Zásahy v roce 2016

23. Mirošovice – požár skladovacích prostor

V úterý 29.listopadu byla naše jednotka povolána k požáru skladovacích prostor – bývalé stodoly v Mirošovicích u Prahy. Ve stodole bylo skladováno větší množství asfaltu a dalších chemikálií určených na opravy komunikací. Vzhledem k druhu uskladněného materiálu byl vyhlášen II.stupeň poplachu. Na místě události byly vytvořeny dva bojové úseky. Naše jednotka se podílela přímo na hasebních pracech. Zasahovalo se v dýchací technice. Situaci komplikoval mráz, který v kombinaci s hasební vodou způsobil v okolí požářiště silnou námrazu. Zásah trval necelé čtyři hodiny.

22. Poddubí – požár lesního porostu

V sobotu 5.listopadu nám KOPIS vyhlásil požární poplach a vyslal nás k likvidaci požáru  lesního porostu na v okolí dálnice D1 na 26.km. Po celou cestu na udané místo události jsme prováděli průzkum, v okolí 26 km D1  jsme vytvořili 2 pěší skupiny. V této fázi zásahu se nám nepodařilo nalézt žádné příznaky hoření. Po konzultaci s KOPIS jsme dostali informaci že místo události se nachází až za dálničním mostem, což je až za cca. 27.km D1. Pokračovali jsme tedy až k tomuto místu. Pod dálniční most jsme dorazili jako 2. jednotka v pořadí za místní JSDHo Lensedly. Společně vedeným průzkumem jsme zjistili, že z lesa na druhém břehu Sázavy po pravé straně od D1 vychází  bílý kouř. Informovali jsme o zjištěné skutečnosti KOPIS a ten nás poslal zpět na základnu, neboť již měl informace o pálení na tomto místě. Po otočení techniky jsme se vrátili zpět na základnu.

21. Turkovice – technická pomoc – prořezávání porostů, čištění kominikací

V sobotu 8.října v 7hod a 30min naše jednotka na základě žádosti starosty obce a osadního výboru spolupracovala při brigádě Osadního výboru v Turkovicích a to konkrétně při vyčištění místních komunikací a dešťové kanalizace po nedávných deštích a též při prořezání staré obecní cesty z Turkovic směrem na Hrusice. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli s CAS 25 a DA MB Sprinter, poskytli jsme požadovanou součinnost a provedli všechny požadované práce. Na prořezání jsme nasadili 2 motorové pily  a prořezali jsme  cca. 500 m zarostlé cesty. Na čištění  komunikací a kanalizace jsme nasadili CAS 25 s kropidly. Vzhledem k velkým nánosům štěrku a bláta bylo zapotřebí též použít ženijní nářadí a až po odstranění větší vrstvy jsme komunikace spláchli. Celkem jsme spotřebovali 31,5 m3 vody, z toho 7 m3 z vodovodního řadu. Mechanicky odstraněné nánosy štěrku a bláta jsme odházeli na hromady a předáme je technickým službám obce Ondřejov k finální likvidaci.

20. Třemblat – technická pomoc – doprava vody

V úterý 27.9.2016 naše CAS vyjížděla na základě žádosti starosty obce  naplnit nádrž na užitkovou vodu  v místní části Třemblaty  a mělo následovat i  její průběžné doplňování po dobu odstávky štolového přivaděče pitné vody Želivka v období 27.9. 7:00 – 28.9. 21:00. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli provést prvotní  naplnění nádrže. Vzhledem k železitému zákalu vody a faktu, že nádrž  byla umístěna na vozidle technických služeb Obce Ondřejov, dohodli jsme  se tedy se starostou,  že další plnění již provedou techničtí pracovníci Obce Ondřejov. K tomu jsme jim umožnili čerpání v prostoru PZ Turkovice.

19. Mirošovice – zásah na nebezpečný hmyz

V sobotu 24.září 2016 v 09:08 vyjížděla naše jednotka na žádost pana F.  (člen JSDHo Senohraby) na likvidaci sršního hnízda v Mirošovicích, neboť sršně nízkými průlety ohrožují obyvatele ulice a pěší chodce. Po konzultaci s  KOPIS jsme vyjeli k likvidaci hnízda. Po příjezdu  jsme na místě zjistili , že sršně se uhnízdili v podkrovním prostoru nad garáží vedle RD. Hnízdo jsme zajistili seříznutím a shozením do připraveného pytle a následně je zlikvidovali pomocí motorového foukače. Majitelku jsme poučili o existenci odchytové služby.

