a v ledové vodě – cvičení

2. 1. 2016

V sobotu 2.ledna 2016 proběhl praktický na téma záchrana osob na ledu a v ledové vodě. Školení se účastnilo sedm členů naší výjezdové jednotky a jeden host. Cvičení se odehrávalo na hladině rybníka Seradov v Ondřejově.Vyzkoušely jsme si v praxi použití suchých obleků i obleků Sunit, dále součinnost raftu. Následovalo procvičování rúzných technik pro záchranu tonoucích osob. Dále očista a úklid výstroje a následné sušení na naší hasičárně.