Zásahy v roce 2009

Obrazek

11.Turkovice-dopravní nehoda nákladního automobilu AVIA MP13

Na základě žádosti p. Miroslava Tesaříka, Ondřejov, Traktor Zetor Proxima , byla naše jednotka požádána o technickou pomoc při vyprošťování havarovaného nákladního vozidla AVIA MP13, které v levotočivé zatáčce v obci Turkovice sjelo do příkopu a při vyprošťování zpět na silnici hrozilo jeho převržení. Úkolem naší jednotky bylo pomocí CAS 25 zajistit do boku vozidlo AVIA tak, aby při vytahování traktorem Zetor nedošlo ke zmíněnému nežádoucímu převržení.

Obrazek

Obrazek

10.Turkovice-čistění kanalizace

V neděli krátce po třinácté hodině jsme vyjížděli k dalšímu  zásahu. Starosta obce Ondřejov RNDr. Martin Macháček nás požádal o vyčištění ucpané dešťové kanalizace v Turkovicích na místní návsi u č.p. 21 a č.p. 12. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že příčinou ucpání je zanesený prostor vtoku a odtoku ze zatrubněné části. Prostor vtoku jsme vyčistili ručně pomocí krompáčů a lopat. Prostor odtoku však byl značně zanesen a proto jsme požádali p. Jiřího Michala, trvale bytem Turkovice 2  o strojní vyčištění odtoku zatrubněné části dešťové kanalizace pomocí bagru Bobcat. Na trase zatrubněné části se nacházela 1 revizní šachta, která je v havarijním stavu a taktéž byla značně zanesena. Tuto šachtu jsme ručně vyčistili. Po vyčištění vtoku, odtoku a revizní šachty jsme celou zatrubněnou část proplachovali střídavě vysokotlakem, clonovou proudnicí „C“ a přímým proudem „B“. Celkem jsme spotřebovali 14 000 litrů požární vody. Problematický úsek kanalizace jsme úspěšně vyčistili. Zjistili jsme však, že jedna ze dvou větví je zcela ucpaná a je nutná generální oprava v tomto zatrubněném úseku. O této skutečnosti budeme informovat starostu obce.

Obrazek

Obrazek

9.Turkovice – dopravní nehoda

V neděli 29.listopadu krátce po půlnoci jsme vyjížděli na základě konsultace velitele jednotky SDH Turkovice se zasahujícími policisty k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Událost se odehrála na okresní silnici vedoucí z Turkovic do Ondřejova a to konkrétně v zatáčce u čísla popisného 27 (nad bývalou prodejnou potravin) Na místě je zúžená vozovka z důvodu výstavby vodovodu. Na místě události byli již policisté. Nehoda se obešla bez vážnějších zranění. Naším úkolem bylo řídit a odklánět dopravu po dobu vyšetřování a po dobu nakládání poškozených vozidel. Dále jsme museli odstranit z vozovky nežádoucí úlomky havarovaných vozidel.

Obrazek

8.Turkovice – vyvrácený  telefoní sloup – technický zásah

Ve čtvrtek 27.srpna kolem půl čtvrté odpoledne jsme na základě informace místního občana p. C. vyjížděli k události vyhnutého telefoního sloupu v Turkovicích  u č.p. 18. , který bránil bezpečnému provozu na komunikaci. Vyvrácený sloup jsme narovnali a pomocí klínu a ocelového drátu byl provizorně zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Dále bylo provedeno dopravní zajištění v místě události pomocí výstražných kuželů. Prostřednictvím OPIS v kolíně jsme informovali společnost Telefonica O2 o stavu události.

Obrazek

7.Hrusice – nebezpečný hmyz – sršně

V sobotu 22.srpna ve večerních hodinách jsme zasahovali v chatové oblasti v Hrusicích. Zde jsme byli požádáni o pomoc při likvidaci sršňů, kteří  bezprostředně  ohrožovali obyvatele uvedené chaty. Na základě informace majitele byl proveden průzkum ve štítu objektu. Zde žádný zahnízděný hmyz nebyl nalezen. Pravděpodobně pouze hledal prostor k vytvoření nového hnízda. Preventivně jsme prostor štítu vysířili sirnými knoty.

Obrazek

6. Chocerady – nebezpečné sršní hnízdo – technický zásah

V sobotu 1.srpna 2009 nás občan pan M., majitel rekreačního objektu v Choceradech požádal o likvidaci sršňů , kteří ho ohrožovali častými přelety v blízkosti objektu. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že sršní hnízdo se nachází ve štítu chaty a často přelétávající hmyz bezprostředně ohrožuje majitele při užívání objektu. Použili jsme zapálené sirné knoty a pomocí včelařského kuřáku hmyz zlikvidovali. Jako záložní prostředky byly připraveny insekticidy, PHP CO2, motorový vysavač a vodní mlha. Žádného z těchto prostředků však nebylo třeba.