18. Turkovice – zásah na nebezpečný hmyz

Ve čtvrtek 15.září v 18:37 hodin naše jednotka vyjížděla do Turkovic do Slunečné ulice, kde nás Paní B. požádala o likvidaci vos , které jí obtěžovaly hnízděním, častými přelety a přítomností uvnitř domu. Po konzultaci s pověřeným členem rady obce a KOPIS jsme vyjeli k likvidaci vosího hnízda. Po příjezdu jsme na místě zjistili , že vosy se uhnízdili nad vchodem do domu v místě podbití pod střešními krokvemi. Nejprve jsme nasadili sirné knoty. Ty však byly neúčinné, a proto jsme museli střechu rozebrat, částečně demontovat fólii pod taškami a celé hnízdo vyndat ven a pomocí motorového foukače zlikvidovat na zemi. Zbytky hnízda a polétávajících vos jsme rovněž zlikvidovali pomocí motorového foukače. Vosy, ktré se i po našem zásahu vracely do místa hnízdění, jsme finálně zlikvidovali chemicky insekticidem. Nakonec jsme fólii podlepili, vrátili na místo střešní tašky , místo zásahu předali uživatelce nemovitosti a vrátili se zpět na základnu.

17. Turkovice – dopravní nehoda

V pondělí 12.září 2016  krátce před půl sedmou hodinou ranní při cestě do zaměstnání zjistila pí. D , že na silnici 6031 v ulici Ke Šmejkalce v Turkovicích se stala  DN OA a požádala nás o výjezd k této události. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli na místo události s technikou CAS 25 a DA MB Sprinter. Vzhledem k indikované situaci OA na střeše jsem též povolal na místo zásahu  vozidlo TA 4 JSDHo Turkovice disponující navijákem a jeřábem. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že vozidlo VW Transporter  se nachází na střeše  na vozovce po havárii o sloup sítě NN. Dále jsme zjistili, že ve vozidle cestovaly 2 dospělé  osoby, všechny při vědomí, komunikují, 1 osoba si stěžuje  na bolest v oblasti krční páteře a dále 1 dítě ve věku 1,5 roku.  U vozidla jsme zajistili únik provozních kapalin, 1 osobě nasadili krční límec a poskytli jí tepelný komfort a všem 3 postiženým osobám poskytli zázemí vozidla DA MB Sprinter. Požádal jsem o osobní pomoc pí. D a to konkrétně o pomoc při péči o dítě.  Se všemi osobami jsme udržovali komunikaci.  Požádali jsme KOPIS o vyslání  ZZS a PČR. Před příjezdem RZP a Policie se na místo dostavil velitel jednotky HZS Říčany, který převzal velení. Místo nehody jsme zajistili, a následně  asistovali při vyproštění vozidla. Provedli jsme též likvidací úniků ropných látek a ostatních kapalin z vozidla a též jsme uklidili komunikaci po nehodě. Po celou dobu zásahu jsme prováděli odklon dopravy v obou směrech.

16. Poddubí – požár nízké budovy – hotel Čihák

V neděli 17.7.2016  nám KOPIS vyhlásil požární poplach a vyslal nás k likvidaci požáru objektu Hotelu Čihák, Poddubí 128.  Na místo zásahu jsme dorazili jako 2. jednotka za JSDHo Lensedly. Provedli jsme průzkum a současně jsme zajišťovali objekt – odpojení elektřiny. Průzkumem zjištěn požár  2 místností v přízemí v levé části objektu, zakouřeny přízemní chodby.  Dále zjištěno, že objekt je bez elektroměru a je již odpojen od el. Energie. Nasadili jsme do přízemí 2 kombinované proudy C v dýchací technice a pokračovali v průzkumu celého objektu.  První skupina prováděla hasební práce ve dvou místnostech, kde jsme nalezli ohnisko požáru. Druhá skupina prováděla současně s průzkumem otevírání oken v celém objektu. Nalezli jsme další ohnisko  v pravé části objektu, které však již bylo vyhaslé. Vzhledem k zakouření a nepřehledné situaci na místě zásahu jsme nasadili přetlakovou ventilaci. Po lokalizaci události jsme zajistili likvidaci vyhaslého ohniska v pravé části objektu 1 kombinovaným C proudem. Po likvidaci události jsme se vrátili na základnu.

