Zásahy v roce 2020

8) Turkovice – odstranění nebezpečných stavů

Dne 12.2.2020 nás KOPIS vyslal do ulice Ke Šmejkalce, kde bylo nahlášen nakloněný strom nad chatou. Po příjezdu na místo bylo po prvotním průzkumu zjištěno, že se jedná o strom, který je přirozeně rostlý s náklonem a nevykazuje známky že by mělo dojít k pádu. Proto jsme majitele nemovitosti poučili o možnosti nechat si tento strom odstranit odbornou firmou.  Poté se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

7) Turkovice – vyproštění nákladního vozidla

Dne 11.2.2020 nám místní občan na ohlašovnu požáru nahlásil zapadlé nákladní vozidlo, které blokuje celou šíři komunikace v ulici Slunečná. Na místo jsme vyjeli s vozidlem TATRA 815 8X8 VVN a pomocí navijáku jsme vozidlo vytáhli zpět na zpevněnou část komunikace.  Po ukončení zásahu jsme se vrátili zpět na základnu.

6) Turkovice Borka – odstranění spadlých stromů

Dne 11.2.2020 nás KOPIS vyslal do místní části Turkovic, Borka, kde bylo na místní lesní komunikaci nahlášeno hned několik vyvrácených stromů, které blokovali komunikaci a zasahovali do elektrického vedení veřejného osvětlení. Ve spolupráci s JSDHo Ondřejov jsme stromy pomocí motorových pil rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

5) Ondřejov – odstranění spadlého stromu

Dne 10.2.2020 nás KOPIS vyslal k likvidaci stromu padlého přes silnici v obci Ondřejov ve směru na Kostelní Střímelice. Na místo jsme přijeli jako 2. jednotka v pořadí za JSDHo Ondřejov. Na místě jsme tvořili zálohu a po lokalizaci události jsme se vrátili zpět na základnu.

4) Turkovice – odstranění spadlých stromů

Dne 10.2.2020 nám místní občan nahlásil spadlé stromy na silnici 1081 v k.ú. Turkovice. Vyjeli jsme po konzultaci s KOPIS k jejich likvidaci a cestou vyřešili několik dalších spadlých stromů přes komunikace:

1) Strom na silnici 1081 k.ú. Turkovice
2) stromy na silnici 335 k. ú. Ondřejov
3) stromy na silnici 3353 k. ú. Hrusice
4) Strom na místní komunikaci Turkovice – K Březině

Všechny případy byly obdobné – stromy jsme rozřezali motorovými pilami a odstranili mimo komunikace. V průběhu prací jsme zajistili místo události na komunikaci.

3) Ondřejov – odstranění spadlého stromu

Dne 10.2.2020 nás KOPIS vyslal na odstranění spadlého stromu přes celou šířku komunikace.  Po rozřezání a odklizení kmenu stromu, jsme komunikace zametli od zbylých nečistot.

2) Ondřejov – technická pomoc

Dne 10.2.2020 naše jednotka na výzvu KOPIS vyjela k technické pomoci do Obce Ondřejov. Na místo jsme přijeli jako druzí za místní jednotkou. Po příjezdu bylo zjištěno, že vítr nadzvedává plechovou střechu o ploše cca 1m2. Za použití 4 dílů nastavovacího žebříku, trhacího háku a hřebíků byla krytina upevněna proti dalšímu pohybu. po ukončení zásahu se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

1) Třemblaty – planý poplach

Dne 2.2.2020 jsme na výzvu KOPISU  jsme vyjeli k likvidaci požáru lesa do místní části Třemblat. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení. Na pokyn velitele zásahu jsme se tedy vrátili zpět na základnu.