Zásahy v roce 2015

15. Turkovice – čištění propustků

10. října 2015 krátce před polednem jsme na základě žádosti starosty obce provedli technickou pomoc – a sice vyčištění 2 ks propustků v Turkovicích, ul. K Lensedlům a v ulici Pod Oborou. Nejprve jsme provedli vyčištění propustků za pomoci CAS 25 a kanalizačního krtka. Doplňování vody do CAS jsme provedli z místní vodovodní sítě.Pracoviště podél silnice 1081 jsme označili a po celou dobu práce jsme prováděli řízení dopravy.Celkem jsme vyčistili 2 propustky a  spotřebovali 10 m3 vody.propustky.jpg

14. Stříbrná Skalice – požár rodinného domu

V sobotu 29.srpna v deset hodin a dvanáct minut nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru RD ve Stříbrné Skalici. K události jsem kromě CAS 25 povolal též vozidlo TA 4 L101 z důvodu zajištění náhradních lahví k VDP a dalšího materiálu a též z důvodu přepravy hasičů na místo události. Na místo zásahu jsme dorazili jako 3. Jednotka v pořadí za jednotkami Stříbrná Skalice a Ondřejov. Při příjezdu prováděla hasební zásah jednotka Stříbrná Skalice pomocí lafetové proudnice z ulice a 1 proudem C z vnitrobloku . Průzkumem zjištěn požár podkroví RD ve II.st., částečně zahašen zvenčí. V době našeho příjezdu byl objekt již zajištěn (odpojen od sítí). My jsme nasadili 1 proud C a 3 hasiče dovnitř objektu a provedli lokalizaci . Dále jsme rozebrali střešní konstrukci nad jednou z místností a pomocí motorové pily odřezali ohořelé trámy, které hrozily zřícením. Za pomoci ženijního nářadí jsme dále vyhledávali skrytá ohniska a pomáhali s dohašovacími pracemi uvnitř objektu ve spolupráci s hasiči JSDHo Ondřejov a HZS stanice Uhlířské Janovice.Uvnitř objektu jsme se vždy pohybovali z rozhodnutí velitele zásahu ve tříčlenné nedělitelné skupině. Při dohašovacích pracech došlo k poškození jedné z nasazených hadic C. Z naší CAS 25 jsme průběžně doplňovali CAS JSDHo Ondřejov a další CAS na požářišti. Po likvidaci události jsme se vrátili na základnu. V průběhu návratu jsme po cestě zpět narazili na nepojízdné vozidlo VW Transporter JSDHo Ondřejov, které jsme na žádost jejího strojníka odtáhli pomocí CAS 25 na základnu JSDHo Ondřejov a poté teprve pokračovali zpět na naší základnu. Při zpáteční cestě došlo k zadření ložiska vodní pumpy a k poškození klínových řemenů u motoru vozidla TA 4 L101. Provizorně jsme vyměnili jeden z řemenů a nouzově dojeli na základnu.zasah-skalice.jpgzasah-skalice2.jpg

13. Ondřejov a Turkovice – likvidace vos

Ve čtvrtek 13. srpna  krátce po 18.hodině  nás pan J. K. požádal o likvidaci vos v podkrovním  prostoru svého rodinného domu  a současně pí V. H. nás požádala o likvidaci sršňí ze štítového lemování svého domu.  Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k oběma událostem s tím, že budou evidovány jako sloučená událost.

Jako první jsme likvidovali událost v Ondřejově. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo v podkroví u komína    o velikosti cca. 30×40 cm. Vosy zcela znemožňují majiteli užívat podkrovní prostor. Majitel trpí alergií na žihadlo.  Provedli jsme likvidaci hnízda za pomoci motorového foukače. Při likvidaci bylo nutné rozebrat část záklopu krovů, neboť hnízdo bylo značně rozrostlé též v tepelné izolaci mezi krokvemi.  Majitele jsme poučili o nutnosti opravy štítového lemování,  v němž byl patrný otvor pravděpodobné po vypadlém suku, kudy vosy zalétaly zvenčí do prostoru mezi krokve.

