Odřad na pomoc Jižní Moravě připraven

Jsme připraveni pomoci na Jižní Moravě. Nabízíme k využití veškerou techniku, kterou disponujeme. Zejména valník s hydraulickou rukou pro dopravu řeziva a kusového materiálu, velkoobjemovou cisternu na splachování ulic s objemem 18 000 l a odřad jednotky pro ženijní práce.

Zásahy v roce 2021

8) Technická pomoc – odstranění spadlého stromu

Dne 14.7.2021 nás KOPIS vyslal k likvidaci stromu spadlého přes silnici II/113 v místní části Třemblat ve směru na Struhařov. Vyjeli jsme vozidlem CAS 25 Š 706 RTHP.  Vzhledem k tomu, že se počet událostí začal zvyšovat, povolali jsme též na pomoc další část jednotky s vozidlem OA VW Transporter.
1) Spadlý strom přes silnici II/113 v obci Ondřejov, místní část Třemblat, ulice Hlavní ve směru na Struhařov vlevo před horizontem, cca. 200m za odbočkou k ulici K Chatám – strom byl v opačném směru spadlý za horizontem, tvořil velmi nebezpečnou překážku. Provedli jsme dopravní opatření, zajistili místo události a strom rozřezali motorovou pilou a odstranili z vozovky. V průběhu prací jsme prováděli řízení provozu na komunikaci a osvětlení místa události.
2) Spadlá větev zasahující do prostoru autobusové zastávky a 1 jízdního pruhu silnice II/113 v Obci Ondřejov, místní část Třemblat, ulice Hlavní, ve směru od Struhařova cca. 20m před odbočkou na Myšlín. Provedli jsme dopravní opatření, zajistili místo události a větev rozřezali motorovou pilou a odstranili z vozovky a zastávky. V průběhu prací jsme prováděli řízení provozu na komunikaci a osvětlení místa události.
3) Spadlý strom zasahující do 1 jízdního pruhu na silnici II/113 mezi obcí Ondřejov a místní částí Třemblat, ve směru od Ondřejova cca. 300 m za křižovatkou se silnicí II/335. Provedli jsme dopravní opatření, zajistili místo události a strom rozřezali motorovou pilou a odstranili z vozovky odtažením pomocí navijáku. V průběhu prací jsme prováděli řízení provozu na komunikaci a osvětlení místa události.
4) Spadlá větev na místní komunikaci v obci Ondřejov, ulice K Votavce u křižovatky s ulicí Turkovickou (silnice III/6031)-větev jsme rozřezali motorovou pilou a ručně odstranili z komunikace. V průběhu prací jsme provedli dopraví opatření a osvětlili místo zásahu.
5) Spadlá větev na místní komunikaci – ulice Borka, ve směru od místní části Hrušov k místní části Borka (neprůjezdná)- provedli jsme úplnou uzavírku komunikace a větev odřízli motorovou pilou a odstranili. V průběhu prací jsme osvětlili místo zásahu.

 

Pokračovat ve čtení „Zásahy v roce 2021“