Zásahy v roce 2014

  1. Ondřejov – požár maringotky

Ve čtvrtek 18.září ve 20 hodin a třináct minut  vyhlásil OPIS  poplach naší jednotce a vyslal nás k likvidaci požáru maringotky v ulici Čejkovská Ondřejov. Na místo události jsme dorazili jako prvá jednotka v pořadí. Po provedeném průzkumu byl zjištěn požár pravé přední pneumatiky, který se naštěstí nerozšířil na další konstrukci mobilního přívěsu. Po kontrole, zda není maringotka připojena na zdroj el. energie byla pneumatika uhašena jedním proudem „C“. Dále bylo nutno otevřít dveře maringotky a provést kontrolu a odvětrání prostoru uvnitř.Prvotní zásah byl proveden za použití dýchací techniky. Dále bylo z našeho vozidla provedeno nasvícení místa události. Na likvidaci požáru jsme spolupracovali s jednotkou z Ondřejova a s jednotkou HZS ze stanice Říčany. Dále na místo dorazila PČR. Místo události bylo předáno Martinovi Keclíkovi z HZS stanice Říčany.

  1. Turkovice-Hrušov – likvidace padlého stromu přes vozovku

V neděli 7.září  krátce před devatenáctou hodinou vyhlásil opis poplach naší jednotce a vyslal nás k likvidaci spadlého stromu přes komunikaci 6031 na rozhraní k.ú. Turkovice a k.ú. Senohraby. Dle pokynů velitele zásahu jsme provedli dopravní zajištění, dále jsme pomáhali rozebírat větve stromu motorovou pilou a ručně jsme naporcovaný materiál odklízeli tak, aby na místě zásahu byl udržován pořádek. Dále jsme provedli osvětlení místa zásahu a za pomoci navijáku zajistili kácení kmene do požadovaného směru. Po likvidaci události jsme zametli silnici 6031 od listí, zbytků větví a pilin tak, zde nebyla vytvořena závad a ve sjízdnosti komunikace.

  1. Turkovice – likvidace nebezpečného hmyzu

Ve čtvrtek 28. srpna nás místní občan p. K. požádal o likvidaci obtížného hmyzu – sršňů – na zahradě sousedního pozemku v Turkovicích, které atakovaly přístupové komunikace k jeho domu nízkými průlety. Protože v objektu  vyrůstají dvouměsíční dvojčata, rozhodli jsme se z preventivních důvodů po konzultaci s OPIS jeho žádosti vyhovět a provést jejich likvidaci. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že sršní hnízdo se nachází uvnitř kompostu na zahradě u čp 32. Po konzultaci s majitelkou čp 32,  jsme nasadili k likvidaci sirné knoty a za pomoci včelařského kuřáku hnízdo zadýmili. S hořícími sirnými knoty jsme pracovali v izolačních dýchacích přístrojích. Volně poletulící sršně v okolí jsme zlikvidovali za pomoci motorového foukače na listí. Po úspěšně provedeném zásahu jsme se vrátili na základnu.

  1. Stříbrná Skalice – požár garáže

Ve čtvrtek 31. července  v 11:35 vyhlásil Opis naší jednotce požární poplach a vyslal nás k likvidaci požáru garáže v obci Stříbrná Skalice. Na místě zásahu jsme po příjezdu dle pokynů velitele zásahu tvořili zálohu. Po lokvidaci požáru jsme se vrátili na základnu.

  1. Ondřejov – požár lesního porostu

V pátek 11.4. krátce před dvacátou hodinou nám Opis vyhlásil požární poplach  a vyslal nás k likvidaci požáru lesního porostu do lokality Ondřejov, Na Křížku. Po příjezdu na místo zásahu jsme pracovali dle pokynů velitele zásahu a podíleli se na likvidačních pracech. Na místě zásahu došlo k poruše zadní nápravy na vozidle CAS 25. Díky tomu jsme nebyli schopni samostatně odjet a pro vyproštění z místa zásahu jsme kromě navijáku potřenbovali také pomoc JSDHo Ondřejov. Po vyproštění na zpevněnou cestu jsme se nouzově za použití pouze předního náhonu vrátili na základnu.

 

  1. Turkovice – požární asistence
  2. března ve 14:23 nás místní občan p. S nás požádal o požární asistenci při vypalování porostu na jeho pozemku. Po příjezdu jsme zjistili, že porost se skládá z trávy, ostružiní a dalšího roští blíže neurčeného a rozkládá se na ploše cca. 100 m2. Připravili jsme 1 proud C a doplňování CAS 25 z hydrantové sítě. Vzhledem k tomu, že hydrant se nachází v zatáčce, uprostřed silnice č. 6031 v nepřehledném místě, provedli jsme dopravní opatření s cílem zamezit dopravní nehodě. Po vyhoření porostu jsme provedli likvidaci 1 proudem C, aby chom zlikvidovali skrytá ohniska. Poučili jsme p. S o nutnosti požární hlídky po dobu 8 hodin od likvidace události. Po likvidaci události jsme se přesunuli o 100m dále, kde jsme na žádost starosty obce provedli vyčištění dvou propustků dešťové kanalizace podél silnice č. 6031. CAS 25 jsme doplňovali z hydrantové sítě, o této skutečnosti jsme informovali správce sítě. Po skončení prací jsme se vrátili na základnu.

  1. Kaliště-Poddubí – požár porostu

2.března 2014 krátce před šestnáctou hodinou vyslal OPIS naši jednotku s technikou CAS 25 k likvidaci požáru porostu v katastru obce Kaliště, místní část Poddubí, nedaleko dálnice D1. Na místo události jsme dorazili v těsném závěsu jako druhá jednotka v pořadí a to za jednotkou z Lensedel. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár travního porostu o rozloze cca 30x15m. Požár se podařilo z větší části místnímu občanovi uhasit zahradní hadicí již před naším příjezdem. Jednotka z Lensedel nasadila pro dohašení požáru jeden proud C, naše jednotka z Turkovic použila jeden vysokotlaký proud. Po dohašení dorazila profesionální jednotka ze Říčan, které bylo předáno místo zásahu. Pravděpodobná příčina požáru: Vznícení od popela, který vznikl řízeným pálením prořezaných větví stromů.  Při zpáteční cestě na základnu jsme na našem zásahovém vozidle museli řešit závadu na palivovém systému vozidla.

  1. Třembaty – silnice 113 – DN OA

Vsobotu 18.ledna 2014 v 11:48 byla nahlášena na ohlašovnu požárů v Turkovicích DN OA na silnici u obce Třemblaty, po které vozidlo částečně blokuje komunicaci II.tř. č. 113. Po konzultaci s OPIS jsme vyjeli k likvidaci této události. Průzkumem na místě zjištěno vozidlo Opel Astra RZ  uvízlé v příkopu, osoby bez zranění, nevznikla škoda na majetku třetí osoby. Provedli jsme zajištění místa nehody, aby nedošlo k další kolizi. Dále jsme neprodleně zahájili, vzhledem k vysoké intenzitě provozu, kyvadlové řízení dopravy jedním pruhem.Po zajištění místa události a zjištění, že z vozidla neunikají provozní kapaliny, jsme vozidlo na žádost majitele vyprostili. V průběhu zásahu se na místo dostavil vůz odtahové služby WUKA-GROUP s.r.o., který majiteli nabídl odtah do servisu. Po naložení havarovaného vozidla na plošinu odtahové služby jsme provedli úklid vozovky na místě zásahu.