Obrazek

Obrazek

5.Turkovice – nákladní automobil – technický zásah

Obrazek

Dne 30.června 2009 v odpoledních hodinách byla naše jednotka požádána o vytažení zapadlého nákladního vozidla MAN na soukromém pozemnku mimo státní komunikaci. Jednalo se o vůz vrtné soupravy přepravující kompresor a další příslušenství, který díky měkkému podloží zapadl na pozemku rodiny K. v Turkovicích. Vozidlo bylo uvízlé mezi vjezdovými vraty a bylo nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození oplocení. Následovalo zapřažení na tyč a vytažení pomocí naší CAS 25 LIAZ. Vše se povedlo bez komplikací a tak nakladní vozidlo MAN mohlo pokračovat v jízdě.

4.Turkovice – nevybuchlá zábavní pyrotechnika

Obrazek

Dne 19.března jsme ve 17:45 jsme vyjížděli  likvidovat část  nevybuchlé zábavní  pyrotechniky k vysílači společnosti O2 v Turkovicích. Událost nám nahlásila místní občanka, která  zde byla s dětmi na procházce. Průzkumem bylo zjištěno, že se na místě nachází  zbytky zábavní pyrotechniky většího množství, z níž část byla nevybuchlá. Provedli jsme její zajištění a to sběrem do sudu a ošetřili zalitím vodou.Takto ošetřená pyrotechnika bude po 24hodinách ze sudu vyjmuta a předána na likvicaci nebezpečného odpadu.

3.Turkovice – dopravní nehoda autobusu

Obrazek

V pátek 20. února ve 21 hodin a třicet minut vyjížděla naše jednotka k dopravní nehodě autobusu společnosti Veolia na silnici číslo 6031 mezi Turkovicemi a Senohraby v místě zatáčky u bývalého lomu. Zde byl řidič nucen zastavit, aby se bezpečně vyhnul s protijedoucím vozidlem. Díky kluzké vozovce se již boužel nerozjel,  jeho bus sklouzl  jeho zadní částí do strmého příkopu a opřel se o strom. K žádnému zranění naštěstí nedošlo, neboť v době sklouznutí autobusu do příkopu nebyli uvnitř žádní cestující. Na místě zásahu velitel naší jednotky rozhodl, že pro bezpečné vyprostění bude nutno povolat vyprošťovací jeřáb AV 14 HZS Říčany. Po příjezdu profesionální jednotky  se po vzájemné dohodě  povolal  další vyprošťovací tahač s navijákem. Následovalo uzavření komunikace z obou stran, řízení dopravy, odhrabání sněhu pro  zapřažení autobusu, úklid sněhu z  vozovky a posyp. Nakonec byl bus bezpečně vytažen zpět na vozovku a pokračoval dál v jízdě. Zásah byl díky charakteru události  opravdu složitý.

2.Turkovice – dopravní nehoda

Obrazek

V úterý 17. února 2009 krátce po jedenácté hodině dopolední došlo v Turkovicích v zatáčce u Křivánků  ke střetu vozidla zimní údržby osazeného radlicí na sníh a osobního automobilu Ford Escort. Při nehodě došlo ke zranění třech osob, které cestovali v osobním automobilu. Nehoda byla nahlášena místním občanem p.J. na ohlašovnu požáru č. 1 u Brabců.  Po příjezdu na místo zásahu naše jednotka poskytla nezbytnou první pomoc, dále provedla zajištění vozidla proti vzniku požáru a úniku nebezpečných látek a  vykonávala také dopravní zajištění. Následoval příjezd záchranné služby, jednotky hasičského záchranného sboru ze Říčan a Policie ČR. Po ošetření a odvozu zraněných osob a vyšetření zavinění nehody jsme vozidlo odtáhli mimo komunikaci tak, aby nepřekáželo. Po celou dobu zásahu jsme prováděli řízení dopravy. Dále bylo poskytnuto zraněným teplé ošacení.

1.Hlavačov – dopravní nehoda

Obrazek

V neděli 25.ledna  kolem půl osmé ráno byla naše jednotka vyslána k dopravní nehodě na silnici vedoucí z Ondřejova do Hrusic. Zde řidička na kluzké vozovce nezvládla řízení, dostala smyk a sjela do příkopu, kde narazila bočně do stromu. Ke zranění, ani poškození majetku třetí osoby nedošlo. Na místě události jsme byli jako první v pořadí, dále byla přivolána i jednotka z Ondřejova. Následně jsme zajistili vozidlo,  uskutečnili protipožární opatření a na komunikaci jsme prováděli regulaci dopravy. Poté jsme vozidlo vytáhli pomocí CAS 25 z příkopu a odtáhli na prostranství mimo vozovku.