Poté jsme se přesunuli do Turkovic, kde jsme zjistili sršní hnízdo ve štítovém lemování  objektu. Sršně majitelku obtěžují častými nízkými přílety před vchodem do objektu, kde žije též neteř majitelky v pokročilém stadiu těhotenství . Proto jsem  rozhodl o likvidaci. Nasadili jsme sirné knoty. Tyto však byly neúčinné, protože prostor za lemováním byl odvětráván otvory vzniklými seschnutím palubek. Část štítového lemování jsme rozebrali a pomocí motorového foukače sršně zlikvidovali.srsne1.jpgsrsne2.jpg

12. Pětihosty – požár obilného pole

Ve středu 12.8. krátce po šestnácté hodině nám KOPIS vyhlásil požární poplach. Jednalo se o požár sklizeného obilného pole a ostatního porostu na přilehlých remízcích. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že hoří obilné pole. Naše jednotka dostala úkol od velitele úseku nasadit asanační lištu a provést po celém obvodu požářiště kropení proti dalšímu rozšíření požáru, zejména směrem po větru k přilehlému lesíku. Poté jsme dostali za úkol provést preventivní skropení okraje lesíku kropidlem a lafetovou proudnicí s cílem eliminovat kořenové zahoření.Nakonec byla naše jednotka velitelem úseku  určena ve spolupráci s JSDHo Pyšely jako požární dozor po dobu 8 hodin s tím, že během dozoru máme stále skrápět okrajové části požářiště a zejména okraj lesíka. Po skončení dozoru a předání požářiště majiteli (předal velitel JSDHo Pyšely) jsme se vrátili zpět na základnu. Po celou dobu jsme prováděli kyvadlovou dopravu vody na požářiště. Celkem spotřebováno 24,5 m3 požární vody.img_20150812_172120.jpg

11. Turkovice – zalévání zeleně

V sobotu 8. srpna ve 13 hodin a 54 minut  jsme na žádost starosty obce provedli zálivku veřejné zeleně v prostoru okolí křižovatky silnic 1081 a 6031. Zeleň byla nedávno vysázená a vzhledem k nedostatečnému zakořenění hrozilo její uschnutí vlivem teplého počasí.  Nasadili jsme 1C proud a sprchovým proudem provedli zálivku. Vzhledem k malé kapacitě vodní nádrže u DA 12 (500 l) jsme nádrž doplňovali z nevyužívaného systému obecních studní. Po provedení práce jsme se vrátili na základnu.

10. Mirošovice, Senohryby – likvidace nebezpečného hmyzu

V úterý 28. července v 18 hodin a 3 minuty nás Pan J. F. požádal o likvidaci vos v podkrovním skladu autoservisu majitele p. J. F. a současně p. R. B. nás požádal o likvidaci vos ve štítu chaty a na její zahradě . Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k oběma událostem s tím, že budou evidovány jako sloučená událost.

Jako první jsme likvidovali událost v Mirošovicích. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo v podkrovním skladu  o velikosti cca. 20×30 cm. Vosý přelety přes provozovnu neúměrně obtěžují zaměstnance a zvyšují riziko pracovního úrazu. Hnízdo jsme odřízli nožem do připraveného pytle a následně na místě spálili.

Poté jsme se přesunuli do Senohrab, kde jsme zjistili vosí hnízdo ve štítu objektu, další v kolně a třetí se nacházelo pod  zemí  v prostoru skalky. Majitelka trpí  alergickou reakcí na bodavý hmyz, proto jsme rozhodli o likvidaci hmyzu. První dvě hnízda jsme odřízli nožem do pytle a následně zlikvidovali. Podzemní hnízdo jsme nejprve částečně rozkryli, poté za použití insekticidu prostříkali vnitřek a nakonec za použití motorového foukače vyhubili volně poletující hmyz okolo vstupu do hnízda.  Po likvidaci události jsme se vrátili na základnu.