15. Turkovice – dopravní nehoda osobního automobilu

Na místní ohlašovnu požáru nahlásil p. Z.V. dopravní nehodu osobního automobilu v ulici K Lensedlům a požádal nás o výjezd k této události. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli na místo události S technikou CAS 25. Vzhledem k nejasné situaci jsem též povolal na místo zásahu DA MB Sprinter JSDHo Turkovice se rozšířeným vybavením pro první pomoc. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že vozidlo Škoda Felicia modré barvy  se nachází v příkopu po havárii o sloup sítě NN. Dále jsme zjistili, že ve vozidle se nachází 1 osoba (řidič), při vědomí, komunikuje, stěžuje si na bolest ramene a má drobnou oděrku na hlavě. Vozidlo jsme zajistili proti pohybu, provedli protipožární opatření a odpojili akumulátor, řidiče jsme ponechali ve vozidle a nasadili mu preventivně krční límec. S řidičem jsme udržovali nepřetržitou komunikaci.Vyžádali jsme si příjezd RZP a Policie. Před příjezdem RZP a Policie se na místo dostavil velitel jednotky HZS Říčany, který převzal velení. Místo nehody jsme zajistili, a následně po odjezdu RZP s pacientem zajišťovali řízení dopravy, komunikace byla průjezdná pouze 1 jízdním pruhem. Po příjezdu PČR velitel zásahu ukončil naši činnost a my se vrátili zpět na základnu.

14. Turkovice Borka, Ondřejov – splachování místních komunikací

V pátek 5.7.2016 v 19 hodin naše jednotka provedla na základě žádosti starosty obce Ondřejov spláchnutí místních komunikací v ulicích K Soumraku a Luční. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli do obou lokalit a pomocí kropidel, asanační lišty a  1 proudu C  provedli požadované práce.

13. Hrušov – odstranění překážek

Ve čtvrtek 16.6.2016 v 19h 13min na místní ohlašovnu požárů pan K. oznámil, že na silnici 6031 mezi obcemi Turkovice a Senohraby spadl strom. Konzultovali jsme případ s KOPIS a ten nás vyslal k likvidaci této události. Na místě zásahu jsme průzkumem zjistili, že strom byl již rozřezán a odstraněn z komunikace před naším příjezdem. Informovali jsme KOPIS a vrátili se na základnu.

12. Turkovice – odstranění překážek

Dne 6.5. ve 23:26 nás KOPIS  vyslal k likvidaci spadlého stromu  na komunikaci 6031 směr Senohraby . Místo události se nacházelo v blízkosti pozemku p.č. 1948 K.Ú. Turkovice. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o jeden padlý strom přes celou šíři komunikace o šíři cca 20cm  na pařezu. Jednotka provedla dopravní zajištění místa události a následně byl strom rozřezán  motorovou pilou a odstraněn z komunikace. Po té dorazil na místo události velitel čety HZS Říčany. Následoval návrat jednotky na základnu.

11. Ondřejov – požár nízké budovy

Dne 1.5.2016 ve 22:01 vyhlásil KOPIS poplach naší jednotce. Jednalo se o požár komína nízké budovy rodinného domu na adrese Choceradská , Ondřejov. Na místo události jsme s naší CAS 25 dorazili jako jednotka druhá v pořadí a to za místní jednotkou z Ondřejova. Druhá část naší jednotky byla na cestě na místo události KOPISEM odvolána. Společně s jednotkou Onřejov byl proveden průzkum, kde byl zjištěn požár sazí komína. Za použití dýchací techniky jsme provedli odstavení kotle na tuhá paliva – bylo postupně z kotle vyjmuto žhavé uhlí a popel, které bylo vynošeno na dlažbu před budovu, kde se nechalo vyhořet. Dále na místo dorazila profesionální jednotka ze Říčan a převzala vedení zásahu. Z použití nastavovacích žebříků se hasiči dostali na střechu k vlastnímu tělesu komína a provedli jeho vyčistění za použití kominického náčiní. Zde naše jednotka prováděla asistenci  jednotce ze Říčan. Po celou dobu události byl nasazen jeden vodní proud „C“. Následovalo spláchnutí sazí ze střechy, jedním proudem „C“ Poté byl zásah ukončen a  naše jednotka vrátila na základnu.

