Oprava překážek pro požární sport červen 2020

Naše mládež sama navrhla úpravu překážek pro požární sport – jednalo se o polepení tartanem tak, aby se mohlo cvičit v atletických tretrách. Kromě vlastního polepu sami též provedli nátěr jednotlivých dílců. Protože některé dřevěné prvky byly již shnilé, nechali jsme u Miloše Müllera vyrobit nové. 

Pochlubit se můžeme také minimalizací nákladů na opravu, například domeček jsme natřeli vyjetým motorovým olejem z Tatry, čímž jsme nejen ušetřili za nátěrové hmoty, ale také za likvidaci nebezpečného odpadu. Jak se nám to povedlo? Inu, posuďte sami.