srsne-mirosovice.jpgsrsne-mirosovice1.jpg

9. Konojedy – požár obilného pole

V neděli 26.července nám KOPIS vyhlásil požární poplach. Jednalo se o požár obilného pole mezi obcemi Konojedy a Nučice. Požár se nekontrolovaně šířil, proto byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že hoří obilné pole o rozloze cca 10 ha.V době našeho příjezdu byl požár již lokalizován. Naše jednotka dostala úkol od velitele úseku nasadit asanační lištu a provést po celém obvodu požářiště kropení proti dalšímu rozšíření požáru. Na tuto činnost jsme spotřebovali 10,5m3 vody. Naše CAS byla doplněna z CAS JSDHo Ondřejov, a JSDHo Zvánovice. Poté byla naše jednotka velitelem úseku vrácena zpět na základnu. Po návratu na základnu jsme doplnili naši CAS vodou z místní vodovodní sítě.img_20150726_165428.jpgimg_20150726_170908.jpg

 

8. Kaliště – požár skládky

V pondělí 11.května ve 23:56 nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru skládky odpadků v lese mezi  obcemi Kaliště a Poddubí. Na místo zásahu jsme přijeli jako 2. Jednotka v pořadí za místní jednotkou SDHo Lensedly. Vzhledem k místní situaci – úzké příjezdové komunikace a hustá zástavba chat bylo obtížné nalézt místo události. Po provedeném průzkumu a ustavení požární techniky jsme  provedli přívodní vedení pro doplňování CAS JSDHo Lensedly a dále vytvořili 1 útočný proud C k provedení lokalizace a následné likvidace události. Na likvidaci jsme spolupracovali s jednotkami SDHo Lensedly a HZS Říčany. Po likvidaci události jsme připravili techniku k odjezdu. Následně jsme doplnili do CAS požární vodu a vrátili se na základnu.

7. Turkovice – dopravní nehoda OA a motocyklu

V neděli 26.dubna krátce po dvacáté hodině večerní se na místní ohlašovnu požárů dostavila pí. H. s naléhavou žádostí o pomoc zraněnému motocyklistovi, který havaroval před jejím domem, na silnici č. 1081 v obci Turkovice, ul. K Lensedlům č.p. 18. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli na místo události. Průzkumem jsme zjistili, že se jednalo o DN OA zn. Daewoo Leganza a motocyklu zn. Yamaha XT350. Řidič motocyklu ležel v době našeho příjezdu na silnici, přilbu měl již sundanou , komunikoval a byl při vědomí. Zjistili jsme poraněnou levou DK, provedli jsme předlékařskou PP – zákl. Vyšetření, nekrvácel, nasazen krční límec, zajištěn tepelný komfort a průběžná kontrola stavu. Požadoval jsem příjezd RZP, dle sdělení KOPIS již byla posádka na cestě. Po příjezdu RZP (VW Tranporter, + RLP (Škoda Yetti r.z.) ve 20:15 předán pacient posádce. Ve stejný čas přijela hlídka PČR Mnichovice které jsme předali místo zásahu k ohledání. Následně po příjezdu jednotky HZS stanice Říčany jsem předal velení zásahu jejímu veliteli. Totožnost řidiče OA, majitele obou vozidel a další skutečnosti jsme nezjišťovali, toto bylo předmětem činnosti hlídky PČR resp. Posádek RZP a RLP.

