Akce v roce 2019

1) Výcvik nositelů dýchací techniky polygon Metro

Tak jak již tradičně i tento rok absolvovala naše jednotka výcvik nositelů dýchací techniky v polygonu u HZS dopravního podniku hl.m.Prahy. I tentokrát si řada z nás sáhla na dno svých sil a zjistila tak své hranice. Samotný výcvik se skládal ze dvou částí a to z výstupu na věž a poté samotným prolezením polygonu. Letos se k nám přidali i kolegové  z SDH Mnichovice, kteří tento polygon absolvovali poprvé a velice si ho chválili. Tímto bych rád poděkoval HZS dopravního podniku za umožnění této akce.

2) Školení velitelů v Říčanech

Tento rok naše velitele čekalo pravidelné školení. Z naší jednotky toto školení absolvovalo hned 5 členů. Školení bylo, tak jako vždy, na vysoké úrovni a informace které nám předali členové HZS obrovským přínosem. Jak je již pravidlem je toto školení obohaceno i o praktické ukázky a školení. Nechybělo opakování první pomoci nebo práce s „D“ programem. Celodenní školení bylo završeno písemnou zkouškou, kterou všichni naši velitelé bezchybně prošli.

3) Pálení čarodejnic

Dne 30.4. jsme ve spolupráci s osadním výborem pořádali pro občany Turkovic již tradiční pálení čarodejnic. Celá akce se nesla ve velice přátelském duchu také díky tomu, že se sešli i nově nastěhovaní spoluobčané. Jelikož v tuto dobu bylo vyhlášeno nebezpečí požáru pro sucho, byla naše jednotka v plné pohotovosti a připravena případný zásah. Naštěstí nebylo potřeba aby jsme zasahovali a proto jsme si mohli celou akci náramně užít.

4) Pomoc při obecní brigádě

Začátkem jara byla naše jednotka spolunápomocna při předvelikonočním úklidu naší obce. Za úkol jsme si vzali prořezávku náletových křovin v zatáčkách pod obcí. Za spolupráce občanú jsme tento úkol zdárně zvládli a jako odměna nám bylo příjemné pohoštění v podobě opečeného špekáčka na místní hasičárně.

5) Dětský den v Turkovicích

V neděli 2.6.2019 proběhl před naší zbrojnicí dětský den. Pro děti jsme ve spolupráci s osadním výborem připravili řadu soutěžních disciplín. Díky teplému počasí byla jedna z nejžádanějších atrakcí požární káď naplněná vodou kde skončil i nejeden dospělák.

6) Zbirožské Tatrovíní

V sobotu 25.5.2019  naše Tatra vyrazila na celorepublikový sraz Tater. V nepřeberném množství všemožně upravených TATER právě ta naše vzbuzovala jeden z největších zájmů jak široké veřejnosti, tak i u zástupců odborné poroty . I přes fakt, že jsme nezískali titul Miss TATRA si odnášíme z této akce příjemný pocit, že se naše práce líbila. Děkujeme tímto i za spolupráci firmě Synpo.

7) Ukázka pro děti na zámku Berchtold

6.6. 2019 jsme tak jako každý rok spolupracovali s PČR a ZZS na dni pro děti z mateřských a základních škol. Pro děti jsme měli připravené ukázky vybavení se kterými hasiči pracují. Děti dostaly výklad o tom co vše musí hasiči umět a s čím se setkávají u zásahů. Na závěr mělo každé dítě možnost si vyzkoušet evakuační prostředky pro slaňování a sestřelení flašek pomocí vysokotlaké proudnice

.

8) Memoriál Jirky Kulhánka Ondřejov

V sobotu 31.8.2019 jsme se tak jak již tradičně sešli v Ondřejově na starém fotbalovém hřišti s našimi kamarády hasiči, aby jsme uctili památku Jirky Kulhánka. Odehrál se zde již 19. ročník Memoriálu pořádaný hasiči z Ondřejova. I přes vynikající výkon našeho družstva jsme bohužel nestačili na mladou Senohrabskou krav a proto jsme obsadili krásné druhé místo v celkovém pořadí.

9) Slavnosti obce Ondřejov

Dne 7.9.2019 v obci Ondřejov probíhali slavnosti obce. Na žádost starosty  zajišťovala naše jednotka požární a zdravotnický dozor. Naštěstí nebylo ani jedno potřeba a po ukončení slavností jsme se opět navrátili na naši základnu.

10) Betlémské světlo v Turkovicích

V sobotu 21.12.2019 bylo do Turkovic hasiči z SDH Lensedly dovezeno Betlémské světlo, které bylo prostřednictvím našich hasičů poskytnuto dále. O betlémské světlo bylo v řadách občanů zájem a proto budeme rádi, když nás v roce 2020 opět při této akci navštívíte.