Preventivní desinfekce požární zbrojnice a techniky, jaro 2020

Během koronavirové epidemie pomáhala naše mládež s preventivní desinfekcí požární zbrojnice a zásahové techniky. Dle doporučení HZS bylo potřeba zajistit třífázovou ochranu. Prvním stupněm byla desinfekce podlah, ploch a styčných bodů (klik, rámů dveří, volantů…. .) . Právě v této fázi mládež pomáhala nejvíce, tato fáze rovněž byla i fyzicky nejnáročnější.

Druhým stupněm desinfekce ozonem. Vzhledem k tomu, že vyvíječe ozonu v prvopočátku nebyly k dispozici, nahradili jsme ozon UV zářením a ozařovali prostory zbrojnice a techniku UV lampami a zářivkami. (zajímavé na tom je i to, že UV zářivky jsme nemuseli nakupovat, měli jsme je na zbrojnici z doby první rekonstrukce v roce 1999, kdy se prostory též využívaly pro příležitosti oslav a diskoték.) Třetí fáze byla desinfekce časem. Bylo prokázáno, že virus přežívá na površích maximálně 48 hodin, proto i po každé desinfekční proceduře jsme dodrželi časový odstup před dalším vstupem na zbrojnici.