Zásahy v roce 2017

14. Lensedly – požár truhlářské dílny

Ve středu 22.listopadu 2017 krátce po čtrnácté hodině odpolední vyhlásil KOPIS poplach naší jednotce. Jednalo se o požár truhlářské dílny v obci Lensedly. Po příjezdu na místo události  bylo zjištěno, že se jedná o požár budovy o rozloze  cca 15x7m. Na místě již probíhali hasební práce. Na místo události bylo povoláno postupně šest hasičských jednotek. Díky včasnému zásahu místní jednotky nedošlo k rozsáhlému poškození střechy. Na místě události jsme byli jak záloha. Po lokalizaci požáru byla provedena redukce počtu jednotek a my jsme se vrátili na základnu.

 

13. Turkovice – padlé stromy, zálohování vysílače mobilního operátora

V neděli 29.října v 8:40 nám místní občané hlásili spadlé stromy v lokalitě Turkovice – Borka. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k jejich likvidaci
a dále prováděli dle pokynů KOPIS proaktivní monitoring a likvidovali další stromy, které blokovaly průjezd přes
komunikace. Stromy jsme rozřezali za pomoci motorových pil a pomocí navijáku je odstranili z komunikace. Ve většině
případů se jednalo o velmi mohutné stromy – stáří > 100 let.
Odstranili jsme tyto překážky z komunikací:
Komunikace p.č. 2235/2 – u č.p. 13 – 1 strom, borovice cca. 60 let
Komunikace p.č. 1809/11 – celkem 4 stromy – 3x smrk > 100 let, 1x habr > 40 let, drobné dřeviny
Komunikace 6031 u pozemku 1809/3 – 1x větev
Chatová osada v Březině – stromy přes přístupové komunikace – lesní cesty – 4x smrk > 80 let
Komunikace 3353 – K.Ú. Hrusice – 1 větev + 1x švestka
Komunikace 6031 u pozemku p.č. 1985/2 – 1x bříza
Dále jsme na základě rámcové smlouvy mezi spol. Vodafone a HZS ČR prováděli dodávku elektřiny pro provoz
základnové stanice mobilního operátora označené PHTUR v k.ú. Turkovice. Za pomoci vestavěné elektrocentrály ve
vozidle Liaz TA4 jsme po dobu výpadku z rozvodné sítě prováděli náhradní dodávku. V průběhu práce jsme pomocí
vozidla MB Sprinter zajišťovali dopňování paliva do vozidla TA4, což bylo náročné – v oblasti byl plošný výpadek elektřiny a většina čerpacích stanic v okolí byla mimo provoz. Po obnovení dodávky síťového napájení jsme činnost
ukončili a vrátili se na základnu.

 

12. Chocerady Vestec – padlé Stromy

V neděli 29.října ve 12:24 nás KOPIS vyslal k likvidaci spadlého stromu na silnici č. 113 v katastru obcí Chocerady / Vestec. Cestou na místo
zásahu jsme rozřezali a odklidili 1 větev spadlou na silnici č, 113 v katastru obce Chocerady. Dále jsme pokračovali ve
směru na obec Vestec, kde jsme nalezli 1 strom spadlý do telekomunikačního vedení. Ve spolupráci s velitelem JSDHo
Samechov jsme ohlásili událost správci vedení – společnosti CETIN, strom odklidili a zabezpečili vedení provizorně
proti dalším škodám. Dále jsme pokračovali až do obce Vodslivy, cestou jsme odstranili 1 břízu spadlou na silnici č. 113
u obce Vodslivy. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.

11. Turkovice – čerpání studny

V pondělí 21.8. 2017 v 05:07 vyjížděla na še jednotka na základě žádosti  Starosty obce Ondřejov Mgr. Vladimíra Zámyslického vyčerpat obcecní studnu v Turkovicích, v ulici Na
Staré Návsi. Po konzultaci s OPIS jsme vyjeli na místo s technikou CAS 25 a pomocí elektrocentrály a pomorného
čerpadla KDFU 80 studnu vyčerpali.

