Zásahy v roce 2019

2. Turkovice – technická pomoc

4.3.2019 krátce po návratu z první události byla naše jednotka opět vyslána KOPISem k události padlé větve na komunikaci 6031 blíže k Turkovicím. Na označeném místě KOPISem se bohužel žádná padlá větev nenacházela, proto jsme kontaktovali oznamovatele události a ten nám místo události upřesnil. Pokračovali jsme tedy dle jeho popisu dále po komunikaci 6031 směrem na Senohraby. Místo události jsme našli na komunikaci 6031 pod dálničním mostem D1. Větev padlého stromu zasahovala cca do 1/2 komunikace. Jelikož se jednalo o nepřehledný úsek, komunikaci jsme z obou stran po dobu zásahu uzavřeli. Následovalo odřezání větve pomocí motorové pily a úklid komunikace. Nakonec byla obnovena doprava v obou směrech.

1. Turkovice – technická pomoc

V pondělí 4.3.2019 byla naše jednotka byla vyslána KOPISem k události padlého stromu do drátů elektrického vedení a to v Turkovicích v blízkosti RD č.p. 1. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že je strom, který se díky silnému větru vyvrátil se při pádu zaklesl do drátů telefoního vedení. O situaci bylo informováno operační středisko a požádali jsme, aby byl na místo přivolán správce telefonního vedení.Při tomto pádu zároveň svoji vahou přerazil nejbližší dřevěný sloup již uverdeného telefoního vedení. Zakleslý strom bránil na komunikaci 6031 průjezdu nákladních vozidel a autobusů navíc hrozil pád takto poškozeného stromuna projíždějící osobní vozidla. Z tohoto důvodu jsme z obou směrů komunikaci 6031 uzavřeli. Pomocí nastavovacího žebříku a motorové pily jsme strom postupně odřezávali, až se podařilo kmen z vedení vyprostit. Následoval úklid komunikace. Poté byla komunikace zprůjezdněna pro oba směry.