6. Hrušov – padlý strom

V pondělí 13.dubna krátce před půl sedmou hodinou ranní místní ohlašovna požárů přijala oznámení o spadlém stromu na silnici č. 6031 v k.ú. Turkovice v úseku pod dálničním mostem. Po konzultaci události nás KOPIS vyslal k likvidaci události. Na místě zásahu jsme zjistili, že smrk o průměru cca. 50cm na pařezu, který vyrůstal na pozemku 1807/1 v k.ú. Hrusice, spadl na komunikaci č. 6031 a bránil provozu, navíc v úseku, kde je nepřehledná zatáčka pod dálničním viaduktem. Zajistili jsme místo události na silnici, a špičku zasahující do vozovky jsme pomocí motorové pily odřízli a odstranili z komunikace. Dále jsme provedli úklid komunikace od pilin a úlomků větviček. Na elektronickou podatelnu Obce Hrusice (majitel pozemku, ze kterého strom spadl) jsme podali oznámení o provedeném zásahu a vyzvali Obec Hrusice k likvidaci stromu.130420151078.jpg130420151083.jpg

 

5. Turkovice, Borka – padlé stromy

Místní občan p. R. P. nahlásil na místní ohlašovnu požárů nakloněný strom u pomníku mistra Jana Husa v místní části Turkovice – Borka. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k odstranění nebezpečného stavu. Na místě jsme průzkumem zjistili, že smrk o průměru cca 50 cm na pařezu a délce cca. 25 m stojící na pozemku 1832 je zaklesnut do sousedního stromu pod úhlem cca 45 stupňů a bezprostředně hrozí jeho pád na sousední pozemek 1824/2, a zejména na veřejné komunikace na pozemcích 1809/11, 1827/2 a 1824/3. Rozhodli jsme na místě o jeho zkácení a to řezem na pařezu a stažením pomocí navijáku na CAS 25. Vzhledem k tomu, že strom se nacházel na soukromém pozemku a na místě zásahu se přihlásil veliteli oznamovatel p. R.P. s tím, že dle ústní dohody je oprávněn jednat za vlatníka pozemku 1832, předali jsme mu zápisem místo zásahu. Při otáčení požárního vozidla CAS 25 jsme dále zjistili, že na pozemku 1809/1, v těsném sousedství s veřejnou komunikací na pozemku 1809/11 hrozí pádem další strom – opět se jednalo o polom zaklesnutý do koruny sousedního stromu, tentokráte o menším průměru – cca. 20-30 cm na pařezu. Informovali jsme KOPIS o pokračování zásahu a stejným způsobem jako v případě předchozím, tedy za pomoci motorové pily a navijáku na CAS 25 jsme strom pokáceli. Dále jsme informovali majoritního vlastní a správce lesního pozemku o provedeném úkonu. Po úspěšně provedeném zásahu jsme se vrátili na základnu. V průběhu zásahu došlo k technické závadě na motorové pile –  a sice k poruše ovládání sytiče, což v podstatě znemožňuje její uvedení do chodu. Pila bude opravena v autorizovaném servisu.strom-2.jpgstrom-1a.jpg

4. Turkovice – čištění propustků a komunikací

Starosta obce nás požádal o technickou pomoc – a sice o vyčištění 2 ks propustků v Turkovicích, ul. Ke Šmejkalce u č.p. 32 a dále o spláchnutí  komunikací procházející obcí , a sice silnice č. 6031 a č. 1081. Dále nás požádal o součinnost s brigádní činností Osadního výboru v Turkovicích. Nejprve jsme provedli vyčištění propustků za pomoci CAS 25 a kanalizačního krtka. Doplňování vody do CAS jsme měli zajištěno ze zahradního bazénu u č.p. 49. Pracoviště podél silnice 6031 jsme označili a po celou dobu práce jsme prováděli řízení dopravy. Po vyčištění propustků jsme se rozdělili na 2 skupiny, první s CAS 25 vyjela spláchnout výše zmíněné komunikace, druhá na základě žádosti Osadního výboru o technickou pomoc vyjela vozidlem DA 12 do ulice Ke Šmejkalce – prostoru serpentin pod obcí Turkovice s motorovou pilou a ženijním nářadím na pomoc s odstraněním náletových dřevin a černé skládky. Po splnění úkolů jsme se vrátili oběma vozidly na základnu. Celkem jsme spotřebovali 21m3 vody.

