Nepodceňujte čištění komínů!

Nepodceňujte čištění komínů!

O tom, že čištění komínů, spalinových cest a kamen se nevaplatí podceňovat se na vlastní kůži přesvědčil jeden náš spoluobčan z Turkovic. Díky ucpaným spalinovým cestám v jeho kamnech docházelo k nedokonalému hoření a vývinu tohoto jedovatého plynu, který se uvolňoval též dovnitř stavení. To způsobilo otravu oxidem uhelnatým a následnou hospitalizaci.


Cože je vlastně oxid uhelnatý za plyn? Oxid uhelnatý (starší terminologií kysličník uhelnatý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch, nedráždivý. Ve vodě je málo rozpustný. Je obsažen ve svítiplynu, v generátorovém a ve vodním plynu; má silně redukční vlastnosti. V přírodě je přítomen v nepatrném množství v atmosféře, kde vzniká především fotolýzou oxidu uhličitého působením ultrafialového záření, jako produkt nedokonalého spalování fosilních paliv i biomasy. Je také obsažen v sopečných plynech. V mezihvězdném prostoru se vyskytuje ve značném množství. Byl nalezen i v atmosféře Marsu (0,08 %) a spektroskopicky prokázan v komě komet. Připravuje se spalováním uhlíku s malým množstvím kyslíku, případně reakcí vodní páry s uhlíkem za vysokých teplot (příprava vodního plynu). V nepatrném množství vzniká i metabolickými procesy v živých organismech a proto je obsažen ve stopových množstvích ve vydechovaném vzduchu z plic.S kyslíkem se prudce slučuje (hoří namodralým plamenem) na oxid uhličitý za uvolnění značného množství tepla. Ve směsi se vzduchem, obsahující od 12,5 do 74,2% oxidu uhelnatého, vybuchuje.
Oxid uhelnatý je značně jedovatý; jeho jedovatost je způsobena silnou afinitou k hemoglobinu (krevnímu barvivu), s nímž vytváří karboxyhemoglobin (COHb), čímž znemožňuje přenos kyslíku v podobě oxyhemoglobinu z plic do tkání. Vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin je přibližně dvousetkrát silnější než kyslíku a proto jeho odstranění z krve trvá mnoho hodin až dní. Příznaky otravy se objevují již při přeměně 10 % hemoglobinu na karboxyhemoglobin. Toto je podstatou jednoho ze škodlivých vlivů kouření.
Oxid uhelnatý blokuje přenášení kyslíku krví neboť jeho vazba s hemoglobinem je 200x až 300x pevnější než vazba kyslíku. Otrava CO se vyskytuje např. v uzavřených prostorech, kde běží spalovací motory nebo při špatném odvětrání plynových spotřebičů. První pomoc spočívá v přerušení kontaktu (vyvětrat, vynést z prostoru), dále podání kyslíku a pokud došlo k zástavě oběhu je třeba resuscitovat.
Doufáme, že jste již pochopili, proč je důležité nezanedbávat údržbu kamen, spalinových cest a komínů. Pokud si nejste jisti, s důvěrou se můžete na nás obrátit, rádi vám pomůžeme a poradíme.