10. Hrušov – technická pomoc – vyproštění dodávky

V úterý 8.března v 7:40 na místní ohlašovnu požáru nahlásil p. J.S. žádost o technickou pomoc při vyproštění vozidla Volkswagen CRAFTER. Na ohlašovnu požáru bylo nahlášeno, že se jedná o DN bez zranění, úniku provozních kapalin, poškození vozidla i majetku třetích osob. Vozidlo se mělo nacházet na komunikaci 6031 mezi místními částmi Turkovice a Hrušov a to v místě pod dálničním mostem.  Tato událost byla nahlášena následně na KOPIS a ten vyhlásil naší jednotce požární poplach. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se vozidlo jeho pravou polovinou nachází v hlubokém příkopu. Následoval průzkum, který potvrdil, že z vozidla neunikají žádné provozní kapaliny, řidič je bez zranění a nedošlo k poškození životního prostředí a majetku třetích osob. V rámci možností bylo provedeno zajištění místa události a to pomocí dopravních kuželů a zásahového vozidla. V tuto chvíli se na místo události dostavila jednotka HZS s vozidlem RZA VW Transporter.  Dále byla dodávka připravena k vlastnímu vyproštění a to instalací ocelového vazáku na zadní nápravě. Následovalo vlastní vytažení dodávky pomocí navijáku na CAS 25 RTHP. Po vytažení vozidla, byl překontrolován jeho technický stav, dočištěna komunikace a vozidlo pokračovalo dál v jízdě. Poté se naše jednotka vrátila na základnu.

8. Turkovice – technická pomoc – popadané stromy

Ve středu 2.března 2016 v 10:01 nás KOPIS vyslal k likvidaci spadlých stromů na komunikaci 6031 v blízkosti pozemku č. 1959/4 k.ú. Turkovice. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o dva padlé stromy v těsné blízkosti u sebe. Jednotka provedla dopravní zajištění místa události a následně byly stromy rozřezány motorovou pilou a odstraněny z komunikace. Dále jsme provedli zametení komunikace od větví a dalších nečistot.Následoval návrat jednotky na základnu.

7. Turkovice, Hrušov – technická pomoc – zlomený strom

V úterý 1. března 2016 v 16:42 na místní ohlašovnu požárů nám panJ. S. Oznámil, že na silnici 6031 mezi obcemi Turkovice a Senohraby hrozí pádem špička břízy bělokoré. Konzultovali jsme případ s KOPIS a ten nás vyslal k likvidaci této události. Na místě zásahu jsme průzkumem zjistili, že se jedná o břízu bělokorou, která má ulomenou špičku a ta visí dolů a hrozí její pád na silnici 6031. Průměr cca. 30cm na pařezu. Zajistili jsme místo události proti přístupu nepovolaných osob a strom za pomoci motorové pily skáceli , rozřezali a z komunikace odklidili. Dále jsme provedli úklid komunikace od pilin a úlomků větviček.

6. Kaliště, Habří – technická pomoc – padlé stromy

V úterý 1.března 2016 v 14:53 nás KOPIS vyslal k likvidaci události spadlého stromu na místní komunikaci v obci Kaliště, osadě Habří. Na místě zásahu jsme průzkumem zjistili, že se jedná o švestku, která rostla na zahradě u jedné z chat a spadla na místní komunikaci. Průměr cca. 15cm na pařezu. Zajistili jsme místo události proti přístupu nepovolaných osob a strom za pomoci motorové pily rozřezali a z komunikace odklidili. Dále jsme provedli úklid komunikace od pilin a úlomků větviček.

