ZPV Škvorec 5.10.2019

Za nehostinného počasí – vytrvalého deště, silného větru a na rozblácené trati se v sobotu 5.10 2019 konal závod požárnické všestrannosti zkráceně nazývaný Branný závod ve Škvorci. Naši dorostenci Josef Brabec a Zuzana Brabcová startovali v kategorii družstev se svými senohrabskými souputníky a vedli si opravdu znamenitě – obě družstva i za významného přispění našeho borce a borky  ve svých kategoriích zvítězila.  Co že to je branný závod? Jedná se o přespolní běh na 5km, po jehož trase jsou rozmístěna různá stanoviště, kde hlídky plní předem stanovené úkoly – například střílí ze vzduchovky, šplhají, přesouvají se podle azimutu, poskytují první pomoc a řeší zadané úkoly z požácní ochrany.