Zásahy v roce 2021

13) Technická pomoc – Odstranění překážky

Dne 31.12.2021 jsme byli na ohlašovně požáru požádáni řidičem firmy Dopravní Stavby Kolín o odtah vozidla Tatra 815 domíchávač betonu,  které bylo v poruše a tvořilo překážku provozu na silnici 6031 v k.ú Turkovice v lokalitě poblíž tenisových kurtů v Hrušově. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k likvidaci události. Po provedení průzkumu jsme provedli dopravní opatření, zajistili řízení provozu a vozidlo odtáhli mimo komunikaci na parkoviště u tenisových kurtů, kde již netvořilo překážku.

 

12) Planý poplach – Poddubí

Dne 26.12.2021 nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru nízké budovy na adresu Kaliště 57 Poddubí. Vyjeli jsme s vozidlem CAS25 na uvedenou adresu. Po příjezdu na místo události jsme byli informováni velitelem zásahu JSDH Ondřejov že se jedná o pálení odpadového dřeva majitelem objektu a že se nebude do tohoto pálení zasahovat. Dále jsme bily velitelem posláni zpět na základu.

11) Planý poplach – Ondřejov

Dne 8.9.2021 nás KOPIS  vyslal k likvidaci požáru v ulici Nušlova v obci Ondřejov. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o pálení na skládce bioodpadu ASÚ AV ČR Ondřejov. Vyčkali jsme příjezdu jednotky stanice HZS Říčany a dále , dle pokynů velitele jednotky HZS Říčany jsme se bez zásahu vrátili na základnu.

10) Likvidace obtížného hmyzu – Turkovice

Místní občan Turkovic se obrátil na místně příslušnou jSDH Turkovice s žádostí o odstranění hnízda sršňů ve štítu rodinného domu. Sršně mu znemožňovaly větrání, neboť při otevřených oknech zalétávaly dovnitř domu a obtěžovaly tak obyvatele. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli na místo určení. Na místě zjištěno sršní hnízdo ve štítě pod podbitím o velikosti cca 40x40cm těsně vedle střešního okna a balkonových dveří ve 2 n.p. ve výšce cca 8m nad zemí. Pro přístup k hnízdu jsme použili speciální žebřík připravený pro ochranu nové zateplené fasády zapůjčený majitelem objektu. Velkou část hnízda jsme špachtlí sundali do připraveného pytle a zbytky hnízda a volně polétávajícího hmyzu odsáli motorovým vysavačem na hmyz. Nakonec jsme štítový prostor ošetřili biolitem pro zamezení návratu sršňů a stavby nového hnízda. PO předání majiteli jsme se vrátili zpět na stanici.

9) Požár rodinného domu – Kaliště

Dne 6.8.2021 v 13:14 nás KOPIS  vyslal k likvidaci požáru výškové budovy na adrese Turkovice – Borka 13. Vyjeli jsme nejprve vozidlem CAS 25 na uvedenou adresu a v zápětí, po konzultaci s KOPIS též vozidlem CA 18. Po dojezdu na uvedenou adresu jsme zjistili, že zde žádný požár není. Konzultovali jsme situaci s KOPIS a tam nám potvrdili uvedenou adresu. Dotazem na oznamovatele jsme zjistili, že byl ohlášen požár na adrese Kaliště 13. Vydali jsme se tedy na adresu Kaliště 13. Po příjezdu na místo zásahu jsme z CAS 25 doplnili CAS na požářišti a dle pokynů velitele zásahu s tímto vozidlem vytvořili čerpací stanoviště u rybníka na návsi v Kalištích. Vozidlo CA 18 zaujalo pozici velkoobjemové cisterny na požářišti a doplňovalo vodu do ostatních CAS. Po vyprázdnění CA 18 jsme zahájili tímto vozidlem kyvadlovou dopravu vody od hydrantu z Lensedel. Dále jsme na pokyn velitele zásahu střídali hasiče při rozebírání konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek za pomoci proudu C a motorové pily. Po lokalizaci požáru jsme na pokyn velitele zásahu prováděli dohled na požářišti společně s jednotkou Lensedly až do následujícího dne. Na místě zůstala CA 18, CAS 25 se vrátila  na základnu a bylůa vystřídána OA VW T5. Rozvinuli jsme 2 proudy C, osvětlili místo požářiště a pokračovali v odklízení konstrukcí a dohašování. Druhý den v dopoledních hodinách jsme na pokyn velitele čety stanice Říčany naši činnost ukončili a vrátili se na základnu.

