Zásahy v roce 2012

  1. Kunice – požár průmyslové haly

V sobodu v půl desáté dopoledne nás OPIS nás vyslal k likvidaci požáru průmyslového objektu v obci Kunice, za provozovnou společnosti Mountfield. Po příjezdu na místo zásahu jsme pracovali dle pokynů velitele zásahu, utvořili jsme 2 proudy C a prováděli hasební práce na střeše objektu. Vzhledem k zakouření jsme pracovali v dýchací technice.

7.Turkovice – Borka – Technická pomoc

V pátek 10. srpna krátce před třináctou hodinou odpolední nás OPIS vyslal k technické asistenci pro ZZS – zpřístupnění objektu chaty ev.č. 49 v Turkovicích, místní části Borka. Událost byla hlášena v lokalitě Bílá cesta, avšak po delší komunikaci a upřesnění s OPIS a s dispečinkem ZZS jsme zjistili, že postižený občan se nachází v osamocené chatě lokality Borka. Po příjezdu na místo zásahu jsme u vchodu do výše uvedeného objektu nalezli občana p. S.D. který si přivolal ZZS pro obtíže. Občan byl při vědomí, na dotazy reagoval. Jeho stav jsme průběžně kontrolovali. Otevřeli jsme vrata a zajistili přístup pro ZZS, pomohli s jeho transportem do vozidla ZZS a předali jej do péče posádce. Objekt vč. klíčů jsme předali hlídce PČR, která se na místo rovněž dostavila.

6.Kunice – Dopravní nehoda OA

  1. května 2012 krátce po jedenácté hodině dopolední  době, kdy jsme v obci Kunice prováděli ukázky činnosti hasičské jednotky u příležitosti Dne záchranářů na Zámku Berchtold, se na nás obrátila řidička vozu Škoda Fabia s žádostí o pomoc se zajištěním a  vyproštěním jejího vozidla po DN na silnici č. 1016 v obci Kunice. Informovali jsme OPIS a po konzultaci vyjeli k zásahu pomoci nešťastné řidičce. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o DN malého rozsahu, vozidlo se nacházelo v příkopu u silnice. Nebyly způsobeny žádné škody a to ani na vozidle, ani na majetku třetích osob. Rovněž nedošlo ke zranění žádné osoby. Vozidlo jsme uvázali na lano a za pomoci zásahového automobilu Avia DA 12 jej vytáhli na silnici. Orientační dechová zkouška na alkohol byla u řidičky negativní, PČR jsme nevolali. Řidička po vyproštění dále pokračovala s automobilem v jízdě.

5.Třemblaty-Dopravní nehoda nákladního automobilu

V době, kdy jsme v obci Třemblaty prováděli na pokyn starosty obce RNDr. Martina Macháčka kropení místních komunikací, nám místní občan pan Martin Povýšil ohlásil, že na křižovatce silnic 113 a 11319 došlo k dopravní nehodě nákladního automobilu. Informovali jsme OPIS a vyjeli na místo události. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že na křižovatce výše uvedených silnic ve tvaru T narazil nákladní automobil zn. IVECO  do sloupu elektrického vedení a přední částí vozidla sjel do příkopu. Dále průzkumem jsme identifikovali řidiče automobilu, bez zjevných zranění, jevil známky šoku. Poskytli jsme mu předlékařskou pomoc. Z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny, vzhledem k nárazu a poškození rozvodné skříně NN jsme zběžně ověřili, zda-li vozidlo není pod napětím. Odpojili jsme akumulátory. Dále jsem požádal o vyslání ZZS, PČR, HZS stanice Říčany a pohotovostní hlídky ČEZ k zajištění poškozeného rozvaděče. V rámci dostupných sil jsme začli provádět řízení dopravy a provedli nezbytná opatření – označení místa nehody kužely a výstražnými světly na vozidlech. Po příjezdu ZZS (cca. 19:49) jsme řidiče předali do péče zdravotníků, řidič byl transportován vozem ZZS interní číso 624 k dalšímu ošetření. Hlídce PČR (příjezd cca. 19:51) jsme předali zajištěné klíče a doklady od vozidla. V čase 19:54 jsem předal velení u zásahu veliteli HZS stanice Říčany Petru Svobodovi. Dále jsme pracovali dle jeho pokynů, po celou dobu zásahu jsme řídili dopravu a po setmění zajistili osvětlení místa události.

