Akce v roce 2019

1) Výcvik nositelů dýchací techniky polygon Metro

Tak jak již tradičně i tento rok absolvovala naše jednotka výcvik nositelů dýchací techniky v polygonu u HZS dopravního podniku hl.m.Prahy. I tentokrát si řada z nás sáhla na dno svých sil a zjistila tak své hranice. Samotný výcvik se skládal ze dvou částí a to z výstupu na věž a poté samotným prolezením polygonu. Letos se k nám přidali i kolegové  z SDH Mnichovice, kteří tento polygon absolvovali poprvé a velice si ho chválili. Tímto bych rád poděkoval HZS dopravního podniku za umožnění této akce.

 

2) Školení velitelů v Říčanech

Tento rok naše velitele čekalo pravidelné školení. Z naší jednotky toto školení absolvovalo hned 5 členů. Školení bylo, tak jako vždy, na vysoké úrovni a informace které nám předali členové HZS obrovským přínosem. Jak je již pravidlem je toto školení obohaceno i o praktické ukázky a školení. Nechybělo opakování první pomoci nebo práce s „D“ programem. Celodenní školení bylo završeno písemnou zkouškou, kterou všichni naši velitelé bezchybně prošli.

 

3) Pálení čarodejnic

Dne 30.4. jsme ve spolupráci s osadním výborem pořádali pro občany Turkovic již tradiční pálení čarodejnic. Celá akce se nesla ve velice přátelském duchu také díky tomu, že se sešli i nově nastěhovaní spoluobčané. Jelikož v tuto dobu bylo vyhlášeno nebezpečí požáru pro sucho, byla naše jednotka v plné pohotovosti a připravena případný zásah. Naštěstí nebylo potřeba aby jsme zasahovali a proto jsme si mohli celou akci náramně užít.

 

4) Pomoc při obecní brigádě

Začátkem jara byla naše jednotka spolunápomocna při předvelikonočním úklidu naší obce. Za úkol jsme si vzali prořezávku náletových křovin v zatáčkách pod obcí. Za spolupráce občanú jsme tento úkol zdárně zvládli a jako odměna nám bylo příjemné pohoštění v podobě opečeného špekáčka na místní hasičárně.

 

5) Dětský den v Turkovicích

V neděli 2.6.2019 proběhl před naší zbrojnicí dětský den. Pro děti jsme ve spolupráci s osadním výborem připravili řadu soutěžních disciplín. Díky teplému počasí byla jedna z nejžádanějších atrakcí požární káď naplněná vodou kde skončil i nejeden dospělák.

 

6) Ukázka pro děti na zámku Berchtold

6.6. 2019 jsme tak jako každý rok spolupracovali s PČR a ZZS na dni pro děti z mateřských a základních škol. Pro děti jsme měli připravené ukázky vybavení se kterými hasiči pracují. Děti dostaly výklad o tom co vše musí hasiči umět a s čím se setkávají u zásahů. Na závěr mělo každé dítě možnost si vyzkoušet evakuační prostředky pro slaňování a sestřelení flašek pomocí vysokotlaké proudnice

.