 

8) Technická pomoc – odstranění spadlého stromu

Dne 14.7.2021 nás KOPIS vyslal k likvidaci stromu spadlého přes silnici II/113 v místní části Třemblat ve směru na Struhařov. Vyjeli jsme vozidlem CAS 25 Š 706 RTHP.  Vzhledem k tomu, že se počet událostí začal zvyšovat, povolali jsme též na pomoc další část jednotky s vozidlem OA VW Transporter.
1) Spadlý strom přes silnici II/113 v obci Ondřejov, místní část Třemblat, ulice Hlavní ve směru na Struhařov vlevo před horizontem, cca. 200m za odbočkou k ulici K Chatám – strom byl v opačném směru spadlý za horizontem, tvořil velmi nebezpečnou překážku. Provedli jsme dopravní opatření, zajistili místo události a strom rozřezali motorovou pilou a odstranili z vozovky. V průběhu prací jsme prováděli řízení provozu na komunikaci a osvětlení místa události.
2) Spadlá větev zasahující do prostoru autobusové zastávky a 1 jízdního pruhu silnice II/113 v Obci Ondřejov, místní část Třemblat, ulice Hlavní, ve směru od Struhařova cca. 20m před odbočkou na Myšlín. Provedli jsme dopravní opatření, zajistili místo události a větev rozřezali motorovou pilou a odstranili z vozovky a zastávky. V průběhu prací jsme prováděli řízení provozu na komunikaci a osvětlení místa události.
3) Spadlý strom zasahující do 1 jízdního pruhu na silnici II/113 mezi obcí Ondřejov a místní částí Třemblat, ve směru od Ondřejova cca. 300 m za křižovatkou se silnicí II/335. Provedli jsme dopravní opatření, zajistili místo události a strom rozřezali motorovou pilou a odstranili z vozovky odtažením pomocí navijáku. V průběhu prací jsme prováděli řízení provozu na komunikaci a osvětlení místa události.
4) Spadlá větev na místní komunikaci v obci Ondřejov, ulice K Votavce u křižovatky s ulicí Turkovickou (silnice III/6031)-větev jsme rozřezali motorovou pilou a ručně odstranili z komunikace. V průběhu prací jsme provedli dopraví opatření a osvětlili místo zásahu.
5) Spadlá větev na místní komunikaci – ulice Borka, ve směru od místní části Hrušov k místní části Borka (neprůjezdná)- provedli jsme úplnou uzavírku komunikace a větev odřízli motorovou pilou a odstranili. V průběhu prací jsme osvětlili místo zásahu.

 

7) Technická pomoc – odstranění spadlého stromu

KOPIS nás vyslal k likvidaci spadlého stromu do ulice Bílá Cesta, k.ú. Turkovice. Vzhledem ke stavebně technickému stavu komunikace v ulici Bílá Cesta jsme vyjeli kromě CAS 25 Š706 také vozidlem OA VW T5. Průzkumem jsme zjistili, že strom spadl přes silnici 6031 ve směru z Turkovic na Senohraby cca. 200 m od křižovatky se silnicí 3353. Provedli jsme dopravní opatření, osvětlili místo zásahu a pomocí motorové pily strom rozřezali a komunikaci zprůjezdnili. Po skončení prací jsme se vrátili na základnu.