 

10. Benátky – požár kombajnu

Ve čtvrtek 10.8. ve 14:15 nás kopis vyslal KOPIS k likvidaci události požáru kombajnu v obci Benátky. Po příjezdu na místo zásahu byl již požár
lokalizován, velitel zásahu nás tedy odeslal zpět na základnu.

 

9. Ondřejov – hledání pohřešované osoby

V neděli 6.7. ve 20:08 nás Kopis vyslal KOPIS nás vyslal k události pomoci PČR při pátrání po pohřešované osobě. Dle instrukcí jsme se dostavili na místo
soustředění SaP v Nušlově ulici. Během rozpravy a udílení taktických pokynů příslušníky PČR a velitelem zásahu ze
stanice Říčany byla pohřešovaná osoba nalezena jednou z motorizovaných hlídek PČR. Po této události velitel zásahu
ukončil naši činnost a my se vrátili na základnu.

 

8. Poddubí – požár kontejneru

V neděli 21.5. ve 12:11 nás KOPIS nás vyslal k likvidaci požáru kontejneru na TKO v obci Kaliště, místní části Poddubí. Po příjezdu na místo
zásahu jsme průzkumem zjistili, že požárem je zasažen celý kontejner o velikosti 4×2,5m v plném rozsahu. Nasadili
jsme 1 proud C a za použití ochrany hasičů v dýchací technice požár zlikvidovali. Po likvidaci události jsme se vrátili na
základnu. Při zpáteční cestě došlo k poruše systému provozní brzdy CAS25 – pravděpodobně proděravěné vedení
vzduchu k zadnímu brzdovému válci.

 

7. Třemblat – technická pomoc – monitoring

V sobotu 13.Května ve 11:25 hod. jsme na žádost starosty obce Ondřejov jsme po konzultaci s KOPIS vyjeli k rekognoskaci a proplachu dešťové kanalizace v
místní části Třemblat, ulice Výstavní. Na místě události jsme provedli dopravní opatření vzhledem k úzkému profilu
komunikace a zabezpečili kanalizační vpust kužely. Dále jsme provedli proplach dle pokynů starosty Obce.

 

6. Mirošovice – požár lesního porostu

Ve středu 10.května ve 14:23  nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru lesa v obci Mirošovice. Po příjezdu na místo zásahu jsme dle pokynů velitele
zásahu utvořili 1 proud D a prováděli hasební a dohašovací práce na svěřeném úseku. Současně jsme z naší CAS 25
doplňovali ostatní CAS na požářišti. Po úspěšné likvidaci nás VZ odeslal zpět na základnu.

 

5.Turkovice – technická pomoc

V neděli 30.dubna v 5:28 nás Paní D.  požádala o pomoc s odstraněním následku technické havárie vody v domě .Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli s technikou CAS 25 k pomoci se zmírněním následků
havárie. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že z tepelného čerpadla v 1. NP – sekce pro přípravu TUV – uniká
voda, která zaplavila přízemní a suterénní prostory objektu. Po konzultaci s majitelem jsme vypnuli přívod vody a
elektřiny do objektu a pomohli s odčerpáním vody. Dále jsme pomohli rozebrat svítidla v suterénu, vylít z nich vodu a tím
jsme umožnili hladšímu průběhu odtoku vody ze stropních profilů. Před odjezdem jsme informovali majitele o nutnosti
provedení zejména revize elektro před obnovením dodávky el. energie.

 

4. Ondřejov – požár RD

V úterý 4.4. 2017 v 19:59 nás KOPIS poplach vyslal k likvidaci požáru na adrese Ondřejov, Choceradská 33. Při oznámení události jsme informovali
operátora KOPISu, že CAS 25 máme vyřazenu (vyřazeno telefonicky na KOPIS 1.4. pro technickou závadu na
brzdovém systému) a nabídli mu výjezd vozidlem TA4, který operátor akceptoval. Po příjezdu na místo zásahu jsme
dle pokynů velitele zásahu a pokynů řídícího důstojníka HZS pracovali na 2. úseku – zajistili jsme hasební práce 1
proudem C a zřídili přístup na střechu 3 díly nastavovacího žebříku. Při hasebních pracech jsme používali izolační
dýchací přístroje. Protože se likvidace nedařila, dle pokynů řídícího důstojníka jsme rozebrali část střechy a prováděli
hasební práce pod střešní krytinou. Po likvidaci události jsme na pokyn VZ zůstali na místě zásahu jako záloha. Krátce
po půlnoci VZ ukončil naši činnost a my se vrátili na základnu.