4.Kaliště-Poddubí opět požár kontejneru

V neděli 1.dubna ve 12 hodin a 29 minut nám Opis nahlásil požár velkoobjemového kontejneru na směsný odpad v Kališti-Poddubí na veřejném prostranství u zastávky autobusu. Na místo události jsme dorazili jako druhá jednotka v pořadí za jednotkou z Lensedel. Průzkumem zjištěn požár kontejneru na TKO o rozměrech 2x3x1 m, požár se nerozšířil mimo kontejner.Nasadili jsme 1 vysokotlaký proud a zajistili doplňování 1. cisterny na požářišti (SDH Lensedly). Útočný proud byl obsluhován v dýchací technice. Při hasebních pracech jsme spolupracovali s místní jednotkou. Po lokalizaci požáru byl obsah kontejneru přerovnán a dohašen. V průběhu prací se na místo zásahu dostavila hlídka PČR, služebna Říčany. Po ohledání místa události hlídka odjela.

  1. Kaliště-Poddubí – požár kontejneru

Ve čtvrtek 23.února nám krátce před třičtvrtě na jednu odpoledne Opis nahlásil požár velkoobjemového kontejneru na směsný odpad v Kališti-Poddubí u č.p. 34. Na místo události jsme dorazili jako druhá jednotka v pořadí za jednotkou z Lensedel. Dále na místo události jako třetí v pořadí dorazila jednotka HZS Říčany s vozidlem CAS 32 T 815 .Na místě události byl nasazen jeden proud „C“ Naším úkolem bylo spolupracovat při hasebních pracech s jednotkou Lensedly. Po lokalizaci požáru byl obsah kontejneru přerovnán a dohašen.

  1. Turkovice – vyprostění OA

Místní občan pan Petr J. nás požádal o vyproštění  osobního vozidla, se kterým uvízl v závěji na silnici 6031 v Turkovicích, ve směru na Ondřejov. Informaci jsme předali na OPIS a ten vyhlásil poplach pro naší jednotku. Již během cesty na místo zásahu bylo jasné, že vozovka je pro OA nesjízdná díky naváté vrstvě až 50 cm sněhu. Po příjezdu na místo zásahu jsme provedli uzavření silnice. Průzkumem jsme zjistili, že nedošlo k žádné škodě.  Pomocí navijáku jasme tedy vozidlo vyprostili a řidič pokračoval do cíle po objízdné trase.  Prostřednictvím OPIS jsme požádali o protažení silnice správce komunikace – SúS Kutná Hora.

 

  1. Ondřejov – požár chaty

Ve čtvrtek 2.února krátce před půl pátou odpoledne nás OPIS vyslal k likvidaci požáru chaty v obci Ondřejov, místní části Třemblat, ulice Na Vyhlídce. Po konzultaci s operátorkou OPIS jsme došli k závěru, že dotčený objekt se nachází v obci Ondřejov a v ulici Na Křížku, kde se místně též užívá název „Na vyhlídce“. Proto jsme teda vyjeli do lokality ulice Na Křížku. Po příjezdu na místo zásahu jsme průzkumem zjistili, že požár dřevní konstrukce chaty v okolí komína již její uživatel uhasil vlastními silami. Ke vznícení pravděpodobně došlo od kouřovodu kamen na tuhá paliva. Provedli jsme protipožární opatření – krytí 1 proudem „C“, a rozebrali konstrukci v okolí komína. Po příjezdu jednotky HZS Říčany jsme předali místo zásahu jejímu veliteli. Uživatele nemovitosti jsme poučili o dalším postupu – nutnosti střežení nemovitosti s ohledem na možné znovuvznícení a předali mu kontakt na místní jednotku.