6) Technická pomoc – odstranění spadlých stromů

Dne 24.6.2021 po větrné smršti na území ČR naše jednotka zasahovala hned u několika událostí
1) KOPIS nás vyslal k likvidaci spadlého stromu na silnici 113 v k.ú. Ondřejov před vjezdem do obce. Na popsaném místě jsme našli pouze stopy po již zlikvidované události, dotazem na oznamovatele jsme zjistili, že hlásil spadlý strom na silnici 1082 mezi obcemi Hradec a Stříbrná Skalice těsně u označníku obce Stříbrná Skalice. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli tedy k této nové lokalitě.
2) Na silnici 335 těsně za obcí Ondřejov ve směru na Hradové Střímelice jsme odstranili z komunikace několik větví.
3) Cestou směrem k nově označenému místu jsme na silnici 3351 mezi obcemi Hradové Střímelice a Kostelní Střímelice zlikvidovali 2 spadlé stromy na vozovku.
4) Stále při cestě na likvidaci stromu u obce Stříbrná Skalice jsme na výjezdu z obce Hradec na silnici 1082 zlikvidovali strom nebezpečně zavěšený ve větvích nad tělesem komunikace.
5) Dále jsme pokračovali k obci Stříbrná Skalice, kde jsme potkali jednotku HZS stanice Uhlířské Janovice, která uvedenou událost – spadlý strom přes silnici 1082 před vjezdem do obce Stříbrná Skalice ve směru od obce Hradec zlikvidovala před naším příjezdem. Po konzultaci s KOPIS jsme se vrátili na základnu s tím, že provedeme kontrolu sjízdnosti silnic v okolí Turkovic.
6) Cestou na základnu jsme zlikvidovali spadlou statnou větev na silnici 1085 k.ú. Kostelní Střímelice ve směru na obec Ondřejov.
7) Další strom bránící průjezdu jsme odstranili z vozovky na silnici 6031 v k.ú. Turkovice ve směru od obce Ondřejov. Po likvidaci této události jsme zjistili závadu na vozidle CAS 25 – porouchala se vzduchová soustava a auto přestalo dobíjet. Situaci jsme oznámili na KOPIS a dále pokračovali vozidlem OA VW Transporter.
8) Průzkumem jsme zjistili 3 stromy spadlé na jeřáb na stavbě ČOV v k.ú. Turkovice – na silnici 6031 směrem z Turkovic na křižovatku 6031 a 3353. Stromy nebránili průjezdu. Pokračovali jsme tak v průzkumu sjízdnosti silnic v okolí Turkovic a likvidaci této události odložili na později. Vzhledem k vytížení na následujících událostech jsme nakonec požádali o spolupráci zaměstnance obecních lesů aby stromy rozřezali a místo události předal stavbyvedoucímu.
9) Na místní komunikaci Borka (mezi obcí Senohraby a místní částí Turkovice – Borka), která je jedinou přístupovou cestou do rozsáhlé chatové lokality (vzhledem k uzavření mostu přes D1, který je v rekonstrukci) jsme zjistili 5 spadlých stromů přes komunikaci do nadzemního vedení NN o průměru až 1 metr na pařezu. O situaci jsme informovali KOPIS a požádali o vyslání pracovníka distributora NN o zajištění odpojení od sítě a také o demontáž poškozeného kabelu, který bránil provedení likvidačních prací. 3 stromy byly nakloněny nad komunikací a opřeny o stromy na protilehlé části komunikace. Též jsme požádali , vzhledem k rozsahu, KOPIS o vyslání posilových jednotek. Na místo dorazila JSDHo Ondřejov. Ve spolupráci s JSDHo Ondřejov jsme zajistili nakloněné stromy a zajistili trvalý dohled nad jejich stavem a započali s odřezáváním těch částí stromů, které byly mimo dosah elektrického vedení a nakloněných stromů. Povolali jsme na místo vozidlo Tatra 815 VVN 8×8 s lanovým navijákem a hydraulickou rukou pro možnost stržení nakloněných stromů. Postupně jsme stromy odřezávali a nakonec zůstal jen jeden v náklonu, který bez spolupráce s distributorem – bez odpojení v trafostanici a bez demontáže kabelu NN nebylo možno kácet. Hrozilo stržení sloupů vedení NN a další škody. Po příjezdu pracovníka distributora došlo k odpojení a demontáži inkriminovaného kabelu, následně jsme strom strhli a rozřezali. Tím byla komunikace definitivně zprůjezdněna.
10) V průběhu řešení předchozí události nás starosta obce Ondřejov požádal o kontrolu stavu elektrického zařízení u seniorky bydlící v Turkovicích kde byla zjištěna závada na NN a proto celá situace byla předána na distribuci elekrtické energie.

