Zásahy v roce 2021

3) Technická pomoc – zprůjezdnění komunikace Turkovice Borka

Dne 30.1.2021 nás místní občan požádal o odčerpání vody ze zaplavené komunikace III. tř. č. 1081 k.ú. Turkovice u Ondřejova v místní části Borka. Po obhlídce uvedeného místa a konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k likvidaci události. Na místě jsme průzkumem zjistili ze 3/4 zaplavenou zatáčku na uvedené komunikaci před místní částí Borka. Provedli jsme zajištění místa události pomocí požární techniky a začali s odčerpáváním vody plovoucím čerpadlem a ponorným kalovým čerpadlem KDFU 80. Současně s tím jsme prováděli průzkum a vyhledávali možný ucpaný odtok na druhé straně silnice. K tomu bylo zapotřebí prořezat náletové křoviny, abychom se ke břehu silnice vůbec mohli dostat. Bohužel, ani po prořezání křovin jsme žádné možné místo odtoku nenalezli. Vodu jsme tedy odčerpali. Prostřednictvím velitele jednotky HZS Říčany jsme požádali o vyřešení problému s odtokem SÚS Stč. Kraje. O události jsme informovali starostu Obce Ondřejov . Dohlídkou ze dne 31.1.2021 11:00 zjištěn obdobný stav, jako v den řešení události, následně jsme prostřednictvím KOPIS zaurgovali řešení u SÚS Stč. kraje.

Pokračovat ve čtení „Zásahy v roce 2021“

Nábor mládeže dočasně přerušen

Přátelé hasičského sportu nesmutněte.  Již brzy Vás zde budeme informovat o obnově náboru mladých hasičů.

Předpokládané spuštění náboru plánujeme na září 2020

Více informací u vedoucího mládeže p. Josef Brabec tel.: 603 400 956