3. Poddubí – požár chaty

V úterý 24.března v 17:29 byl vyhlášen poplach naší jednotce. KOPIS nás vyslal k likvidaci požáru chaty  v obci Kaliště, místní části Poddubí. Na místo jsme přijeli jako 2. Jednotka v pořadí za JSDHo Lensedly v době, kdy již byl požár objektu v plném rozsahu. Dle pokynů velitele JSDHo Lensedly jsme okamžitě zahájili hasební práce 1 proudem C a započali s doplňováním 1. CAS na požářišti. Po lokalizaci požáru jsme prováděli likvidační dohašovací práce, dorozebírali jsme zbytky konstrukcí. V 19:03 jsme se na pokyn velitele jednotky HZS Říčany vrátili zpět na základnu.

http://policejnidenik.cz/chatka-u-kaliste-lehla-popelem-na-miste-zasahovalo-nekolik-jednotek-hasicu/

http://www.pozary.cz/clanek/108471-do-chatove-oblasti-v-kalisti-v-okrese-praha-vychod-vyjeli-hasici/

dsc_00153-1024x700.jpgdsc_00614-1024x700.jpg

 

2. Turkovice, Hrušov – dopravní nehoda osobního automobilu

V úterý 3.února krátce před půl sedmou ráno Občan p.  V ohlásil na ohlašovnu požárů v Turkovicích DN OA na silnici 6031 mezi obcemi Turkovice a Senohraby, k.ú. Turkovice, v úseku tzv. Senohrabského údolí pod dálničním mostem. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se vozidlo Škoda Forman nachází mimo komunikaci v silničním příkopu. Po prvotním průzkumu bylo dále zjištěno, že se jedná o DN bez zranění a úniku provozních kapalin, řidička cestovala ve vozidle sama a na kluzké vozovce nezvládla řízení vozidla. Ke škodě na majetku třetí osoby nedošlo. Dle možností jsme provedli řízení dopravy v místě události a následně jsme vozidlo pomocí navijáku z příkopu vytáhli. Dále na místo události dorazila jednotka HZS ze stanice Říčany. Provedli jsme dále zevnější kontrolu vozidla. Řidička dále pokračovala v jízdě. Následoval návrat naší jednotky na základnu. Posypový vůz SÚS projel inkriminovaným úsekem až po nehodě, ale těsně před příjezdem naší jednotky. Proto jsme již zmírnění závady ve sjízdnosti komunikace nepožadovali.

vytazeni.jpg

1. Kostelní Střímelice – dopravní nehoda osobního automobilu

Místní občanka  pí V. požádala naši jednotku o vyproštění vozidla, které díky kluzké vozovce uvízlo v příkopě na komunikaci č.1085 vedoucí z Ondřejova do Kostelních Střímelic.  Jelikož se tato komunikace nachází v oblasti , kde není naše jednotka místně příslušná konzultoval jsem tuto záležitost s velitelem jednotky SDH Ondřejov Martinem Keclíkem. Domluvili jsme se, že vozido vyprostí naše jednotka SDH Turkovice.  Jelikož se dle prvotních informací jednalo pouze o vytažení uvízlého vozidla, informoval jsem KOPIS o opuštění základny naší CAS 25 za výše uvedeným účelem. KOPIS tuto událost vyhodnotil jako skutečný zásah, nikoli technickou pomoc a následně nám vyhlásil požární poplach.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se vozidlo Škoda Felicia nachází mimo komunikaci a to v příkopu. Po prvotním průzkumu bylo dále zjištěno, že se jedná o DN bez zranění a úniku provozních kapalin, řidička cestovala ve vozidle sama. Dle možností jsme provedli řízení dopravy v místě události a následně jsme vozidlo pomocí navijáku z příkopu vytáhli. Dále na místo události dorazila jednotka HZS ze stanice Říčany. Provedli jsme dále zevnější kontrolu vozidla. Řidička dále pokračovala v jízdě. Následoval návrat naší jednotky na základnu.

img_20150131_184126.jpg