5) Technická pomoc – vyproštění nákladního vozidla Senohraby

Během kondiční jízdy jsme zjistili, že na silnici 6031 sjel do příkopu nákladní automobil tovární značky Volvo.  Průzkumem jsme zjistili, že nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku. Informovali jsme KOPIS, provedli dopravní opatření a vozidlo vytáhli z příkopu pomocí lanového navijáku. Po ukončení události jsme se vrátili zpět na základnu.

4) Technická pomoc – vyproštění nákladního vozidla Turkovice

Majitel nemovitosti v ulici Slunečná pan. J.D.  nás požádal o vyproštění kamionu, který prováděl zásobování jeho nemovitosti stavembím materiálem a zapadl na příjezdové cestě v ulici Slunečná. Jednalo se o soupravu tahače s návěsem, DAF 105. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli s vozidlem NA T815 VVN  a s vozidlem OA VW T5 . Po příjezdu jsme provedli průzkum a dopravní opatření. Poté jsme pomocí lanového navijáku soupravu vytáhli. Po vytažení soupravy již řidič pokračoval s vozidlem po vlastní ose. Po vyproštění vozidla jsme se vrátili na základnu.

3) Technická pomoc – zprůjezdnění komunikace Turkovice Borka

Dne 30.1.2021 nás místní občan požádal o odčerpání vody ze zaplavené komunikace III. tř. č. 1081 k.ú. Turkovice u Ondřejova v místní části Borka. Po obhlídce uvedeného místa a konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k likvidaci události. Na místě jsme průzkumem zjistili ze 3/4 zaplavenou zatáčku na uvedené komunikaci před místní částí Borka. Provedli jsme zajištění místa události pomocí požární techniky a začali s odčerpáváním vody plovoucím čerpadlem a ponorným kalovým čerpadlem KDFU 80. Současně s tím jsme prováděli průzkum a vyhledávali možný ucpaný odtok na druhé straně silnice. K tomu bylo zapotřebí prořezat náletové křoviny, abychom se ke břehu silnice vůbec mohli dostat. Bohužel, ani po prořezání křovin jsme žádné možné místo odtoku nenalezli. Vodu jsme tedy odčerpali. Prostřednictvím velitele jednotky HZS Říčany jsme požádali o vyřešení problému s odtokem SÚS Stč. Kraje. O události jsme informovali starostu Obce Ondřejov . Dohlídkou ze dne 31.1.2021 11:00 zjištěn obdobný stav, jako v den řešení události, následně jsme prostřednictvím KOPIS zaurgovali řešení u SÚS Stč. kraje.

2) Technická pomoc – vyproštění zapadlého vozidla Šmejkalka

Dne 15.1.2021 jsme byli požádáni o vyproštění dodávky na lesní cestě u potoka Šmejkalka směrem k osadě Březina. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k likvidaci události. Průzkumem jsme zjistili, že automobil zn. Opel Movano na uvedené cestě zapadl a nemohl pokračovat v jízdě. Vozidlo vezlo zásobu uhlí pro majitelku chaty vzdálené přibližně kilometr od hlavní silnice. Pomocí navijáku vozidla CAS 25 jsme dodávku vyprostili. Po dohodě s majitelkou chaty, pro kterou dopravce přepravoval zásilku 500kg uhlí v pytlích, jsme přeložili náklad do našeho vozidla DA VW T5 a dopravili až k její chatě. Následně jsme se vrátili zpět na základnu.

1) Technická pomoc – vyproštění zapadlého vozidla Turkovice

Dne 12.1.2021 nás pracovnice OÚ Ondřejov požádala o pomoc řidiči firmy WC servis s.r.o. , který zapadl v ulici Slunečná, místní části Turkovice, s vozidlem značky Mercedes Bez Atego 15T. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli vozidlem T815 VVN 8×8 4T92075 a z druhé vlny DA HKO 361 VW T5. Průzkumem na místě jsme zjistili, že na kluzkém povrchu sjel nákladní automobil MB Atego z komunikace a nemohl dále pokračovat v jízdě. Pomocí lanového navijáku jsme vozidlo vyprostili a následně odtáhli do místa, odkud již byl řidič schopen pokračovat svými silami. Po vyřešení situace jsme se vrátili na základnu.