Zálivka veřejné zeleně

Na žádost starosty Obce Ondřejov jsme letos poprvé prováděli zálivku veřejné zeleně.