5. Hrusice – technická pomoc – padlé stromy

V úterý 1.března 2016 v 4:55  nás KOPIS vyslal k likvidaci události spadlého stromu na silnici 3353 mezi obcemi Turkovice a Hrusice. Na místě zásahu jsme průzkumem zjistili, že se jedná o dva duby, 1x průměr cca. 30cm na pařezu, 1x průměr cca. 20cm na pařezu, které jsou zakleslé do dalších stromů na druhé straně silnice. Tyto duby nebyly spadlé na vozovku (díky tomu, že byly opřené o zmíněné stromy na protistraně silnice, nicméně svou polohou znemožňovaly průjezd vozidel. Zajistili jsme místo události na silnici. Oba duby jsme pomocí navijáku strhli na zem a rozřezali motorovou pilou. Dále jsme provedli úklid komunikace od pilin a úlomků větviček.

4. Hrusice – technická pomoc – padlé stromy

V pondělí 29.února 2016  v 21:56 nás KOPIS vyslal k likvidaci spadlých stromů na komunikaci 3353 směr Hrusice. Místo události se nacházelo v blízkosti pozemky č. 166 k.ú. Hrusice. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o dva padlé stromy v těsné blízkosti u sebe. Jednotka provedla dopravní zajištění místa události a následně byly stromy rozřezány motorovou pilou a odstraněny z komunikace. Následoval návrat jednotky na základnu.

3. Turkovice, Hrušov – technická pomoc – padlé stromy

V pondělí 29.února 2016 ve 20:20 nás KOPIS vyslal k likvidaci spadlých stromů na komunikaci 6031 směr Hrušov. Na této komunikaci se nacházelo cca 8 popadaných nebo pod tíhou námrazy ohnutých stromů. Dle potřeby byly stromy odstraněny pomocí motorové pily nebo pomocí trhacího háku odstraněna námraza z těchto stromů tak, aby nezasahovaly do průjezdního profilu komunikace. Tuto činnost jsme prováděli i na komunikaci 3353 ve směru na Hrusice kde bylo těchto stanovišť cca 5. Pokračovali jsme dále z Hrusic na Ondřejov a to po komunikaci 335, kde jsme odstraňovali padlé stromy cca na čtyřech stanovištích. Poté jsme se vrátili zpět na základnu do Turkovic.

2. Turkovice – technická pomoc – vyproštění zapadlého autobusu

V pondělí 29.února 2016 v 19:10 nás KOPIS vyslal původně k likvidaci spadlých stromů na komunikaci 6031 směr Hrušov a při jízdě k zásahu jsme pod Turkovicemi zjistili zapadlý autobus.  Autobus díky namrzlé vozovce sjel zadní nápravou do příkopu. Informovali jsme o této události KOPIS a následně změnili pořadí událostí. Na místě zásahu byla pomocí lopat odstraněna námraza a sníh z vozovky. Dále jsme řidiči autobusu pomohli instalovat tažné oko. Autobus byl poté zapřažen na tažné lano a pomocí CAS 25 byl z příkopu vytažen. Tažení autobusu pokračovalo až na horizont kopce za Turkovicemi směr Ondřejov. Autobus poté pokračoval pomocí vlastního pohonu.

1. Turkovice, Kaliště – cvičení výjezdové jednotky

V neděli 28.2.2016 v 8:30 proběhlo plánované cvičení jednotky č. 219206 Turkovice, které bylo zaměřeno na vybavení vozidla, ústroj hasiče, práce v zásahových oblecích, bezpečnost práce při zásahu, výjezd jednotky k zásahu, vedení zásahu a návrat na základnu..Před vlastním výjezdem byla se členy probrána teoretická část a pak následoval vlastní výjezd ke cvičnému zásahu. Místo cvičení se odehrávalo na pozemku 1006 k.ú. Kaliště. Jako objekt byl vybrán osobní automobil Škoda Felicia. Toto vozidlo bylo po dopravní nehodě, hořelo a ve vozidle se nacházel pohon na LPG. Pro uhašení byl nasazen jeden proud C s kombinovanou proudnicí. Následovalo vyproštění vozidla z příkopu zpět na komunikaci a to pomocí navijáku obou zásahových vozidel CAS 25 i TA4. Po příjezdu zpět na základnu byla provedena údržba techniky a materiálu i výstroje.