Zásahy v roce 2021

3) Technická pomoc – zprůjezdnění komunikace Turkovice Borka

Dne 30.1.2021 nás místní občan požádal o odčerpání vody ze zaplavené komunikace III. tř. č. 1081 k.ú. Turkovice u Ondřejova v místní části Borka. Po obhlídce uvedeného místa a konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k likvidaci události. Na místě jsme průzkumem zjistili ze 3/4 zaplavenou zatáčku na uvedené komunikaci před místní částí Borka. Provedli jsme zajištění místa události pomocí požární techniky a začali s odčerpáváním vody plovoucím čerpadlem a ponorným kalovým čerpadlem KDFU 80. Současně s tím jsme prováděli průzkum a vyhledávali možný ucpaný odtok na druhé straně silnice. K tomu bylo zapotřebí prořezat náletové křoviny, abychom se ke břehu silnice vůbec mohli dostat. Bohužel, ani po prořezání křovin jsme žádné možné místo odtoku nenalezli. Vodu jsme tedy odčerpali. Prostřednictvím velitele jednotky HZS Říčany jsme požádali o vyřešení problému s odtokem SÚS Stč. Kraje. O události jsme informovali starostu Obce Ondřejov . Dohlídkou ze dne 31.1.2021 11:00 zjištěn obdobný stav, jako v den řešení události, následně jsme prostřednictvím KOPIS zaurgovali řešení u SÚS Stč. kraje.

2) Technická pomoc – vyproštění zapadlého vozidla Šmejkalka

Dne 15.1.2021 jsme byli požádáni o vyproštění dodávky na lesní cestě u potoka Šmejkalka směrem k osadě Březina. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k likvidaci události. Průzkumem jsme zjistili, že automobil zn. Opel Movano na uvedené cestě zapadl a nemohl pokračovat v jízdě. Vozidlo vezlo zásobu uhlí pro majitelku chaty vzdálené přibližně kilometr od hlavní silnice. Pomocí navijáku vozidla CAS 25 jsme dodávku vyprostili. Po dohodě s majitelkou chaty, pro kterou dopravce přepravoval zásilku 500kg uhlí v pytlích, jsme přeložili náklad do našeho vozidla DA VW T5 a dopravili až k její chatě. Následně jsme se vrátili zpět na základnu.

1) Technická pomoc – vyproštění zapadlého vozidla Turkovice

Dne 12.1.2021 nás pracovnice OÚ Ondřejov požádala o pomoc řidiči firmy WC servis s.r.o. , který zapadl v ulici Slunečná, místní části Turkovice, s vozidlem značky Mercedes Bez Atego 15T. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli vozidlem T815 VVN 8×8 4T92075 a z druhé vlny DA HKO 361 VW T5. Průzkumem na místě jsme zjistili, že na kluzkém povrchu sjel nákladní automobil MB Atego z komunikace a nemohl dále pokračovat v jízdě. Pomocí lanového navijáku jsme vozidlo vyprostili a následně odtáhli do místa, odkud již byl řidič schopen pokračovat svými silami. Po vyřešení situace jsme se vrátili na základnu.