Školení vedoucích mládeže Přední Labská 8.11. – 10.11. 2019

Od listopadu 2019 se rozšířil tým vedoucích mládeže v Turkovicích na dva vedoucí a jednoho instruktora. Všichni tři absolvovali školení, které úspěšně zakončili složením zkoušky.