Nový zásahový přívěs PPS12

Koncem loňského roku se nám podařilo  modernizovat náš starý přívěsný vozík PPS12. Díky finanční podpoře obce Ondřejov a hasičského fondu nadace Agrofert jsme starou nástavbu opatřili novým lakem a nechali nainstalovat na zbrusu nový bržděný podvozek. Díky této rekonstrukci našel přívěs znovu uplatnění jak u výjezdové jednotky, která jej bude používat u mimořádných událostí, tak u naší mládeže, kde tento příves využijí pro dopravu vybavení na všechny soutěže v požárním sportu.

Rekonstrukce požární zbrojnice

Jak už asi mnozí z Vás ví, dočkají se turkovičtí hasiči nového zázemí. V březnu tohoto roku započala výstavba nové požární zbrojnice na místě té původní.
Nebylo však jednoduché se se starými prostory rozloučit. Však jsme v nich už od roku 1955 a to je něco vzpomínek, jak našich, tak našich předchůdců, otců.
A né jenom vzpomínek, ale za ta léta i materiálu. Ten bylo potřeba někam uskladnit a proto mi zde dovolte poděkovat členovi naší jednotky Jiřímu Srnovi, který nám na dobu rekonstrukce poskytl prostory v bývalé prodejně. Díky těmto prostorám, jsme jako jednotka schopni plnohodnotně fungovat, byť za ztížených podmínek. Nová budova by měla být hotová v průběhu zimy 2022/2023. Pevně věříme, že až se zabydlíme, tak nám pomůžete otevření nových prostor oslavit.

Zásahy v roce 2022

17) Technická pomoc – odstranění překážek Turkovice

Dne 5.8.2022 nás KOPIS vyslal k likvidaci stromu spadlého v ulici K Lensedlům v Turkovicích. Vyjeli jsme pouze vozidlem OA VW T5, vozidlo CAS 25 nevyjelo pro poruchu spojky. Po příjezdu na místo zásahu jsme zajistili místo události, osvětlili prostor a strom rozřezali motorovými pilami. Dále jsme pokračovali po místních komunikacích v Turkovicích a obdobným způsobem řešili další zjištěné události. V průběhu řešení zásahu jsme na pomoc povolali T 815 VVN 8×8 vybavenou navijákem pro snažší strhávání nakloněných a zakleslých stromů. Celkem jsme zasahovali na 6 místech, viz výčet a popis níže.

1) První událost Turkovice, strom přes celou šířku silnice v ulici K Lensedlům u budovy bývalého kravína (poblíž křižovatky s ulicí Pod Oborou)

2) Druhá událost Turkovice, strom přes celou šířku silnice v ulici Borka

3) Třetí událost Turkovice, silnice 6031 na rozhraní k.ú. Turkovice, k.ú. Senohraby a k.ú. Hrusice – začátek tzv. senohrabského údolí strom částečně v silnici

4) Čtvrtá údálost Turkovice, lesní cesta k chatové osadě Březina – na začátku cesty jsme rozřezali několik stromů, dále zjištěno cca. 2O popadaných a nakloněných stromů přes cestu, velmi nepřehledná situace – cesta uzavřena, řešení odsunuto do denních hodin (za světla) z důvodu bezpečnosti zasahujícíhc hasičů

5) Pátá událost Turkovice, křižovatka silnic 6031 a 3353 – spadlý strom přes celou šířku komunikace

6) Šestá událost Hrusice, silnice 3353 od Turkovic do Hrusic – několik vzrostlých stromů nakloněných a spadlých přes komunikaci. Na místo se dostavila JSDHo Senohraby, její velitel převzal velení a rozhodl o povolání plošiny. Po příjezdu plošiny rozhodl velitel HZS , že není možno ji bezpečně ustavit, komunikace proto byla ze strany PČR uzavřena a řešení předáno místní samosprávě obce Hrusice.

Po ukončení poslední události uzavřením komunikace jsme se vrátili zpět na základnu.

Pokračovat ve čtení „Zásahy v roce 2022“