 

3. Turkovice – technická pomoc – vyřezávání dřevin, čistění komunikací

V sobotu 1. dubna v 7:00 hod. na žádost starosty Obce Ondřejov jsme vyjeli poskytnout technickou pomoc a součinnost při brigádě pořádané
Osadním výborem v Turkovicích. Naším úkolem bylo provést spláchnutí komunikací v obci technikou CAS 25 za použití
kropidel a asanační lišty a dále provést prořezávku náletových dřevin v ulici Ke Šmejkalce. Po konzultaci s KOPIS jsme
vyjeli poskytnout popsanou technickou pomoc. Vodu potřebnou ke splachování jsme použili ze zdroje požární vody –
Rybníčku na křižovatce – v ulici K Lensedlům č.p. 7 – s laskavým svolením majitele p. Srny. K čerpání vody ze zdroje do
CAS 25 bylo použito čerpadlo KDFU 80 a Elektrocentrála EC 7000 umístěná na vozidle CAS 25. Druhá skupina vyjela
do ulice Ke Šmejklace s vozidlem DA MB Sprinter a za pomoci 3 ks motorových pil provedla prořezávku křovin v okolí
komunikace v požadovaném rozsahu a za pomoci přivolaného vozidla Obce Ondřejov VW Transporter zajistila odvoz
pořezaných dřevin mimo komunikaci k dalšímu zpracování. K této činnosti jsme využili též osobní pomoc několika
občanů. Po provedení požadovaných prací jsme ukončili činnost a vrátili se na základnu. Během návratu na základnu
došlo k poruše brzdového systému parkovací brzdy u CAS 25. Vozidlo bylo za pomoci odtlačovacích šroubů dopraveno
do garáže a vyřazeno z výjezdu.

 

2.Turkovice – technická pomoc – vylovení zastřešení bazénu

V pátek 24.2.2017 krátce po 17. hodině vyjížděla naše jednotka na základě žádosti místní občanky paní B. vylovit zastřešení krytu bazénu, které vlivem prudkého větru spadlo do bazénu. Průzkumem jsme zjistili, že pohyblivou část kopulovitého zastřešení pravděpodobně vítr nadzvedl a ta samovolně dopadla mimo své kolejiště částečně dovnitř bazénu. Dále se na pozemku nacházely úlomky polykarbonátu, ze kterého bylo zastřešení vyrobeno. K vylovení bylo potřeba nadzvednout konstrukci zevnitř i vně bazénu současně a vynést ji mimo bazén. Hloubka vody cca. 90 cm. Za použití suchých obleků jsme vnikli na dno bazénu a zastřešení vyovili a umístili vedle bazénu n a travnatou plochu. Dále jsme vylovili též poškozené zbytky polykarbonátu a další součásti zastřešení, které napadaly dovnitř.

 

1.Turkovice – technicka pomoc – uvízlý OA

Ve středu 4.ledna krátce po sedmnácté hodině pan S. na místní ohlašovnu požárů hlásil že motorové vozidlo – osobní automobil zn. VW Golf uvízlo na zafoukané části komunikace III.tř. č. 6031  v kopci nad Turkovicemi ve směru na Ondřejov. Po konzultaci s KOPIS byl vyhlášen poplach pro naši jednotku s cílem zprůjezdnit komunikaci 6031.  Těsně před výjezdem jednotky  projížděl místem události posypový vůz SÚS s radlicí. Místem události po vyhlášení poplachu projížděl též jeden z členů jednotky, který potvrdil, že zásahem posypového vozu se podařilo uvízlý automobil uvolnit a ten dále pokračoval v jízdě vlastním pohonem. Proto jsme pomocí RDST informovali KOPIS, že k události nevyjíždíme a naše technika je připravena v pohotovosti.