Výcvik v Lutové u Třeboně

O víkendu 9.6. – 11.6.2023 se členové výjezdové jednotky zúčastnili výcviku společně s mnichovickými kolegy v Lutové u Třeboně. Zdokonalili se tak v poskytování první pomoci, v práci v zakouřeném prostředí s použitím dýchacích přístrojů.

Osvojili si vedení zásahu pomocí přenosných hasicích přístrojů. Vyzkoušeli si práci s různými typy hasičských proudnic a porovnali přínosy a rizika programu „D“ s klasickým vedením zásahu. Ve spolupráci s jednotkou z Chlumu u Třeboně absolvovali metodické zaměstnání na téma záchrany osob na vodě a to přímo na místním rybníku Hejtman. Vyzkoušeli si tak práci v suchém obleku, pohyb po vodní hladině vlastní silou i pomocí motorového člunu, práci s házečkou a nakonec i samotnou záchranu tonoucího. Bohatý program byl také doplněn zaměstnáním pro strojníky a velitele obou jednotek. Děkujeme kolegům z Mnichovic a Chlumu u Třeboně za víkend plný inspirace a výměny zkušeností!